Företag:

United Parcel Service Sweden Aktiebolag
556109-4532
ELEKTRONIKHÖJDEN 5
ELEKTRONIKHÖJDEN 5, 175 43 JÄRFÄLLA
08-7998000
Aktiebolag
11.04.1967
200-499 anställda
1 000 000
Bolaget skall för egen och annans räkning såväl i Sverige som utomlands tillhandahålla tjänster inom skeppning och transporter av paket och gods av alla slag, på land, till sjöss och i luften, omfattande men inte begränsade till IT, human relations, bokfö ring, redovisning, marknadsföring och andra former av logistiska tjänster. Vidare skall bolaget utföra alla åtgärder avseende hantering,för varing, befraktning, lagring, försäkring och tullbehandling av alla slags paket och gods. Bolaget får uppträda som speditör, transportombud och mäklare av transporter i alla led av frakter till lands, sjöss och i luften. Bolaget får utföra alla åtgärder avseende finansiell leasing av transportmateriel. Bolaget får i Sverige eller utomlands för egen eller annans räkning utföra alla transaktioner och tillhandahålla alla tjänster av vad slag de må vara som är direkt eller indirekt hänförliga till bolagets verk samhet. Bolaget får genom bidrag, subskription, omplacering, medverkan, sammanslagning, absorption, samarbete, finansiell hjälp eller disposition eller på annat sätt deltaga i andra svenska eller utländska bolag, institutioner eller företag, om samarbetet eller deltagandet, direkt eller indirekt bidrager till förverkligandet av eller står i samband med bolagets verksamhet. Bolaget får tillhandahålla säkerheter eller ställa garantier, lämna förskott, bevilja krediter, företagsinteckningar eller andra säkerheter både för bolagets egna åtaganden och för åtaganden av tredje man. Bolaget får förvärva, förvalta, leasa och sälja fast egendom.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
ledamöterna

United Parcel Service Sweden Aktiebolag är noterat på adressen «ELEKTRONIKHÖJDEN 5» och var registrerad 11.04.1967 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 1 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Bud- och kurirverksamhet

Bolagets rörelsescore har beräknats till 63 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 2 149 587 000, ett rörelseresultat på SEK 93 720 000 och där eget kapital var positivt med SEK 58 690 000.

Styrelsen består av 3 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 0 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 54 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 52 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 52,67 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning2.149.5871.996.0241.964.3981.874.2011.752.190
Rörelseresultat93.720103.66647.35148.67634.848
Resultat före skatt60.24575.78136.04438.07333.268
 
Summa eget kapital58.69060.15458.68896.50167.721
Kassa och bank4.7274.6484.60910.21996.112
 
Rörelsemarginal (%)45232
Soliditet (%)3541395139

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 7,65 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital121512127
Kapitalomsättningshastighet1010101010
Omsättningshastighet kundfordringar44455
Skuldsättningsgrad68244
Rörelsemarginal812444
Kassaflöde från rörelse77555
Ränteteckningsgrad1010101010
Kassalikviditet68686
Score6374535851
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

 
Styrelseledamot
Verkställande direktör
 
Styrelseledamot
Ordförande
 
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Delgivningsbar person

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
United Parcel Service Inc
UPS Corporate Finance Sarl
United Parcel Service Sweden Aktiebolag
UPS Logistics Group International BV
UPS SCS (Sweden) AB