Företag:

SRV återvinning AB
556053-7515
BJÖRKHOLMSVÄGEN 16
BOX 1173, 141 24 HUDDINGE
08-6089000
Huddinge
Aktiebolag
12.12.1949
100-199 anställda
8 880 000
Bolagets verksamhet skall omfatta insamling och transport av avfall och material för återanvändning, återvinning och energiutvinning och drift av anläggningar för återvinning, behandling och deponering eller annan därmed förenlig verksamhet som kan komma att erfordras. Bolagets syfte och kommunala ändamål är att dels med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar ägarkommunerna enligt miljöbalken och annan lagstiftning inom avfallsområdet, dels främja en ändamålsenlig och effektiv avfallshantering i enlighet med del samhällsuppdrag bolaget ska utföra.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av
Holst, Mette i förening med en av
ledamöterna Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

SRV återvinning AB är noterat på adressen «BJÖRKHOLMSVÄGEN 16» och var registrerad 12.12.1949 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 8 880 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Insamling av icke-farligt avfall

Bolagets rörelsescore har beräknats till 63 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 508 418 000, ett rörelseresultat på SEK 37 288 000 och där eget kapital var positivt med SEK 138 620 000.

Styrelsen består av 12 män och 4 kvinnor med en genomsnittsålder av 58 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 74 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 56 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 59,75 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning508.418519.758473.139447.857437.653
Rörelseresultat37.28855.94827.6815.13516.331
Resultat före skatt23.39139.97121.7972.48913.232
 
Summa eget kapital138.620101.91971.56454.63553.384
Kassa och bank102.01382.71128.828325.931
 
Rörelsemarginal (%)711614
Soliditet (%)4035312728

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 7,30 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital67323
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal12161248
Kassaflöde från rörelse2020181818
Ränteteckningsgrad101010810
Kassalikviditet86222
Score6366524148
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant
Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
SRV återvinning AB
Ecoferm Aktiebolag 100%