Företag:

Stuveribolaget Gävle Aktiebolag
556160-1625
, 801 84 GÄVLE
026-178843
Gävle
Aktiebolag
08.03.1972
222 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i hamnen bedriva godshanterings- och lagringsverksamhet inom ett nationellt transportcentrum för sjöfart, järnväg och lastbilstrafik. Ändamåler med bolagets verksamhet är att bedriva hamnverksamhet till gagn för lokala, regionala, nationella samt internationella företag. Syftet är att tillförsäkra näringslivet rationell, säker, regelbunden och miljövänlig godshantering till konkurrens- kraftiga priser, för att ge näringslivet i regionen en god möljighet att behålla och utveckla sin verksamhet. Bolaget skall tillämpa de kommunala lokaliserings- och likställig hetsprinciperna.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2018-122017-122016-122015-122014-12
Total omsättning0100343
Rörelseresultat-2-10-2343
Resultat före skatt-2-10482
 
Summa eget kapital231233234234196
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)0-10000100
Soliditet (%)100100969636

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 1,70 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2018-122017-122016-122015-122014-12
Avkastning på totalt kapital000015
Kapitalomsättningshastighet00002
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad000102
Rörelsemarginal000020
Kassaflöde från rörelse000020
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet0010108
Score00102067
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Likvidator

Övriga befattningar

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Revisor
Lekmannarevisor