Företag:

Uppsalahem Aktiebolag
556137-3589
S:T PERSGATAN 28
BOX 136, 751 04 UPPSALA
018-7273400
Uppsala
Uppsala
Aktiebolag
13.07.1970
200-499 anställda
166 800 000
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun 1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter, 2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall loka- lerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommer- siella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verk- samheten, 3. samt i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk- samhe ten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbju- da hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Alizadeh Ebadi, Elnaz / Ekrelius, Ingela Elisabeth L / Sandberg, Stefan Patrik / Wallgren Forss, Cecilia / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Uppsalahem Aktiebolag är noterat på adressen «S:T PERSGATAN 28» och var registrerad 13.07.1970 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 166 800 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 65 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 1 713 537 000, ett rörelseresultat på SEK 782 155 000 och där eget kapital var positivt med SEK 4 125 557 000.

Styrelsen består av 7 män och 6 kvinnor med en genomsnittsålder av 55 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 75 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 75,15 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Total omsättning1.713.5371.263.4231.040.747993.780877.758
Rörelseresultat782.155338.355298.963319.153211.097
Resultat före skatt302.623-19.1113.174-14.4392.613
 
Summa eget kapital4.125.5573.514.4993.491.4623.224.3873.109.107
Kassa och bank262.266418.213202.977178.007309.124
 
Rörelsemarginal (%)5927293424
Soliditet (%)3533363535

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 7,90 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Avkastning på totalt kapital63332
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad20000
Rörelsemarginal2020202020
Kassaflöde från rörelse2020202014
Ränteteckningsgrad108666
Kassalikviditet00000
Score6558565649
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern vice verkställande direktör
Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor