Thom Meyer Mathisen (65p)

Man, Född: 1963
Roller
Rangordningen antal relationer
Gustav Martin Johansson (3) Nils Georg Bernhard Andersson (3) Bo Olof Jerräng (1) Pia Inger Maria Johnson (1) Bengt Ivan Granlund (1) Claes Artur Dahlén (1) Hans Åke Nilsson (1) Karl Uno Granbom (1) Sven Peter Freyhult (1) Bo Sture Bergvall (1) Karl-Gustav Ramström (1) Tomas Arne Karlsson (1) Valborg Inga Lill Margareta Östman (1) Sven Jonas Bergstrand (1) Börje Stefan Andersson Berglund (1) (1) Lena Kristina Eliasson (1) Björn Arne Bäckvall (1) Sven Thomas Krysén (1) Hans Erik Andersson (1) Jan Niklas Persson (1) Hans Göran Tidström (1) Carl Mikael Sjöqvist (1) Karl Erik Morén (1) Callum Leigh Dolman (1) Per Haugland (1) Anders Gunnar Svensson (1) Bo Gunnar Björkenor (1) Claes Göran Carlsson (1) (1) Bengt Stefan Enbom (1) Lars Jörgen Hägerfors (1) Hans Joachim Norelius (1) Leif Olof Ivarsson (1) Bo Jonas Beckelin (1) Ulf Magnus Örnberg (1) Olof Bertil Faxander (1) Lars Henrik Martinsson (1) Hans Thomas Andersson (1) Bror Lennart Nellbeck (1) Lisa Anna Charlotta Berntsson (1) Claes Göran Ström (1) Jonas Henrik Bergström (1) Anders Gerhard Ullberg (1) Emil Ivar Mattias Forsling (1) Kurt Lennart Vidgren (1) Markus Petri Henrik Anttila (1) Sten Erik Jakobsson (1) Gunnar Conny Karlsson (1) Kjell Erik Anders Ovemar (1) Anders Henrik Olsson-Werme (1) Bengt Anders Eliasson (1) Erik Martin Lindqvist (1) Inga Eva-Lena Pettersson (1) Jan Patrik Mukkala (1) Voitto Ilmari Riihimäki (1) Per Franz Scheikl (1) Dennis André Bäckman (1) Bo-Göran Börje Andersson (1) Per Erik Stefan Bäckström (1) Curt Gunnar Johansson (1) Ronnie Mauritz Branér (1) Kjell Roger Stenberg (1) David Erik Pagels (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Tomas Arne Karlsson (94p) Sten Erik Jakobsson (94p) Bo Sture Bergvall (93p) Erik Martin Lindqvist (93p) Anders Gerhard Ullberg (92p) Per Erik Stefan Bäckström (87p) Jan Niklas Persson (86p) Inga Eva-Lena Pettersson (86p) Dennis André Bäckman (86p) Sven Jonas Bergstrand (82p) (81p) (80p) Olof Bertil Faxander (80p) Bengt Ivan Granlund (79p) Sven Peter Freyhult (79p) Karl-Gustav Ramström (79p) Lena Kristina Eliasson (79p) Per Haugland (79p) Bo Gunnar Björkenor (79p) Leif Olof Ivarsson (79p) Ulf Magnus Örnberg (79p) Kjell Erik Anders Ovemar (79p) Bengt Anders Eliasson (79p) Voitto Ilmari Riihimäki (79p) Bo Olof Jerräng (78p) Karl Uno Granbom (78p) Karl Erik Morén (78p) Claes Göran Carlsson (78p) Hans Joachim Norelius (78p) Bror Lennart Nellbeck (78p) Claes Göran Ström (78p) Kurt Lennart Vidgren (78p) Gunnar Conny Karlsson (78p) Jan Patrik Mukkala (78p) Per Franz Scheikl (78p) Kjell Roger Stenberg (78p) David Erik Pagels (67p) Pia Inger Maria Johnson (65p) Carl Mikael Sjöqvist (65p) Callum Leigh Dolman (65p) Markus Petri Henrik Anttila (65p) Valborg Inga Lill Margareta Östman (64p) Lars Henrik Martinsson (61p) Hans Göran Tidström (47p) Claes Artur Dahlén (45p) Sven Thomas Krysén (45p) Bengt Stefan Enbom (45p) Hans Thomas Andersson (45p) Ronnie Mauritz Branér (45p) Bo-Göran Börje Andersson (29p) Bo Jonas Beckelin (28p) Anders Gunnar Svensson (19p) Nils Georg Bernhard Andersson (19p) Björn Arne Bäckvall (18p) Börje Stefan Andersson Berglund (17p) Gustav Martin Johansson (17p) Jonas Henrik Bergström (17p) Emil Ivar Mattias Forsling (17p) Hans Erik Andersson (15p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.