Elsa Helena Ann-Christin Martens (54p)

Kvinna, Född: 1963
Rangordningen antal relationer
Lars Åke Lindgren (3) Liselott Maria Vahermägi (3) Anna Maria Alexandra Anstrell (3) Kerstin Elisabeth Lidman (3) Mats Johan Einarsson (3) Kerstin Monica M Brohede Tellström (3) Lars Axel Yngve Rådén (3) Frankie Ingemar Spjut (3) Madeleine Elisabeth Sjöstrand (3) Bo Kenneth Åsell (3) Johan Mathias Pedersen (3) Anders Lars Göran Rabb (3) Kjell Helmer Sjundemark (2) Per Karl Törnvall (2) Lars Olof Wallén (2) Anders Viktor Borgs (2) Nils Martin Andreasson (2) Richard Sebastian Vahul (2) Per Erik Ulf Kanström (1) Jan Axel Peter Sjöberg (1) Stina Elisabet El Bergman Eriksson (1) Björn Olof Andersson (1) Lena Ann-Christin Andersson (1) Tommy Stefan Natale Lind (1) Michael Karl Peter Carlsson (1) Lars Johan Peter Gunnarsson (1) Mimmi Ann-Marie M Zetterman (1) Anita Margareta Heimer (1) Anders Georg Theodor Lundberg (1) Eila Anneli Bromme (1) Tommy Roland Schumann (1) Tommy Gustav Eiler Johansson (1) Pär Johan Martin Thidell (1) Monica Maria Nilsson (1) Wulf Schroeder (1) Sven Per Björn Aspling (1) Dan Allan Kjällqvist (1) Eva Margareta Eljans (1) Anita Helena Berggren (1) John Christian Lindgren (1) Jasin Kolar (1) Inger Margareta Dahle (1) Nils Olle Fritiof Strand (1) Jan Erik Christer Holmberg (1) Hans Göran Nordström (1) Kent Åke Hjalmarsson (1) Maj-Britt Thulin (1) Erik Kule Alexander Palmstierna (1) Hans Börje Nilsson (1) Lars-Inge Thomas Danielsson (1) Gunnel Babara Marianne Falck (1) Hans Ruben Sundström (1) Rolf Peter Mikael Frank (1) Susanne Eva Louise Abrahamsson (1) Maria Josefin Strand (1) Sven Christer Halldelius (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Jenny Birgitta Elisabet Nilsson (1) Jon Arne Månsson (1) Claes Caroli (1) Sven Christer Derger (1) Charlotte Elisabeth Axelsson (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.