Elsa Helena Ann-Christin Martens (49p)

Kvinna, Född: 1963
Rangordningen antal relationer
Lars Åke Lindgren (3) Madeleine Elisabeth Sjöstrand (3) Anders Lars Göran Rabb (3) Johan Mathias Pedersen (3) Anna Maria Alexandra Anstrell (3) Frankie Ingemar Spjut (3) Kerstin Elisabeth Lidman (3) Mats Johan Einarsson (3) Liselott Maria Vahermägi (3) Lars Axel Yngve Rådén (3) Nils Martin Andreasson (2) Richard Sebastian Moëll Vahul (2) Kerstin Monica M Brohede Tellström (2) Kjell Helmer Sjundemark (2) Bo Kenneth Åsell (2) Anders Viktor Borgs (2) Hans Börje Nilsson (1) Owe Mathias Bohman (1) Stina Elisabet El Bergman Eriksson (1) Lars-Inge Thomas Danielsson (1) Karl Oskar Weinmar (1) Gunnel Babara Marianne Falck (1) Hans Ruben Sundström (1) Rolf Peter Mikael Frank (1) Susanne Eva Louise Abrahamsson (1) Maria Josefin Strand (1) Sven Christer Halldelius (1) Jenny Birgitta Elisabet Nilsson (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Claes Caroli (1) Jon Arne Månsson (1) Charlotte Elisabeth Axelsson (1) Naemi Anna-Lena Edwinson (1) Jan Axel Peter Sjöberg (1) Per Erik Ulf Kanström (1) Wulf Schroeder (1) Björn Olof Andersson (1) Sven Axel Stefan Bergström (1) Lena Ann-Christin Andersson (1) Tommy Stefan Natale Lind (1) Michael Karl Peter Carlsson (1) Lars Johan Peter Gunnarsson (1) Mimmi Ann-Marie M Zetterman (1) Anders Georg Theodor Lundberg (1) Anita Margareta Heimer (1) Tommy Roland Schumann (1) Eila Anneli Bromme (1) Tommy Gustav Eiler Johansson (1) Lars Olof Wallén (1) Monica Maria Nilsson (1) Pär Johan Martin Thidell (1) Lena Viktoria Hasselborn (1) Sven Per Björn Aspling (1) Dan Allan Kjällqvist (1) Eva Margareta Eljans (1) Anita Helena Berggren (1) John Christian Lindgren (1) Per Karl Törnvall (1) Jasin Kolar (1) Nils Olle Fritiof Strand (1) Inger Margareta Dahle (1) Hans Göran Nordström (1) Jan Erik Christer Holmberg (1) Maj-Britt Thulin (1) Kent Åke Hjalmarsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Charlotte Elisabeth Axelsson (75p) Per Erik Ulf Kanström (71p) Anna Maria Alexandra Anstrell (69p) Lena Viktoria Hasselborn (69p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Inger Margareta Dahle (61p) Liselott Maria Vahermägi (60p) Johan Mathias Pedersen (58p) Lars Axel Yngve Rådén (58p) Michael Karl Peter Carlsson (57p) Lars Åke Lindgren (55p) Tommy Stefan Natale Lind (54p) Rolf Peter Mikael Frank (53p) Björn Olof Andersson (53p) John Christian Lindgren (53p) Madeleine Elisabeth Sjöstrand (49p) Nils Martin Andreasson (49p) Kjell Helmer Sjundemark (49p) Frankie Ingemar Spjut (49p) Kerstin Elisabeth Lidman (49p) Mats Johan Einarsson (49p) Anders Viktor Borgs (40p) Lars-Inge Thomas Danielsson (38p) Claes Caroli (38p) Hans Börje Nilsson (37p) Gunnel Babara Marianne Falck (37p) Maria Josefin Strand (37p) Jenny Birgitta Elisabet Nilsson (37p) Mimmi Ann-Marie M Zetterman (37p) Anders Georg Theodor Lundberg (37p) Tommy Roland Schumann (37p) Monica Maria Nilsson (37p) Per Karl Törnvall (37p) Nils Olle Fritiof Strand (37p) Maj-Britt Thulin (37p) Kerstin Monica M Brohede Tellström (32p) Bengt Junior Niklas Nygårds (30p) Sven Axel Stefan Bergström (29p) Karl Oskar Weinmar (27p) Owe Mathias Bohman (23p) Pär Johan Martin Thidell (22p) Jan Erik Christer Holmberg (21p) Anita Margareta Heimer (20p) Kent Åke Hjalmarsson (20p) Sven Christer Halldelius (18p) Bo Kenneth Åsell (18p) Eila Anneli Bromme (17p) Lars Olof Wallén (17p) Jon Arne Månsson (14p) Lars Johan Peter Gunnarsson (14p) Hans Göran Nordström (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.