Företag:

Vältöjan Fastigheter A AB
559056-1865
BOX 241, 351 05 VÄXJÖ
Växjö
Aktiebolag
23.03.2016
50 000
Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Växjö kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostads- försörjningen i kommunen och att den skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Bengtsson, Anders Börje / Holmqvist, Britt Ulla Rose-Marie / Säterdal, Anna Maria / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Vältöjan Fastigheter A AB registrerades 23.03.2016 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 65 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2016 visar en omsättning på SEK 1 144 685 000, ett rörelseresultat på SEK 1 144 685 000 och där eget kapital var positivt med SEK 1 144 732 000.

Styrelsen består av 7 män och 4 kvinnor med en genomsnittsålder av 52 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 69 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 72,36 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut:

År2016-12
Total omsättning1.144.685
Rörelseresultat1.144.685
Resultat före skatt1.144.682
 
Summa eget kapital1.144.732
Kassa och bank1.142.262
 
Rörelsemarginal (%)100
Soliditet (%)100

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant
Revisorssuppleant
Lekmannarevisor