Företag:

Visionsbolaget J 1857 AB
559003-6249
BOX 2043, 550 02 JÖNKÖPING
Aktiebolag
11.02.2015
50 000
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2016-04
Total omsättning0
Rörelseresultat0
Resultat före skatt0
 
Summa eget kapital0
Kassa och bank0
 
Rörelsemarginal (%)0
Soliditet (%)0

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Likvidator

Övriga befattningar

Revisorer