Företag:

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
556687-2841
BOX 2070, 196 02 KUNGSÄNGEN
08-58450930
Aktiebolag
07.10.2005
0 anställda
10 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet inom Upplands-Bro kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta, hyra in och upplåta lokaler, utrymmen och anläggningar för kommunala verksamheter eller verksamheter som är angelägna för kommunens utveckling och drift. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt'ägaren i ägarens ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att förse kommunens förvaltningar och andra organsiationer som bedriver kommunalt finasierade eller angelägna verksamheter med ändamålenliga lokaler och anläggningar samt att i övrigt hyra ut på marknaden. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövande, åvilar Upplands-Bro kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
Austrell, Gun Helena / Johansson, Mait Birgitta H i förening med
Erdhage, Lena Marianne / Hermansson Alm, Ann Christina / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB registrerades 07.10.2005 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 10 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Bolagets rörelsescore har beräknats till 51 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 89 826 000, ett rörelseresultat på SEK 17 677 000 och där eget kapital var positivt med SEK 24 970 000.

Styrelsen består av 7 män och 3 kvinnor med en genomsnittsålder av 63 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 58 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 47 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 52,30 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Total omsättning89.82687.95685.79575.82867.921
Rörelseresultat17.67718.24523.12222.77916.369
Resultat före skatt3.5799784.6666.1041.598
 
Summa eget kapital24.97022.10621.34318.68811.377
Kassa och bank000015.136
 
Rörelsemarginal (%)2021273024
Soliditet (%)33332

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,10 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Avkastning på totalt kapital22332
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55455
Skuldsättningsgrad00220
Rörelsemarginal1820202020
Kassaflöde från rörelse202071020
Ränteteckningsgrad44444
Kassalikviditet068102
Score5159505655
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisor