Företag:

Waller Konsult AB
559225-2125
BODBYSUND 220
BODBYSUND 220, 937 93 BURTRÄSK
Aktiebolag
04.11.2019
1-4 anställda
50 000
Företaget kommer att hyra ut kompetens till andra företag. Specialistkompetens inom djuromsorg, slakteri, jägmästeri, och därtill närliggande tjänster. I företaget kommer även bedrivas inackordering och omhändertagande av djur, såsom bland annat hundar och hästar.
Firman tecknas av styrelsen

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-10
Total omsättning442
Rörelseresultat110
Resultat före skatt110
 
Summa eget kapital136
Kassa och bank360
 
Rörelsemarginal (%)25
Soliditet (%)25

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer