Företag:

Swedbank Finans Aktiebolag
556131-3395
BOX 73, 901 03 UMEÅ
090-169248
Umeå
Aktiebolag
04.12.1969
345 000 000
A - Rörelse Bolaget får bedriva sådan finansieringsrörelse som avses i 1 kap 4 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med finansieringsrörelse avses rörelse i vilket det ingår näringsverksamhet som har till ändamål att 1. ta emot återbetalningspliktiga medel från allmänheten, direkt eller indirekt via ett företag med vilket det finns ett nära samband, och 2. lämna kredit, ställa garanti för kredit eller i finansieringssyfte förvärva fordringar eller upplåta lös egendom till nyttjan de (leasing). Nära samband skall anses finnas mellan företag som ingår i samma koncern eller på annat sätt har, genom gemensamt ägande, avtal eller liknande, sådan samhörighet att den ekonomiska utvecklingen för ägaren eller ett eller flera av företagen är väsentligen beroende av utvecklingen i ett eller flera av de andra företagen. Bolaget får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får bolaget i sin verksamhet bl a bedriva 1. utlåning, 2. avbetalning, 3. factoring, 4. kontraktsfinansiering, 5. lagerfinansiering, 6. leasing av lös och fast egendom, 7. ställande av borgen och garantier, 8. lämnande av kreditupplysningar, 9. inkassorörelse, 10. förmedling av försäkringar (efter tillstånd), 11. tillhandahållande av datatjänster samt andra administrativa ; tjänster, 12. lämna råd och biträde i ekonomiska frågor och finansieringsfrågor samt 13. förmedla krediter och andra tjänster av ovan angivna slag. B - Utlåning mm Kredit får lämnas endast om kredittagaren på goda grunder kan förväntas fullgöra förbindelsen. Bolaget får avstå från säkerhet om det kan anses obehövligt eller om det annars föreligger sär- skilda skäl att avstå från säkerhet. Kredit får även lämnas utan säkerhet när någon av följande är kredittagare eller svarar för kredit på grund av borgen: staten, kommun, kommunalförbund eller därmed jämförlig samfällighet, Sveriges Riksbank, svenskt kreditinstitut, försäkringsbolag med svensk koncession eller kreditinstitut eller försäkringsbolag i någon av de utländska stater som avses i 3 kap 1 § B 4 i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag (lagen om kapitaltäckning mm). Vidare får kredit beviljas utan säkerhet när det föreligger sär- skilda skäl att avstå från säkerhet i samband med åtgärder för skyddande av fordran. Kredit får i övrigt beviljas endast mot betryggande säkerhet i lös eller fast egendom eller mot borgen. Vid uppskattning av er- bjuden säkerhets värde skall hänsyn tas till alla omständigheter, som skäligen kan beräknas komma att påverka värdet under kredit- tiden. Som värde på egendom som utgör säkerhet skall gälla det uppskatt ningsvärde som bolaget åsätter egendomen. Bolaget skall därvid - i de fall bolaget så anser erforderligt - inhämta utlåtande av särskilt utsedd värderingsman. Objektssäkerhet skall vara nöjaktigt försäkrad.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Bengtsson, Eric Harald / Carlsson, Hans Joakim / Dahlborg, Carl Henrik Ture / Ehne, Nils Johan Thomas / Fransson, Bo Michael / Karahasanovic, Inis / Karlsson, Leif Johan / Melzén, Lena Eva Christina / Nordin, Gerd Elisabeth / Olding, Per Mats Emanuel / Tegbäck, Per Svante / Wahlby, Lars David Gunnar / von Platen, Manne G S G E eller en av dem i förening med en av
Bergquist, Bo Lennart / Björling, Peter / Eriksson, Bengt Lars Olof / Johansson, Hanna Terese / Murman, Anite Katarina / Nodby, Hans Christer / Nordström, Liselotte Eleonora / Nygren, Kerstin Charlotte / Thell, Karl Magnus Daniel / af Sandeberg, Fredrik Evald David / Åsbrink, Ulf Thomas / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Swedbank Finans Aktiebolag registrerades 04.12.1969 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 345 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 47 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2013 visar en omsättning på SEK 2 878 500 000, ett rörelseresultat på SEK 377 900 000 och där eget kapital var positivt med SEK 1 582 400 000.

Styrelsen består av 3 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 55 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 75 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 75,40 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2013-122011-122010-122009-12
Total omsättning2.878.5003.278.2004.196.6004.199.300
Rörelseresultat377.900442.600357.200517.500
Resultat före skatt754.500981.300400.700487.500
 
Summa eget kapital1.582.4001.469.300800.300801.700
Kassa och bank0000
 
Rörelsemarginal (%)1314912
Soliditet (%)14151213

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,25 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2013-122011-122010-122009-12
Avkastning på totalt kapital2222
Kapitalomsättningshastighet2222
Omsättningshastighet kundfordringar3045
Skuldsättningsgrad0000
Rörelsemarginal18181416
Kassaflöde från rörelse20202020
Ränteteckningsgrad0000
Kassalikviditet2200
Score47444245
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Swedbank AB
ATM Holding AB 70%
Bankernas Kontantkort CASH Sverige Aktiebolag 100%
Bart AB 100%
Cerdo Bankpartner Aktiebolag 100%
DocHotel i Stockholm AB 100%
Ektornet AB 100%
Ektornet Cyprus Holding 100%
Ektornet Estonia AB 100%
Ektornet Finland AB 100%
Ektornet Land Estonia OU 100%
Ektornet Latvia AB 100%
Ektornet Brivibas 88 Latvia, SIA 100%
Ektornet Commercial Latvia, SIA 100%
Ektornet Land Latvia, SIA 100%
Ektornet Management Latvia, SIA 100%
Ektornet SPV 6 Latvia, SIA 100%
G Astras lela 1C, SIA 100%
Kauguru lela 3, SIA 100%
Petersalas Projekts, SIA 100%
Ektornet Lithuania AB 100%
Ektornet Commercial Lithuania, UAB 100%
Ektornet Land Lithuania, UAB 100%
Ektornet Lithuania SPV 3, UAB 100%
Ektornet Management Lithuania, UAB 100%
Ektornet Real Estate Lithuania, UAB 100%
Ektornet Residential Lithuania, UAB 100%
Ektornet Lithuania SPV 2, UAB 100%
Ektornet Project I Estonia OU 100%
Ektornet Real Estate Latvia, SIA 100%
Ektornet Residential Latvia, SIA 100%
Ektornet Russia AB 99%
Ektornet Management Russia LLC 100%
Ektornet Russia I LLC 100%
Ektornet Russia III LLC 100%
Ektornet Sweden AB 100%
Ektornet Real Estate 5 AB 100%
Ektornet US Inc 100%
Ektornet US SARL 100%
Focus 2015 AS 100%
His 2015 AS 100%
Juglas Skati SIA 100%
Nedenes 2015 AS 100%
Odden 2015 AS 100%
Tsedar Management I Ltd 100%
Tsedar Management II Ltd 100%
EnterCard Group AB 60%
Entercard AS 100%
EnterCard Sverige AB 100%
First Securities ASA 100%
FR & R Invest AB 100%
FR & R Lux Holding SA 100%
Frir Rus OOO 100%
FriSpar Företagskredit AB 100%
Khansa Leasing OOO 100%
Sparbanken Öresund AB 100%
Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå AB 100%
Sparfrämjandet Aktiebolag 100%
Sparia Försäkringsaktiebolag 100%
Sparia Group Försäkrings AB 100%
Swedbank (Luxembourg) SA 100%
Swedbank AB 100%
Swedbank Administration Aktiebolag 100%
Swedbank AS 100%
Swedbank AS 100%
Swedbank Babs Holding AB 100%
Swedbank Card Services AB 100%
Zamsos Aktiebolag 100%
Swedbank Finans Aktiebolag 100%
AutoPlan Aktiebolag 100%
Gota ProjektFinans Aktiebolag 100%
Merkantil Leasing i Stockholm AB 100%
ML Rental Aktiebolag 100%
Swedbank First Securities LLC 100%
Swedbank Franchise AB 100%
Swedbank Fastighetsbyrå AB 100%
Fastighetsbyrån Holding Sweden AB 100%
Fastighetsbyrån Real Estate SL 100%
Fastighetsbyrån Sydväst i Malmö Aktiebolag 100%
Skifran AB 100%
Fastighetsbyrån Utland The real estate agency SL 100%
SWEDBANK Företagsförmedling AB 100%
Swedbank Kommersiella fastigheter AB 100%
Swedbank Försäkring AB 100%
Aktiv Försäkringsadministration i Stockholm AB 91%
Swedbank Hypotek AB 100%
Swedbank Skog och Lantbruk AB 100%
Swedbank Management Company SA 100%
Swedbank och Sparbankerna Mobile Solutions AB 100%
Swedbank PayEx Holding AB 100%
PayEx Invest AB 100%
Faktab B1 AB 100%
Faktab S1 AB 100%
Faktab V1 AB 100%
PayEx Norge AS 100%
PayEx Danmark A/S
Swedbank PayEx Collection AB 100%
Payex OY 100%
PayEx Sverige AB 100%
PayEx Solutions OY 100%
Swedbank Robur AB 100%
Banco Fonder AB 100%
First Asset Management AS 100%
Robur Administration AB 100%
Roburs Sjunde Fondadministration AB 100%
Swedbank Investeerimisfondid AS 100%
Swedbank Investiciju Valdymas UAB 100%
Swedbank Leguldijumu Parvaldes Sabiedriba AS 100%
Swedbank Robur Fonder AB 100%
Swedbank, OAO 100%
Ölands Bank AB 60%
Bobutiken SF AB 100%
Styler Scandinavia AB 100%