Företag:

Säkra Ekonomisk förening
769601-7164
BOX 1111, 751 41 UPPSALA
08-6619220
Uppsala
Uppsala
Ekonomisk förening
26.09.1996
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att gemensamma aktiviteter verka för att medlemmarna får större lönsamhet i sina respektive försäkringsförmedlarföretag. Med gemensamma akriviteter avses bl a att teckna avtal med försäkringsbolag, banker och placeringsinstitut, bedriva marknadsföring samt utvärdera och upphandla administrativa system för medlemmarnas räkning. Vidare ska föreningen bedriva utbildnings- och informationsverksamhet.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Revisorssuppleant