Företag:

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
556687-2841
BOX 2070, 196 02 KUNGSÄNGEN
08-58450930
Aktiebolag
07.10.2005
0 anställda
10 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet inom Upplands-Bro kommun köpa, sälja och äga fastigheter för att på dessa uppföra, förvalta, hyra in och upplåta lokaler, utrymmen och anläggningar för kommunala verksamheter eller verksamheter som är angelägna för kommunens utveckling och drift. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt'ägaren i ägarens ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att förse kommunens förvaltningar och andra organsiationer som bedriver kommunalt finasierade eller angelägna verksamheter med ändamålenliga lokaler och anläggningar samt att i övrigt hyra ut på marknaden. Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip fullgöra det ansvar som, till den del detta ej innefattar myndighetsutövande, åvilar Upplands-Bro kommun enligt miljöbalken och annan lagstiftning.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
Austrell, Gun Helena / Johansson, Mait Birgitta H / Wikman Koljo, Ricard Johan Andrej i förening med
Erdhage, Lena Marianne / Hermansson Alm, Ann Christina / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB registrerades 07.10.2005 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 10 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Bolagets rörelsescore har beräknats till 47 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 97 494 000, ett rörelseresultat på SEK 11 125 000 och där eget kapital var positivt med SEK 26 241 000.

Styrelsen består av 9 män och 5 kvinnor med en genomsnittsålder av 63 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 61 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 49 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 56,21 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning97.49498.89689.82687.95685.795
Rörelseresultat11.12513.56217.67718.24523.122
Resultat före skatt307503.5799784.666
 
Summa eget kapital26.24126.28924.97022.10621.343
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)1114202127
Soliditet (%)33333

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,10 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital22223
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55554
Skuldsättningsgrad00002
Rörelsemarginal1618182020
Kassaflöde från rörelse202020207
Ränteteckningsgrad24444
Kassalikviditet00068
Score4751515950
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant
Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor