Lars Johan M Stael von Holstein (23p)

Man, Född: 1963
Rangordningen antal relationer
Ann Jessica Stael von Holstein (5) Arne Christian Sande Sande (4) Annika Margareta Stadell Lindkvist (4) Hans Göte Ragnar Laurin (3) Mattias Henrik Kjellman (3) Claudio Rafael Henriksson (2) Karl Fredrik Andreas Funcke (2) Jan Ingemar Nappe Berggren (2) Håkan Gunnar Mattsson (2) Erik Richard Nygren (1) Oliver John Lars Molse (1) Leif Gustaf Malmborg (1) Sten Peder Max Dinkelspiel (1) Ted Tony Kylberg (1) Bengt Dariush Ghatan (1) Dag Mauritz George Pettersson (1) Clas Magnus Lindahl (1) Anders Michael Ahlström (1) Lars Johan Varland (1) Herlog Robert Fredrik Holm (1) John Mikael Bäckström (1) Jens Gylin Baastrup (1) Jan Erik Oscar Ingdahl (1) Hans Chandra Pandeya (1) Caroline Margaretha Åkerman (1) Carl Magnus Bergman (1) Bo Christer Eriksson (1) (1) Magnus Olof Månsson (1) Alfred Erik Werner Karlsten (1) Mats Daniel Myhrgren (1) Madeleine Lilian Ekholm (1) Anna Margareta Kull (1) Carl Peder Patric Smith (1) Jan Martin Sandqvist (1) Johan Patrik Axelsson (1) Karl Sören Thunström (1) Robert Otto Nathanson (1) Lars Gösta Andersson (1) Claes Olof Clarence Reuterswärd (1) Eva Margareta Eljans (1) David Gabor (1) (1) Claes Martin Falkevall (1) Sven Magnus Fredmer (1) Truls Olof Ganelius (1) Robert Deepak Chandra Pandeya (1) Marcus Tommy Wiberg (1) Alf Börje Krafft (1) Tore Lennart Rudenäs (1) Gustaf Carl Einar Wiiburg (1) Henrik Michael Freudenthal (1) Nils Johan Claesson Lilliehöök (1) Göran Fredrik Wastensson (1) Hans Göran Nordström (1) Åsk Britt Charlotte Väppling (1) Sven Per Björn Aspling (1) Hans Jimmy Mikael Malm (1) Susanne Elizabeth Falk (1) Carl Lauritz Michael Bengtsson (1) Lars Johan Sellström (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) Peter Ingemar Kornström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Carl Lauritz Michael Bengtsson (76p) (75p) Karl Sören Thunström (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Lars Johan Varland (59p) Claes Martin Falkevall (56p) Karl Fredrik Andreas Funcke (47p) Leif Gustaf Malmborg (46p) Bengt Dariush Ghatan (46p) Anna Margareta Kull (46p) Jens Gylin Baastrup (45p) Carl Peder Patric Smith (42p) Erik Richard Nygren (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Johan Patrik Axelsson (40p) Hans Jimmy Mikael Malm (39p) Caroline Margaretha Åkerman (38p) Oliver John Lars Molse (34p) Arne Christian Sande Sande (33p) Annika Margareta Stadell Lindkvist (32p) Henrik Michael Freudenthal (32p) Jan Ingemar Nappe Berggren (30p) Ann Jessica Stael von Holstein (28p) Clas Magnus Lindahl (27p) Carl Magnus Bergman (27p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Sten Peder Max Dinkelspiel (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Lars Johan Sellström (26p) Anders Michael Ahlström (25p) John Mikael Bäckström (25p) Jan Erik Oscar Ingdahl (25p) Jan Martin Sandqvist (25p) Truls Olof Ganelius (25p) Alf Börje Krafft (25p) Peter Ingemar Kornström (25p) Robert Deepak Chandra Pandeya (24p) Gustaf Carl Einar Wiiburg (23p) Claudio Rafael Henriksson (20p) Mats Daniel Myhrgren (20p) Lars Gösta Andersson (20p) Håkan Gunnar Mattsson (20p) Ted Tony Kylberg (19p) David Gabor (19p) Sven Magnus Fredmer (19p) (18p) Magnus Olof Månsson (18p) Marcus Tommy Wiberg (18p) Tore Lennart Rudenäs (18p) Göran Fredrik Wastensson (18p) Alfred Erik Werner Karlsten (17p) Madeleine Lilian Ekholm (17p) Hans Göte Ragnar Laurin (15p) Claes Olof Clarence Reuterswärd (14p) Mattias Henrik Kjellman (14p) Dag Mauritz George Pettersson (13p) Susanne Elizabeth Falk (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.