Lars Hugo Lindén (75p)

Man, Född: 1963
Rangordningen antal relationer
Maria Madeleine Ljunggren (15) Erik Ragnar Sellberg (14) Jan Erik Palmqvist (12) Kerstin Helena Karlsson (9) Björn Carl-Otto Johnsson (5) Karin Anneli Madeleine Pihl (5) Bengt Karl Oskar Sandell (4) (4) Carl Magnus Uvhagen (3) Mårten Jonas Widlund (2) Lars Ingemar Pärnebjörk (2) Ralph Peter Kopelman (2) (2) Hans Krister Ljungberg (2) Knut-Anders Johan Axel Stefan Kihl (2) Inger Margareta Dahle (1) Jens Malte Karlsson (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Tomas Mathiesen (1) Sven Martin Tengsved (1) Rolf Alvar Pihlquist (1) Björn Carl-Arne Erdman (1) Claes Olov Lundberg (1) Anders Christian Jildenhem (1) Håkan Nils Emil Bolk (1) Malin Lina Gunilla Bergström (1) Ingrid Gunilla Dalaryd Sellberg (1) Göran Sebastian Wessman (1) Hans Mikael Hedström (1) Jan Allan Lennart Svärd (1) Klas Anders Ragnar Norberg (1) Jonas Peter Wibom (1) Thord Anders Eskil Sandahl (1) Mats-Ive Peter Grundius (1) Gertrud Ragnhild Jackson (1) Maria Ingrid G Skoog Bengtsson (1) Ola Tengroth (1) Dimitrios Nikopoulos (1) Claes Christer Brus (1) Ulrika Margareta Ahlholm (1) Björn Lennart Gunnar Marcusson (1) (1) Anders Ivar Sven Wijkman (1) Mats Johan Berlin (1) Christer Lennart Karlsson (1) Sven Anders Jansson (1) Gun Elisabet Eriksson (1) Kent Niklas Jonsson (1) Lars Olof Wallén (1) Felix Måns Mikael Lindberg (1) Bengt Olof Patrik Enfält (1) Hans-Åke Johansson (1) Per Erik Arvid Bartholf (1) Ulf Börje Jönsson (1) Per Staffan Eklund (1) Ulf Håkan Lennart Nilsson (1) Mattias Lars Johan Dahl (1) Thore Henric Sundin (1) Tommi Pettersson (1) Nils Göran Patrick Appelblad (1) (1) Annika Margareta Helker Lundström (1) Lars Peter Johansson (1) Lars Agne Gustafsson (1) Karin Elisabeth Eberle (1) Hanna Maria Eriksen (1) Karl Anders Gustafson (1) Philip Alexander Dino Eklöf (1) Erik Oskar Vilhelm Holmlund (1) Jan Knut Olof Nilsson (1) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (1) Lena Gunborg Arvidsson (1) Eva Maria Löfvendal (1) Kristina Axelia Östlund (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Erik Ragnar Sellberg (81p) (81p) Gertrud Ragnhild Jackson (79p) Ola Tengroth (79p) Ralph Peter Kopelman (79p) Sigrun Ingrid Hjelmqvist (79p) Kristina Axelia Östlund (79p) Mats-Ive Peter Grundius (77p) Björn Carl-Arne Erdman (74p) Lars Agne Gustafsson (74p) Håkan Nils Emil Bolk (73p) Christer Lennart Karlsson (73p) Maria Madeleine Ljunggren (73p) Thord Anders Eskil Sandahl (71p) Mårten Jonas Widlund (65p) Inger Margareta Dahle (63p) Dimitrios Nikopoulos (62p) (61p) Annika Margareta Helker Lundström (60p) Klas Anders Ragnar Norberg (56p) Jan Allan Lennart Svärd (54p) Claes Christer Brus (52p) Ulf Håkan Lennart Nilsson (50p) Göran Sebastian Wessman (49p) Ulf Börje Jönsson (49p) Tommi Pettersson (49p) Björn Carl-Otto Johnsson (45p) Rolf Alvar Pihlquist (45p) Anders Christian Jildenhem (45p) Maria Ingrid G Skoog Bengtsson (45p) Carl Magnus Uvhagen (45p) Kerstin Helena Karlsson (45p) Felix Måns Mikael Lindberg (45p) Lars Peter Johansson (45p) Erik Oskar Vilhelm Holmlund (45p) Lena Gunborg Arvidsson (44p) (42p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Hans Krister Ljungberg (41p) Bengt Karl Oskar Sandell (40p) Jan Knut Olof Nilsson (40p) Claes Olov Lundberg (39p) Hans-Åke Johansson (39p) Per Staffan Eklund (39p) Mattias Lars Johan Dahl (39p) Lars Ingemar Pärnebjörk (38p) (38p) Sven Anders Jansson (35p) Ingrid Gunilla Dalaryd Sellberg (32p) Hans Mikael Hedström (31p) Gun Elisabet Eriksson (31p) Per Erik Arvid Bartholf (30p) Knut-Anders Johan Axel Stefan Kihl (29p) Philip Alexander Dino Eklöf (28p) Sven Martin Tengsved (27p) Björn Lennart Gunnar Marcusson (26p) Thore Henric Sundin (26p) Nils Göran Patrick Appelblad (26p) Ulrika Margareta Ahlholm (25p) Jonas Peter Wibom (23p) Bengt Olof Patrik Enfält (23p) Anders Ivar Sven Wijkman (21p) Karin Elisabeth Eberle (20p) Hanna Maria Eriksen (20p) Jan Erik Palmqvist (18p) Kent Niklas Jonsson (16p) Lars Olof Wallén (16p) Karin Anneli Madeleine Pihl (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.