Företag:

Uppsalahem Eksätragården AB
556862-0461
BOX 136, 751 04 UPPSALA
018-7273400
Uppsala
Uppsala
Aktiebolag
23.08.2011
0 anställda
50 000
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kommun förvärva, äga, förvalta och sälja fastigheter eller tomträtter, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska, med iakttagande av de kommunalrättsliga principer- na i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verksamhe- ten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsför- sörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Alizadeh Ebadi, Elnaz / Ekrelius, Ingela Elisabeth L / Sandberg, Stefan Patrik / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Uppsalahem Eksätragården AB registrerades 23.08.2011 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 0 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK 0 och där eget kapital var positivt med SEK 60 000.

Styrelsen består av inga män och 3 kvinnor med en genomsnittsålder av 58 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 75 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 75,67 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Total omsättning00000
Rörelseresultat0-1-2-20
Resultat före skatt002-20
 
Summa eget kapital6060605850
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)00000
Soliditet (%)100100949579

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 1,20 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Avkastning på totalt kapital00000
Kapitalomsättningshastighet00000
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad001000
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet00000
Score001000
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant