Företag:

QG Konstruktion AB
559108-3737
VASAGATAN 28
VASAGATAN 28, 111 20 STOCKHOLM
072-3636880
Stockholm
Aktiebolag
10.04.2017
1-4 anställda
50 000
Bolaget ska bedriva inköp, upphandling och försäljning av gods, varor och värdepapper av alla slag, noterade eller icke- noterade på officiellt auktoriserade aktiemarknader samt inköp och försäljning av aktier för egen räkning inom följande branscher: Infrastruktur (inklusive vägar, järnvägar, broar och liknande) Flygplatser Energi (specifikt hydroelektriskt arbete) Vatten (specifikt hydrauliskt arbete) och Sophanteringstjänster. Bolaget ska bistå med tillhandahållande av finansiell, redovisningsrelaterad, logistikrelaterad kommersiell, skatterättslig och juridisk rådgivning och konsulttjänster samt förvaltnings- bistånds- och supporttjänster i samband med utveckling och genomförande av allmänna strategier och företagsriktlinjer till förmån för tredje part och, i synnerhet, investerande enheter, för att ge dem relevanta garantier och säkerheter. Bolaget skall bistå med tillhandahållande av byggnads- och serviceteknik avseende konstruktioner och anläggningar, både offentliga och privata. Förvaltning och förmedling, studie och utveckling av projekt, kommersiellet och tekniskt bistånd samt rådgivning vid genomförande, planering, upphandling, ledning och försäljning av sådant arbete och tjänster. Bolaget skall bedriva arbete som generellt relaterar till konstruktion, underhåll, drift och hantering av koncessioner i Sverige och utomlands. Utöver de föregående aktiviteterna är bolagets syfte att även främja, leda, designa, konstruera, bygga, ombygga, renovera, underhålla, bevara, driva och manövrera infrastrukturer i dess vidaste bemärkelse, samt sådana kompletterande aktiviteter för konstruktion, bevarande och drift av infrastrukturer. Dessutom kan bolaget, med relevant behörighet, utföra all verksamhet som är relaterad till upphandling, logistik och export, genom att tillhandahålla tjänster kopplade till rörlighet och transport av människor, varor och information. Bolaget skall bedriva verksamhet relaterad till el i sina olika industriella och kommersiella aktiviteter, inklusive: Utförande av alla typer av aktiviteter, konstruktioner och tjänster som bolaget utför på egen hand eller som är relaterade till verksamheten vid produktion, drift, transport omformning distribution eller kommersialisering av elenergi eller elderivat, vid dess användning samt för de råmaterial och primära energier som behövs för at generera el. Tillhandahållande av elrelaterade energi-, industri-, teknik- och IT-tjänster relaterade till internet, behandling och distribution av vatten, fullständigt tillhandahållande av urbana tjänster och kommersalisering av gas samt andra gasaktiviteter såsom lagring, gasifiering, transport och distribution, inklusive alla sådana förberedande eller kompletterande åtgärder till de aktiviteter som uttryckligen ingår. Verksamhetstyperna ovan kan genomföras av bolaget, helt eller delvis, direkt eller indirekt, antiningen genom ägande av aktier eller intressen i andra bolag med samma eller liknande verksamhetsföremål.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna Firman tecknas två i förening av
externa firmatecknarna Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med en av
externa firmatecknarna Firman tecknas ensam av
Magalhaes Simoes Junior, Salvio E

QG Konstruktion AB är noterat på adressen «VASAGATAN 28» och var registrerad 10.04.2017 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik

Bolagets rörelsescore har beräknats till 6 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 12 330 000, ett rörelseresultat på SEK -328 000 och där eget kapital var positivt med SEK 2 018 000.

Styrelsen består av 5 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 44 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 50 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 25 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 32,80 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-12
Total omsättning12.3302.4640
Rörelseresultat-328-5.284-366
Resultat före skatt-331-5.286-366
 
Summa eget kapital2.0182.348634
Kassa och bank9724850
 
Rörelsemarginal (%)-3-2140
Soliditet (%)1286

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 1,55 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-12
Avkastning på totalt kapital000
Kapitalomsättningshastighet200
Omsättningshastighet kundfordringar000
Skuldsättningsgrad000
Rörelsemarginal000
Kassaflöde från rörelse000
Ränteteckningsgrad000
Kassalikviditet4410
Score6410
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

 
Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Verkställande direktör
 
Styrelseledamot
 
Styrelseledamot
 
Styrelseledamot

Övriga befattningar

 
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
QGMI Construcciones e Infraestruturas Globales SLU
QG Konstruktion AB 100%