Företag:

Visit & More AB
559115-6269
VÄSTRA PRINSGATAN 44
VÄSTRA PRINSGATAN 44, 371 35 KARLSKRONA
Karlskrona
Aktiebolag
14.06.2017
0 anställda
50 000
Aktiebolagets verksamhet ska vara att kvalitetssäkra studiebesök hos större organisationer och företag. Vi har genomfört behovsanalys hos större aktörer i Södra Sverige beträffande digitala lösningar som säkrar förberedelse, genomförande och utvärdering av studiebesök genom att tillhandahålla mallbaserade verktyg via en gemensam digital plattform. Befintliga och potentiella kunder har identifierats som kommer att erbjudas tillgång till digitala verktyg i form av abonnemang. Plattformen kommer att innebär både svenskspråkigt och engelskspråkigt material. I takt med utvecklingen, i nästa steg kommer fokus att ligga på besökare från Östersjöområdet som går i takt med samarbeten inom EU-fonden och är en välbehövlig nisch för segmentet "host-visitor" och utvecklingen av reciproka kvalitativa studiebesök från Östersjöområdet. Bolget kommer att sälja konsulttjänster inom digitalisering och kunskapsutveckling av besöksnäringen.
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-12
Total omsättning0
Rörelseresultat-7
Resultat före skatt-7
 
Summa eget kapital43
Kassa och bank88
 
Rörelsemarginal (%)0
Soliditet (%)49

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Cross Baltica Sweden AB
Visit & More AB 70%