Företag:

Startplattan 21173 Ekonomisk förening
769636-4012
BOX 12086, 402 41 GÖTEBORG
Ekonomisk förening
11.06.2018
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta fast egendom. Medlemmarna skall verka och deltaga i verksamheten genom att aktivt deltaga i förvaltningen av den av föreningen ägda fasta egendomen.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer