Företag:

SBAB Bank AB (publ)
556253-7513
BOX 4209, 171 04 SOLNA
077-1453000
Solna
Bankaktiebolag
21.12.1984
1 958 300 000
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse, i vilket ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Bolaget får även bedriva annan finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Bolaget får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter, 2. lämna och förmedla, överlåta och förvärva kredit (inklusive ; byggnadskreditiv), till exempel i form av konsumentkredit och ; kredit mot panträtt i fast egendom, bostadsrätt eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva ; fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betal-; tjänster, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, 9. förvara värdepapper, 10. driva valutahandel, 11. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som ; föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 12. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- ; skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), 13. driva försäkringsförmedling under de förutsättningar som ; föreskrivs i lag (2005:405) om försäkringsförmedling, 14. driva inkassoverksamhet samt 15. äga och förvalta fast egendom och tomträtter under de ; förutsättningar som föreskrivs i lag (2004:297) om bank- och ; finansieringsrörelse.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Andersson, Per Stefan / Danielsson, Klas Per-Erik / Eriksson, Carina Elisabeth / Frid, Eva Inger Kristina / Inglander, Jan Mikael / Ljungkvist, Klas Erik Bertil / Pettersson, Tim Börje / Silfverhielm, Per Robin Reinhold / Sinclair, Jan Malcolm Lawrence / Sjörin, Malou Daisy / Valko, Andras Gergely / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

SBAB Bank AB (publ) registrerades 21.12.1984 som ett bankaktiebolag med aktiekapital SEK 1 958 300 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Annan monetär finansförmedling

Bolagets rörelsescore har beräknats till 48 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2009 visar en omsättning på SEK 3 164 000 000, ett rörelseresultat på SEK 860 000 000 och där eget kapital var positivt med SEK 7 570 000 000.

Styrelsen består av 7 män och 5 kvinnor med en genomsnittsålder av 54 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 79 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 0 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 38,25 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2009-122008-122007-12
Total omsättning3.164.0004.891.0005.046.000
Rörelseresultat860.00039.00049.000
Resultat före skatt860.00039.00052.000
 
Summa eget kapital7.570.0007.319.0006.330.000
Kassa och bank000
 
Rörelsemarginal (%)2711
Soliditet (%)566

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,35 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2009-122008-122007-12
Avkastning på totalt kapital200
Kapitalomsättningshastighet222
Omsättningshastighet kundfordringar000
Skuldsättningsgrad202
Rörelsemarginal2022
Kassaflöde från rörelse2035
Ränteteckningsgrad000
Kassalikviditet224
Score48915
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Revisor

Koncernstruktur: