Företag:

Svea Bank AB
556158-7634
EVENEMANGSGATAN 31A
BOX 3028, 169 03 SOLNA
08-6169900
Solna
Bankaktiebolag
17.02.1972
20-49 anställda
50 000 000
Bolaget skall bedriva bankrörelse vilket enligt definitionen i 1 kap. 3§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innebär att Bolaget skall idka: 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Utöver vad som sägs i stycket ovan får Bolaget idka sådan finan siell verksamhet som står i överenskommelse med 7 kap. 1§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed och avser bland dessa verksam- heter att utöva: 1. upplåning av medel, till exempel genom att ta emot inlåning ; från allmänheten, 2. lämna och förmedla kredit i form av kredit utan säkerhet till ; fysisk eller juridisk person och kredit mot säkerhet i form av ; panträtt i fast egendom eller fordringar samt borgen av fysisk ; eller juridisk person, 3. medverka vid finansiering genom att förvärva fordringar och ; upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. lämna ekonomisk rådgivning, 8. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs ; i kreditupplysningslagen (1973:1173).
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av
Ågren, Gösta Lennart i förening med en av
Hedberg, Per Anders / Holmstedt, Peter Olof / Lidefelt, Anders Michael / Ramström, Victor Sven / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Svea Bank AB är noterat på adressen «EVENEMANGSGATAN 31A» och var registrerad 17.02.1972 som ett bankaktiebolag med aktiekapital SEK 50 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Annan monetär finansförmedling

Bolagets rörelsescore har beräknats till 59 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2011 visar en omsättning på SEK 78 435 000, ett rörelseresultat på SEK 26 269 000 och där eget kapital var positivt med SEK 94 919 000.

Styrelsen består av 4 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 66 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 79 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 56 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 73,25 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2011-122010-122009-12
Total omsättning78.43571.48371.674
Rörelseresultat26.26921.63112.413
Resultat före skatt26.26921.63112.413
 
Summa eget kapital94.91981.69570.501
Kassa och bank124134
 
Rörelsemarginal (%)343017
Soliditet (%)303125

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,55 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2011-122010-122009-12
Avkastning på totalt kapital773
Kapitalomsättningshastighet222
Omsättningshastighet kundfordringar000
Skuldsättningsgrad442
Rörelsemarginal202018
Kassaflöde från rörelse202018
Ränteteckningsgrad000
Kassalikviditet688
Score596151
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Svea Ekonomi AB
Aksidiruj Aevs AB 100%
Cogilane Holdings Ltd 66%
Daylet Ltd 100%
Dial IT Communications BV 100%
Dunderbackens Fastighets AB 100%
Fastighets AB Brunna 52:1 100%
Gulldalsvägens Fastighets AB 100%
Kapitalkredit Sverige AB 100%
Kundgirot Aktiebolag 100%
Svea Vat Adviser AB 100%
Maksuturva Group OY 90%
Maksuturva ICT Services OY 90%
Mobivox Telecom AB 100%
Nicknamed AB 61%
Ocnilbes Snanif Holding AB 100%
Ofnitiderk Aevs AB 100%
Payson AB 100%
Rhoswen Ltd 100%
Smartvarsling Drift AS 100%
Svea Bank AB 100%
Amfa Finans AB, OY 100%
Svea Billing Services AB 100%
Svea Billing Services AS 100%
Svea Credit BV 70%
Svea Ekonomi Cyprus Ltd 100%
Capital Service Company LLC 100%
Rhoswen Invest Ukraine Ltd 100%
Svea Ekonomi DOO 100%
Svea Finance Belgrade Doo 100%
Svea Finance Bulgaria EOOD 100%
Svea Finance DOO 100%
Svea Finance SRO 100%
Svea Finance ZRT 95%
Svea Ekonomi DOO Belgrade 100%
Svea Exchange AB 100%
Svea Finance AS 100%
Svea Finance ZAT 95%
Svea Financial Services AB 100%
Svea Financial Services Holding AB 100%
Svea Financial Services AB 100%
Svea Finans A/S 100%
Svea Finans AG 100%
Svea Finans Nederland BV 100%
Svea Finans SIA 100%
Svea Finantseerimine OÜ 100%
Svea Inkasso Aktiebolag 100%
Credit Express Group BV 100%
CEI Adriatic Ltd 100%
CEI Zagreb DOO 100%
Creditexpress Beograde DOO Serbia 100%
Creditexpress Ceska Republika SRO 100%
Creditexpress DOO 100%
Creditexpress Finance LLC 100%
Creditexpress Financial Services SRL 100%
Creditexpress Group Management KFT 100%
Creditexpress Inkasso Poland Sp zoo 100%
Kancelaria Prawna Creditexpress Inkasso 100%
Creditexpress Magyarorszag KFT 100%
Creditexpress Slovensko SRO 100%
Creditexpress Ukraine LLC 100%
Creditexpress-K Call Center Services LLC 100%
Debtfort Ukraine LLC 100%
Financial Services of Legal Collections LLC 100%
Regional Services of Collection LLC 100%
Regional Services of Legal Collection LLC 100%
Svea Finans AS 100%
Svea Finans GmbH 100%
Svea Inkasso A/S 100%
Svea Perintä Suomi OY 100%
Svea Inkasso OÜ 100%
Svea Inkasso SIA 100%
Svea Rahoitus OY 100%