Företag:

Telge Fastigheter AB
556054-0345
STORGATAN 7
BOX 633, 151 27 SÖDERTÄLJE
08-55442290
Aktiebolag
01.03.1950
50-99 anställda
50 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Södertälje kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter för att därpå uppföra och förvalta kommersiella lokaler samt andra anläggningar såsom skolbyggnader, service-, idrotts- och kulturanläggningar mm samt därmed förenlig verksamhet. Telge Fastigheter AB skall äga och förvalta koncernens fastig- hetsbestånd för kommersiell verksamhet samt fastigheter för den kommunala förvaltningen. Bolaget skall aktivt förvalta, utveckla och förädla sitt innehav av kommersiella och kommunala fastigheter. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som avser kommersiell förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom till externa aktörer.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Greger, Lars Gustav / Mellström, Nils Krister Dennis / Shahho, Eblin / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Telge Fastigheter AB är noterat på adressen «STORGATAN 7» och var registrerad 01.03.1950 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Bolagets rörelsescore har beräknats till 53 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 794 459 000, ett rörelseresultat på SEK 126 537 000 och där eget kapital var positivt med SEK 254 833 000.

Styrelsen består av 7 män och 7 kvinnor med en genomsnittsålder av 57 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 67 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 65 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 65,64 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Total omsättning794.459799.910708.824660.790666.143
Rörelseresultat126.537123.07287.382132.699152.554
Resultat före skatt28.136157.987132.20683.5132.805
 
Summa eget kapital254.833324.186286.979276.256212.598
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)1616122023
Soliditet (%)1011101110

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,65 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Avkastning på totalt kapital22333
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal1818162020
Kassaflöde från rörelse2020202020
Ränteteckningsgrad64244
Kassalikviditet04222
Score5355505656
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Revisor
Lekmannarevisorssuppleant