Företag:

Sveriges Djurbönder ek. för.
702002-0116
BOX 103, 371 22 KARLSKRONA
08-7258110
Karlskrona
Ekonomisk förening
26.08.1933
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan i den utsträckning som styrelsen beslutar: 1 - verka för att öka medlemmarnas konkurrensförmåga samt till- handahålla tjänster som stöder produktion, 2 - genom ägarinflytande tillvarata medlemmarnas intressen, 3a - tillhandahålla finansiella tjänster hänförliga till handel med slakt- och livdjur 3b - kreditgivning till leverantörer som levererar till HKScan Sweden' Scan Agri eller deras intressebolag. 4 - företräda medlemmarna i förhållande till nationella och internationella myndigheter och organisationer, 5 - i förekommande fall tillvarata medlemmarnas allmänna intressen och i samarbete med likartade organisationer inom lantbruket främja medlemmarnas företagsutveckling. 6 - samt bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verk samhet.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Sveriges Djurbönder ek. för. registrerades 26.08.1933 som ett ekonomisk förening.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 29 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2002 visar en omsättning på SEK 8 581 111 000, ett rörelseresultat på SEK 82 878 000 och där eget kapital var positivt med SEK 1 152 250 000.

Styrelsen består av 1 man och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 76 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 15 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 15 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 15,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2002-122001-122000-12
Total omsättning8.581.1119.029.1007.750.604
Rörelseresultat82.878-93.100-128.856
Resultat före skatt33.310-85.400-85
 
Summa eget kapital1.152.2501.128.3001.359.260
Kassa och bank10.27321.200159.773
 
Rörelsemarginal (%)1-1-2
Soliditet (%)34033

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,60 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2002-122001-122000-12
Avkastning på totalt kapital302
Kapitalomsättningshastighet10106
Omsättningshastighet kundfordringar555
Skuldsättningsgrad200
Rörelsemarginal200
Kassaflöde från rörelse100
Ränteteckningsgrad400
Kassalikviditet222
Score291715
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Revisorssuppleant