Johan Magnus Castwall (44p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
LARS ANDERS HARALD NORDLUND (4) Mats Ingvar Herman Lundin (4) Lars Jesper Nilsson (4) Björn Sture Bernhard Ohlsson (4) Knut Jonas Nilsson (3) Johan Arvid Wallén (3) Lars Stefan Hansson (3) Lars Anders Peter Jilmstad (2) Eva Madelaine Lundberg (2) Mattias Lars Johan Dahl (2) Eva Karin Brofelth (2) Celeste Maribelle Perez Montano (2) Christina Linderholm (2) Ulla Britt Richter (2) Ann-Katrin Margareta Åslund (2) Ulf Björn Johan Alvengrip (2) Jens Malte Karlsson (2) Ida Therese Karlbom (2) Ulf Bourker Jacobsson (2) Ulla Margareta Sjöberg (2) Anders Harald Djerf (2) Leif Torbjörn Ingvarsson Wedebrand (2) Per Christer Ling-Vannerus (2) Camilla Helene I Strümpel (2) Tomas Mathiesen (2) Lars Anton Lindkvist (2) Pontus Antonio Piazzolla (2) Hans Henrik Widerståhl (1) Ulf Tomas Byberg (1) Göran Oljeqvist (1) Claes Göran Brile (1) Sven-Olof Gudmundsson (1) Ann Maria Elisabeth Lewerentz (1) Eva Maria Löfvendal (1) Hans Olof Anderson (1) Mats Ivar Olsson (1) Björn Valdemar Blomqvist (1) Susanne Elisabeth Jangdal (1) Zahra Jalili Rasti (1) (1) Anna Bodil Toll (1) Carl Olof Fredrik Wallentin (1) Lars Olof Wallén (1) Thord Anders Eskil Sandahl (1) Karl Sebastian Nichola Panzar (1) Mats-Ive Peter Grundius (1) Susanne Christine Bengtsson (1) Jan Olof Allan Bosaeus (1) Anders Robert Bernhard Olander (1) Hilde Karine Wahl (1) Rahima Ulrika Falk (1) Johan Gunnar Andersson (1) Claes Christer Brus (1) Per Magnus Kårestedt (1) Juho Henrik Elead Vuorinen (1) Harry Johan Oskar Bouveng (1) Bo Patrik Gustavsson (1) Anna M C Cederschiöld Stuart (1) Hans Christer Bruzelius (1) Gun Margareta Rudeberg (1) Marie Carina Malmgren Heander (1) Sven Johnny Karlsson (1) Jan Christian Clemens (1) Kjell Gösta Jansson (1) Björn Joachim Källsholm (1) Niels Caröe Vallö Christiansen (1) Ulf Håkan Lennart Nilsson (1) Frank Andreas Jonatan Gyllestrand (1) Ulf Stenberg (1) (1) Mats Lennart Blomgren (1) Bror Daniel Adborn (1) Lena Gunborg Arvidsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lars Stefan Hansson (88p) Mats-Ive Peter Grundius (77p) Jan Christian Clemens (77p) Thord Anders Eskil Sandahl (71p) Björn Joachim Källsholm (69p) Göran Oljeqvist (67p) Hans Olof Anderson (67p) Zahra Jalili Rasti (67p) Carl Olof Fredrik Wallentin (67p) Celeste Maribelle Perez Montano (67p) Christina Linderholm (67p) Ulla Britt Richter (67p) Anna M C Cederschiöld Stuart (67p) Marie Carina Malmgren Heander (67p) Pontus Antonio Piazzolla (67p) Lars Anders Peter Jilmstad (66p) Karl Sebastian Nichola Panzar (66p) Ann-Katrin Margareta Åslund (66p) Knut Jonas Nilsson (66p) Ida Therese Karlbom (66p) Ulla Margareta Sjöberg (66p) Anders Harald Djerf (66p) Lars Anton Lindkvist (66p) Ulf Tomas Byberg (64p) Hilde Karine Wahl (64p) Rahima Ulrika Falk (64p) Jan Olof Allan Bosaeus (63p) Anders Robert Bernhard Olander (62p) Kjell Gösta Jansson (62p) Anna Bodil Toll (60p) Ann Maria Elisabeth Lewerentz (54p) Johan Gunnar Andersson (52p) Claes Christer Brus (52p) Ulf Håkan Lennart Nilsson (50p) (47p) Ulf Björn Johan Alvengrip (45p) Sven-Olof Gudmundsson (44p) Björn Valdemar Blomqvist (44p) Hans Christer Bruzelius (44p) Leif Torbjörn Ingvarsson Wedebrand (44p) Frank Andreas Jonatan Gyllestrand (44p) Lena Gunborg Arvidsson (44p) Mattias Lars Johan Dahl (39p) Harry Johan Oskar Bouveng (39p) Bo Patrik Gustavsson (39p) (38p) Susanne Elisabeth Jangdal (36p) Per Magnus Kårestedt (35p) Mats Ivar Olsson (30p) Juho Henrik Elead Vuorinen (30p) Niels Caröe Vallö Christiansen (30p) Ulf Stenberg (30p) Mats Ingvar Herman Lundin (29p) Lars Jesper Nilsson (25p) Susanne Christine Bengtsson (24p) Gun Margareta Rudeberg (24p) Hans Henrik Widerståhl (23p) LARS ANDERS HARALD NORDLUND (23p) Bror Daniel Adborn (23p) Björn Sture Bernhard Ohlsson (20p) Claes Göran Brile (16p) Eva Karin Brofelth (16p) Lars Olof Wallén (16p) Per Christer Ling-Vannerus (15p) Ulf Bourker Jacobsson (6p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.