Eva Maria Nypelius (33p)

Kvinna, Född: 1963
Rangordningen antal relationer
Sonja Margareta Landin (3) Lena Christina Simonsson (3) Bo Vilhelm Björkman (3) Jan Bertil Olsson (3) Lars Olof Wallén (3) Filip Thomas Reinhag (3) Jan Thomas Gustafson (2) Björn Crister Jansson (2) Lars Peter Thomsson (2) Charlotte Isabel Enström (2) Robert Ernst P von Krusenstierna (2) Gunnar Solin (2) Henry Henziger (1) Barbro Helena Hejdenberg Ronsten (1) Tommy Lennart Wahlgren (1) Eva Anna Maria Ahlsten (1) Nils Börje Lundberg (1) Maria Helena Sonnert (1) Sven Lars Olof Ahlner (1) Britt-Marie Christina Benzler (1) Eva Kristina Bofride (1) Krister Axel Ingmar Lindkvist (1) Andreas Wiklund (1) Tarja Hannele Zudemberg (1) Karin Meit Fohlin (1) Mikaela Gross (1) Lena Maria Ingeborg Stenström (1) Andreas John Eric Nypelius (1) Kjell Ola Matsson (1) Nils Mats Bertil Virgin (1) Sven-Erik John Robert Lindström (1) Dan Ivar Widegren (1) Jan Folke Lindell (1) Lars Daniel Wassberg (1) Eva Katarina Gahnström (1) Bo Peter Lindvall (1) Anna Elsa Ulrika Andersson (1) Lars Bertil Ulf Gunnarsson (1) Ulrica A I Jansson Mässing (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1) Nanna Beata Suzanne Afzelius (1) Maria Therese Ålander (1) Carl Roger Wärn (1) Eva Marianne Werkelin (1) Cecilia Iréne Schelin Seidegård (1) Ulf Ingvar Klasson (1) Eva Lillemor Sjöberg (1) Lena Margareta Grund (1) Juliana Helena Falke (1) Carina Birgitta Thomsson (1) Stefaan Albert Camiel de Maecker (1) Anders Johan Mikael Ahlin (1) Sven Lennart Krister Erlandsson (1) Jan Roland Frans Svensson (1) Lars Mikael Karlsson (1) Malin Elisabeth Wengholm (1) Pär-Rune Anders Nypelius (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Ulrica A I Jansson Mässing (77p) Bo Vilhelm Björkman (67p) Carl Roger Wärn (66p) Jan Roland Frans Svensson (65p) Charlotte Isabel Enström (59p) Sven Lennart Krister Erlandsson (50p) Tarja Hannele Zudemberg (46p) Cecilia Iréne Schelin Seidegård (46p) Lars Peter Thomsson (41p) Eva Marianne Werkelin (36p) Dan Ivar Widegren (35p) Lars Mikael Karlsson (35p) Tommy Lennart Wahlgren (33p) Eva Anna Maria Ahlsten (33p) Eva Lillemor Sjöberg (33p) Filip Thomas Reinhag (33p) Britt-Marie Christina Benzler (32p) Jan Thomas Gustafson (31p) Lars Bertil Ulf Gunnarsson (31p) Stefaan Albert Camiel de Maecker (31p) Robert Ernst P von Krusenstierna (31p) Gunnar Solin (31p) Maria Therese Ålander (29p) Lena Margareta Grund (29p) Nils Börje Lundberg (27p) Sven Lars Olof Ahlner (27p) Eva Kristina Bofride (27p) Krister Axel Ingmar Lindkvist (27p) Andreas Wiklund (27p) Karin Meit Fohlin (27p) Mikaela Gross (27p) Björn Crister Jansson (27p) Sven-Erik John Robert Lindström (27p) Jan Folke Lindell (27p) Eva Katarina Gahnström (27p) Bo Peter Lindvall (27p) Anna Elsa Ulrika Andersson (27p) Ulf Ingvar Klasson (27p) Carina Birgitta Thomsson (27p) Anders Johan Mikael Ahlin (27p) Malin Elisabeth Wengholm (27p) Sonja Margareta Landin (25p) Lena Maria Ingeborg Stenström (25p) Nanna Beata Suzanne Afzelius (25p) Henry Henziger (24p) Lena Christina Simonsson (20p) Andreas John Eric Nypelius (16p) Pär-Rune Anders Nypelius (16p) Lars Olof Wallén (16p) Lars Daniel Wassberg (14p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (14p) Juliana Helena Falke (12p) Kjell Ola Matsson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.