Lars Johan M Stael von Holstein (29p)

Man, Född: 1963
Rangordningen antal relationer
Ann Jessica Stael von Holstein (4) Annika Margareta Stadell Lindkvist (4) Hans Göte Ragnar Laurin (3) Arne Christian Sande Sande (2) Håkan Gunnar Mattsson (2) Mattias Henrik Kjellman (2) Jan Ingemar Nappe Berggren (2) Karl Fredrik Andreas Funcke (2) Magnus Olof Månsson (1) Alf Börje Krafft (1) Anna Margareta Kull (1) Gustaf Carl Einar Wiiburg (1) Nils Johan Claesson Lilliehöök (1) Göran Fredrik Wastensson (1) Karl Sören Thunström (1) Åsk Britt Charlotte Väppling (1) Lars Gösta Andersson (1) Hans Jimmy Mikael Malm (1) Eva Margareta Eljans (1) (1) Hans Robert Palmgren (1) Sven Magnus Fredmer (1) Robert Deepak Chandra Pandeya (1) Sten Peder Max Dinkelspiel (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Bengt Dariush Ghatan (1) Henrik Michael Freudenthal (1) Clas Magnus Lindahl (1) Lars Johan Varland (1) Hans Göran Nordström (1) John Mikael Bäckström (1) Sven Per Björn Aspling (1) Jan Erik Oscar Ingdahl (1) Susanne Elizabeth Falk (1) Lars Johan Sellström (1) Jan Robert Gustafsson (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) Erik Richard Nygren (1) Madeleine Lilian Ekholm (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Carl Peder Patric Smith (1) Ted Tony Kylberg (1) Jan Martin Sandqvist (1) Dag Mauritz George Pettersson (1) Johan Patrik Axelsson (1) Anders Michael Ahlström (1) Robert Otto Nathanson (1) Herlog Robert Fredrik Holm (1) Claes Olof Clarence Reuterswärd (1) Jens Gylin Baastrup (1) David Gabor (1) Hans Chandra Pandeya (1) Sven Ove Öhlund (1) Carl Magnus Bergman (1) Niclas John-Fredrik Palmgren (1) Bo Christer Eriksson (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.