Företag:

Rockvik AB
556793-8278
, 106 31 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
18.11.2009
1-4 anställda
100 000
Bolaget ska bedriva handel med svensk och utländsk konst, bedriva galleriverksamhet samt idka konsultverksamhet inom musik och bokområdet, handelsrörelse inom PR, reklam, konst, antikviteter, bok, film, tv, musikförlag, nöjes och teaterbranschen, förvalt ning av musikrättigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget köpa, sälja och förvalta aktier, obligationer, reverser, andelar, fastigheter, köpa och sälja administrativa tjänster, ingå borgensåtaganden samt idka därmed förenlig verk samhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktiebolag. Tillika äger bolaget rätt att för dotterbolag och närbesläktade företag ingå borgensåtaganden så och till dessa lämna lån.
Firman tecknas av styrelsen

Rockvik AB registrerades 18.11.2009 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare

Bolagets rörelsescore har beräknats till 20 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 30.04.2019 visar en omsättning på SEK 474 000, ett rörelseresultat på SEK -809 000 och där eget kapital var positivt med SEK 2 646 000.

Styrelsen består av 2 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 64 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 29 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 14 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 21,50 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-042018-042017-042016-042015-04
Total omsättning4741.0631.243992.307
Rörelseresultat-809-451-1.742-94640
Resultat före skatt3982-8801.1011.068
 
Summa eget kapital2.6462.5812.5233.5122.659
Kassa och bank4779841.6852.911
 
Rörelsemarginal (%)-171-42-140-9562
Soliditet (%)9280555359

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,40 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-042018-042017-042016-042015-04
Avkastning på totalt kapital0001315
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar05205
Skuldsättningsgrad840810
Rörelsemarginal00004
Kassaflöde från rörelse0002020
Ränteteckningsgrad000100
Kassalikviditet106288
Score201766164
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Rockvik AB
1236 Songs AB 50%
Vice Management Nordic AB 100%