Företag:

Visionsbolaget G 2467 AB
559001-9799
, 405 32 GÖTEBORG
Aktiebolag
28.01.2015
50 000
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2015-12
Total omsättning0
Rörelseresultat0
Resultat före skatt0
 
Summa eget kapital0
Kassa och bank0
 
Rörelsemarginal (%)0
Soliditet (%)0

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Likvidator

Övriga befattningar

Revisorer