Företag:

Uppsalahem Aktiebolag
556137-3589
S:T PERSGATAN 28
BOX 136, 751 04 UPPSALA
018-7273400
Uppsala
Uppsala
Aktiebolag
13.07.1970
200-499 anställda
166 800 000
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun 1. direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och sälja fastigheter och tomträtter, 2. bygga bostäder och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler, i de fall loka- lerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, som används för kommunal verksamhet eller är kommer- siella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verk- samheten, 3. samt i övrigt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga princi- perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk- samhe ten enligt affärsmässiga principer och i allmännyttigt syfte genom att främja bostadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbju- da hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Alizadeh Ebadi, Elnaz / Eskilsson, Paul Kristofer / Risman, Per-Markus Fredrik / Tegefjord, Folke Mattias / Wallgren Forss, Cecilia / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Uppsalahem Aktiebolag är noterat på adressen «S:T PERSGATAN 28» och var registrerad 13.07.1970 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 166 800 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 60 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 1 453 740 000, ett rörelseresultat på SEK 391 568 000 och där eget kapital var positivt med SEK 4 627 303 000.

Styrelsen består av 8 män och 5 kvinnor med en genomsnittsålder av 51 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 75 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 75,15 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning1.453.7401.405.3151.713.5371.263.4231.040.747
Rörelseresultat391.568416.779782.155338.355298.963
Resultat före skatt198.592-1.165302.623-19.1113.174
 
Summa eget kapital4.627.3034.359.0404.125.5573.514.4993.491.462
Kassa och bank4.3519.096262.266418.213202.977
 
Rörelsemarginal (%)2730592729
Soliditet (%)3837353336

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 7,30 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital33633
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad20200
Rörelsemarginal2020202020
Kassaflöde från rörelse2020202020
Ränteteckningsgrad881086
Kassalikviditet00000
Score6058655856
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern vice verkställande direktör
Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor
Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
UPPSALA KOMMUN
Förvaltningsbolaget Upphall Kommanditbolag 99%
Uppsala R1 AB 99%
Uppsala Stadshus AB 100%
Aktiebolaget Uppsala Kommuns Industrihus 100%
FÖRVALTNINGSBOLAGET INDUSTRIHUS KÖLEN Kommanditbolag 100%
Industrifastigheter Storstad Boländerna 27:4 AB 100%
Industrifastigheter Storstad Boländerna 32:2 AB 100%
Industrifastigheter Storstad Librobäck 3:2 AB 100%
Industrifastigheter Storstad Vaksala-Eke 3:2 AB 100%
Uppsala Industrihus Cykeln AB 100%
Uppsala Kommuns Industrihus Brand Handelsbolag 50%
Uppsala Kommuns Industrihus Förvaltnings Aktiebolag 100%
Uppsala Kommuns Industrihus Rälsen Handelsbolag 50%
Uppsala Kommuns Industrihus Sandbacken Handelsbolag 50%
Uppsala Kommuns Industrihus Sleipner Handelsbolag 50%
Destination Uppsala AB 100%
Destination Uppsala AB 100%
Fyrishov Aktiebolag 100%
Uppsala bostadsförmedling AB 100%
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB 100%
Uppsala Kommun Skolfastigheter AB 100%
Uppsala Kommun Sport- och Rekreationsfastigheter AB 100%
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag 100%
AB Storvreta 3:87 100%
Fastighetsbolaget Storvreta Handelsbolag 99%
Gottsunda Marknad AB 100%
Uppsala Konsert och Kongress AB 100%
Uppsala Parkeringsaktiebolag 100%
Uppsala R2 AB 100%
Uppsala Stadshus Holding AB 100%
Uppsala stadsteater aktiebolag 100%
Uppsala Vatten och Avfall AB 100%
Uppsalahem Aktiebolag 100%
Kretia 2 Fastighets AB 100%
Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB 100%
Studentstaden i Uppsala Aktiebolag 100%
Uppsalahem Eksätragården AB 100%
Uppsalahem Elmer AB 75%
Östra Orgeln Bostäder AB 100%