Nils Olof Christian Hermelin (43p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Åsa Elisabeth Bergström (55) Åsa Margareta Lind (49) Stefan Göran John Östberg (48) Lars Daniel Wassberg (34) Kent Erik Åkerlund (27) Per Sven Anders Hörnqvist (19) Roger Lars-Göran Johansson (19) Olle Knaust (18) Erik Gustav Paulsson (18) Mats Johan Fredrik Löfgren (18) Ove Mikael Johansson (17) John Klaus Hansen Vikström (13) Claes Ingvar Helgstrand (12) Hans Gerhard Brissman (12) Lars Anders Larsson (7) Jan Anders Fredrik Lovén (7) Anders Fredrik Mattsson (6) Folke Torbjörn Svensson (6) Peter Mikael Ikonen (6) Erik Andreas Möller (6) Lars Johan Rasmusson (6) Per Johan Mikael Berggren (6) Jan Totte Dahlin (6) Ernst Gustaf Olof Hermelin (5) Kent Roland Karlsson (5) Anna Ulrika Granholm Dahl (5) (5) Per Olof Martin Frankling (5) Britta Ingegerd Engström Jakobsson (5) Karl Sverker Lerheden (5) Nils Kenneth Svensson (5) Bo Åke Sören Andersson (5) Gert Fredrik Walméus (5) Carl Olov Mikael Larsson (5) Christer Bo Stig Johansson (5) Bengt Gunnar Evaldsson (5) Christel Elisabeth Armstrong Darvik (5) Kicki Ann-Kristin Ramsdahl (5) Per Jonas Brade (5) Ernst Claes Roger Linné (5) Hans Vilhelm Stenberg (4) Erik Anders Scherman (4) Anders Ingemar Wiger (3) Marcus Clas Fredrik Lerander (3) Stig Oscar Albert Engelbert (3) Erik Roger Nyberg (3) Sven Gösta Lennart Lerander (3) Eva Margareta Eljans (2) Olof Staffan Olsson (2) Sven Bertil Evert Johansson (2) Karl Thomas Kristoffersson (2) Ola Svante Erik Salemyr (2) Nelly Märtha Cavander (2) Per Magnus Afrell (2) Bo Magnus Svensson Henryson (2) Sten Erik Magnus Thimgren (2) (2) Tomas Fredrik Lindberg (2) Sven Per Björn Aspling (2) Sven Olof Hugo Hermelin (2) Carl Håkan Lindgren (2) Björn Hjalmar Flink (2) Thomas Andreas Sipos (2) Urban Anton Jan Sjölund (2) Karl Sören Thunström (1) Petra Therése L Ving Engström (1) Hans Göran Nordström (1) Lars Henric From (1) Conny Fredric Hävrén (1) Karl Erik Wastesson (1) Dan Benny Patrik Thögersen (1) Erik Magnus Lidman (1) (1) Anna Sara Elisabeth Lundbom (1) (1) Gösta Torbjörn Pehrson (1) (1) Kjell Erik Larsson (1) Erik Oskar Wall (1) Pirjo Helena Brunmar (1) Ulf Göran Westerberg (1) Lars Joakim Orthén (1) Hans Fredrik Gustavsson (1) Rolf Magnus Swärdh (1) Johan Olof Rudberg (1) Peter Elis Fredrik Bergendorff (1) Marcus Johan Lennart Hansson (1) Karl Svante Forsberg (1) Carl Michael Augustsson (1) Lars Ivar Andersson (1) (1) Erik Per Niklasson (1) Per William Seve Åsbrandt (1) Magnus Roland Eriksson (1) (1) Sten Håkan Ulf Wirén (1) Jacob Albert Olivier Enwall (1) Allan Helge Sörensen (1) (1) Bertil Gunnar Engström (1) Sune Hans Gunnar Westin (1) Mats Ove Berg (1) Göran Sundin (1) Jens Lackmann (1) Andres Lui Aulik (1) Lars Magnus Staffan Björndahl (1) Rein Jakoby (1) Konstantin Belogorcev (1) Bo Hansi Danroth (1) Gerd Ingvor Lisbeth Larsson (1) Nils Daniel Eriksson (1) Karl Anders Borggren (1) Karl-Erik Ronny Ideskär (1) Hans Johan Hellgren (1) (1) (1) (1) Hans-Olov David Rådelöv (1) Ing-Marie Halldén (1) Claes Birger Lennart Wahlgren (1) Anita Helena Berggren (1) Mats Herbert Persson (1) Per Gunnar Reinhold Karlsson (1) Per Gunnar Tyrén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Christel Elisabeth Armstrong Darvik (85p) Åsa Elisabeth Bergström (75p) Roger Lars-Göran Johansson (75p) Stig Oscar Albert Engelbert (73p) Petra Therése L Ving Engström (72p) Lars Magnus Staffan Björndahl (71p) Per Johan Mikael Berggren (71p) Carl Håkan Lindgren (71p) (69p) Karl Sverker Lerheden (69p) Marcus Johan Lennart Hansson (68p) Bo Magnus Svensson Henryson (68p) Sven Bertil Evert Johansson (65p) Ulf Göran Westerberg (65p) Erik Gustav Paulsson (65p) Allan Helge Sörensen (65p) Ernst Gustaf Olof Hermelin (63p) Dan Benny Patrik Thögersen (63p) Per Olof Martin Frankling (63p) Rolf Magnus Swärdh (63p) Anita Helena Berggren (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Karl Sören Thunström (59p) Anders Ingemar Wiger (57p) (57p) (57p) Sven Gösta Lennart Lerander (55p) Olof Staffan Olsson (53p) Marcus Clas Fredrik Lerander (53p) Per Magnus Afrell (53p) Hans Vilhelm Stenberg (52p) Bo Åke Sören Andersson (51p) Thomas Andreas Sipos (51p) Anders Fredrik Mattsson (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Tomas Fredrik Lindberg (50p) Christer Bo Stig Johansson (50p) Lars Anders Larsson (49p) Karl Thomas Kristoffersson (49p) (49p) Karl Svante Forsberg (47p) (47p) Claes Ingvar Helgstrand (46p) (46p) Bo Hansi Danroth (46p) Urban Anton Jan Sjölund (46p) Peter Elis Fredrik Bergendorff (45p) Rein Jakoby (45p) Nils Daniel Eriksson (45p) Jan Totte Dahlin (45p) (43p) (43p) (43p) (43p) Lars Henric From (42p) Erik Per Niklasson (42p) Erik Magnus Lidman (41p) (41p) Jens Lackmann (40p) Mats Herbert Persson (40p) Olle Knaust (39p) Per Sven Anders Hörnqvist (39p) Ernst Claes Roger Linné (39p) Erik Andreas Möller (38p) Andres Lui Aulik (37p) Karl Anders Borggren (37p) Lars Joakim Orthén (36p) Karl-Erik Ronny Ideskär (35p) Kent Roland Karlsson (27p) Bengt Gunnar Evaldsson (27p) Per William Seve Åsbrandt (26p) Hans Gerhard Brissman (26p) Karl Erik Wastesson (25p) Anna Sara Elisabeth Lundbom (25p) Hans Fredrik Gustavsson (25p) Britta Ingegerd Engström Jakobsson (25p) Carl Michael Augustsson (25p) Hans Johan Hellgren (25p) Erik Roger Nyberg (23p) John Klaus Hansen Vikström (23p) Ove Mikael Johansson (22p) Göran Sundin (21p) Sven Olof Hugo Hermelin (21p) Björn Hjalmar Flink (21p) Claes Birger Lennart Wahlgren (20p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Ing-Marie Halldén (19p) Per Gunnar Reinhold Karlsson (19p) Folke Torbjörn Svensson (17p) Gösta Torbjörn Pehrson (17p) Kjell Erik Larsson (17p) Johan Olof Rudberg (17p) Lars Ivar Andersson (17p) Kent Erik Åkerlund (17p) Mats Johan Fredrik Löfgren (17p) Hans-Olov David Rådelöv (17p) Conny Fredric Hävrén (16p) Erik Oskar Wall (16p) Ola Svante Erik Salemyr (16p) Peter Mikael Ikonen (16p) Magnus Roland Eriksson (16p) Sune Hans Gunnar Westin (16p) Gert Fredrik Walméus (16p) Lars Daniel Wassberg (14p) Lars Johan Rasmusson (14p) Sten Håkan Ulf Wirén (14p) Bertil Gunnar Engström (14p) Kicki Ann-Kristin Ramsdahl (13p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.