Företag:

Uppsalahem Elmer AB
556862-0453
BOX 136, 751 04 UPPSALA
018-7273400
Uppsala
Uppsala
Aktiebolag
23.08.2011
0 anställda
50 000
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Uppsala kom- mun förvärva, äga, förvalta, sälja fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska, med iakttagande av de konimunalrättsliga princi- perna i 2 kap. 1-2 §§ kommunallagen (1991:900), bedriva verk- samheten enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bos- tadsförsörjningen i Uppsala kommun och erbjuda hyresgästerna möj- lighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Alizadeh Ebadi, Elnaz / Ekrelius, Ingela Elisabeth L / Sandberg, Stefan Patrik / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Uppsalahem Elmer AB registrerades 23.08.2011 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 2 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 1 279 000, ett rörelseresultat på SEK -1 984 000 och där eget kapital var positivt med SEK 2 712 000.

Styrelsen består av inga män och 3 kvinnor med en genomsnittsålder av 58 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 75 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 75,67 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Total omsättning1.2791.6512.1631.9513.203
Rörelseresultat-1.9841.3061.8011.6012.590
Resultat före skatt-60-59-59322.164
 
Summa eget kapital2.712259305350372
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)-15579838281
Soliditet (%)343344

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 2,30 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Avkastning på totalt kapital010121215
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar00050
Skuldsättningsgrad00006
Rörelsemarginal020202020
Kassaflöde från rörelse020202020
Ränteteckningsgrad010101010
Kassalikviditet02200
Score264666973
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant