(47p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Eva Helene Forsgren Sandberg (3) Helena Kristina Henstrand (3) (3) Sara Matilda Karolji Magnusson (3) Anders Lennart Nylander (3) Barbro Anita Lidström (3) Lars Anders Per Nilsson (3) (3) (3) Per Mikael Sverkerson Rehnberg (3) (3) Mikael Nilsson (2) (2) Rune Thomas Lindgren (2) (1) Per Martin Henriksson (1) (1) Boel Agneta Bergström (1) Senai Ayob (1) (1) (1) Lars Bertil Zellman (1) Erik Oskar Wall (1) Lotti M Gustafsson Svedenstedt (1) Eva Margareta Eljans (1) Tove Langlet (1) (1) Per Olof Lennart Sunning (1) Jan Fredrik Adolfsson (1) Kaj Johan Magnus Jönsson (1) (1) Henrik Rolf Thomas Bergquist (1) Per-Eric Thomas Anvelid (1) Sten Johan Pharmanson (1) Håkan Andreas Hedskog (1) Per Johan Wadell (1) Klas Carl Constantin Lindström (1) (1) Ulf Tage Philip Åkerblom (1) Hans Göran Nordström (1) (1) (1) Sven Per Björn Aspling (1) Inga Marie Engwall (1) Anita Helena Berggren (1) Martin Hammare (1) Olof Mattias Bergman (1) Jan Bertil Petersson (1) Sven Staffan Andreas Movin (1) Ulla Ingegerd Sunning (1) Eric Gunnar Salander (1) (1) (1) Siv Britt-Marie Magnusson (1) Jakob Fredrik Svärdström (1) (1) Mats Edward Hjerpe (1) Carl Bertil Rolf Bergström (1) Christer Mikael Edqvist (1) (1) Magnus Rolf Hahnsjö (1) Eva Margareta Zellman (1) (1) E Anita A R Strandberg Alpsjö (1) Lars Håkan Hollerup (1) Pär Johan Adolf Gaston Adolfsson (1) Alfred Henrik Wetzenstein (1) Monika Rosvall (1) Jan Birger Lilja (1) (1) (1) (1) Erik Nils Olof Lundén Nobel (1) Tommi Mikael Ruponen (1) Sven Magnus Bergqvist (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.