Thomas Karl Anders Edlund (39p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Johan Richard Kaijser (11) Carina Chanel Edlund (7) Bo Arne Holmström (6) Göran Arne Duhrin (5) Carlos Rolf Dominguez Flodin (5) Mats Olof Holmberg (4) Carina Helena Edoff Carlberg (2) Johan Olofsson (1) Antti Johan Niemi (1) Rolf Michael Persson (1) Eva Margareta Eljans (1) Rolf Erik Gustavsson (1) Kim Lous-Christensen (1) Jimmy Jörgen Rylander (1) Jan Harry Svensson (1) Bengt Ivar Beergrehn (1) Jan Krister Nilsson (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Claes Magnus Jernbeck (1) Anna Alexandra Lindén (1)Ökend (1) (1) Ulf Strauss (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Jan Erik Conny Gustafsson (1) Susanne Birgersdotter (1) Kjell Bertil Lidberg (1) Håkan Carl Robert Jonsson (1) Leif Axel Pettersson (1) Anita Helena Berggren (1) Tuuli Sylvia Ceamanos (1) (1) Goran Mackic (1) Anders Björn Ericsson (1) Claes Erik Axel Nordén (1) Magnus Thomas Petersson (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Sten Anders Larsson (1) Mats Lars Staffan L Lindstrand (1) Sven Erik Wallin (1) Björn Thomas Jansson (1) Ulf Magnus Fagerstedt (1) Marcus Wilhelm Lilliehöök (1) Kristina Birgitta Nilsson (1) Lars Erik Ekholmer (1) Kerstin Charlotte Meurling (1) Johan Petter Samuelson (1) (1) Karin Johanna Lindner (1) Knut Sonnentheil (1) Per Ragnar Richard Streijffert (1) Karl Fredrik Ljungberg (1) (1) Anna Maria Holmberg (1) Björn Henning Andersson (1) ESA Tapio Pöhö (1) Ebba Caroline Stiernstedt Salborn (1) Anette Irene Dybdahl (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Lars Martin Nilsson (1) Erik Thomas Olsson (1) (1) Jeanette Maria Annelie Sergel (1) Stig Stefan Ersbring (1) Philip Wilhelm Lilliehöök (1) (1) Jan Olof Martin Hamberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(89p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p)Ökend (54p) Mats Lars Staffan L Lindstrand (54p) Jan Krister Nilsson (53p) (52p) Johan Olofsson (50p) (48p) (47p) Jan Harry Svensson (45p) Jimmy Jörgen Rylander (44p) Mats Olof Holmberg (43p) Marcus Wilhelm Lilliehöök (43p) Jan Erik Conny Gustafsson (40p) (40p) Rolf Michael Persson (39p) Claes Magnus Jernbeck (39p) (39p) Kjell Bertil Lidberg (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Sven Erik Wallin (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Stig Stefan Ersbring (39p) Göran Arne Duhrin (37p) Susanne Birgersdotter (37p) Johan Petter Samuelson (37p) Goran Mackic (35p) Carlos Rolf Dominguez Flodin (35p) Erik Thomas Olsson (35p) Anders Björn Ericsson (34p) Magnus Thomas Petersson (34p) Björn Henning Andersson (34p) ESA Tapio Pöhö (34p) Bengt Ivar Beergrehn (31p) Lars Erik Ekholmer (30p) Per Ragnar Richard Streijffert (26p) Anna Maria Holmberg (26p) Jan Olof Martin Hamberg (25p) Carina Chanel Edlund (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Johan Richard Kaijser (22p) Lars Martin Nilsson (22p) Anna Alexandra Lindén (21p) Ulf Magnus Fagerstedt (21p) Björn Thomas Jansson (20p) Philip Wilhelm Lilliehöök (19p) Karin Johanna Lindner (18p) Jeanette Maria Annelie Sergel (17p) Carina Helena Edoff Carlberg (16p) Ebba Caroline Stiernstedt Salborn (16p) Ulf Strauss (14p) Tuuli Sylvia Ceamanos (14p) Claes Erik Axel Nordén (14p) Rolf Erik Gustavsson (12p) Bo Arne Holmström (12p) Sten Anders Larsson (11p) Antti Johan Niemi (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Karl Fredrik Ljungberg (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.