Bo Fredrik Klasson (41p)

Man, Född: 1965
Roller

Styrelseledamot

Rangordningen antal relationer
Olof Stefan Lind (8) Matilda Maria Axlind (8) Per Jonas Eriksson (7) Per Martin Lundberg (5) Mats Olov Björkman (5) Per Håkan Ahlström (5) Dag Mauritz George Pettersson (5) Nils Håkan Eksandh (4) Björn Eskil Olsson (4) Rikard Per-Arvid Svensson (4) Karl Fredrik Arvid Svensson (4) Björn Erik Sande (3) Carl Johan Falk (3) Lars Bertil Johansson (3) Kiki K Annika Maria Johansson (3) Johan Fredrik Sandberg (3) John David Bertil Olow (3) Stig Urban Jacobsson (3) Per Jonas Staffan Jaenecke (3) Joachim Peter Morath (3) Karl Viktor Henrik Swegmark (3) Tage Mikael Johansson (2) Johan Åke Sällfors (2) Lars Åke Nilsson (2) Marcus Lars Henry Fransson (2) Bo Gunnar Ingberg (2) Mats Tore Jörgen Lager (2) Ulf Lennart Carlsson (2) Leif Fredrik Ekelund (2) Gert Bo Anders Karlsson (2) Mats Bertil Christer Ohlsson (2) Sverre Albert Rökaas (2) Carl Peter Matthias Gustafsson (2) Karl Göran Thomas Bohlin (2) Carl Olov Mikael Larsson (1) Nils Tommy Sjölin (1) Rolf Stefan Gillberg (1) Per Georg Magnus Bergsman (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Jonas Erik Persson (1) Jan Peder Strandh (1) Sven Erik Reinholdsson (1) Johan Viktor Ellwén (1) Ingvor Elisabet Eriksson (1) Johan Sebastian Persson (1) Knut Ola Söderberg (1) Stefan Valentin Wigren (1) Ingrid Jeanette Fransson (1) Lars Thomas Krafft (1) Hans Ove Haglund (1) Rita Lilian Cecilia Zakrisson (1) Kerstin Birgitta Johansson (1) Gertrud Eva Helena Eksandh (1) Leif Peter Sjöberg (1) Bror Dahn Inge Rosenquist (1) Per-Olof Gunnar Lindvall (1) Sven-Olov Lennart Andersson (1) Niklas Stenberg (1) Nils-Bertil Evert Andersson (1) Göran Stefan Augustsson (1) Thomas Almqvist (1) Lars Ingvar Lagesson (1) Eva Marie Anette Åkerlund (1) Carl Oscar Fredrik Setterblad (1) Jan Peter Michael Andersson (1) Johanna Catharina Åberg (1) Håkan Olof Johansson (1) Jonas Patrik Nilsson (1) Lars Anders Larsson (1) Rolf Gunnar Grönmark (1) Sven Åke Pontus Persson (1) Mats Karl Emanuel Egilsson (1) Eva Charlotta Forssberg Kihl (1) Inga Lisa Persson (1) Anders Göte Isaksson (1) Bertil Christer Berntson (1) Karin Ingalill Reinholdsson (1) Eva Ulrika Gårdmarker (1) Carl Johan Lundberg (1) Bengt Mathias Persson (1) Torbjörn Sjöström (1) Erik Torbjörn Eriksson (1) Erik Arvid Staffan Tyrberg (1) Sven Krister Reinholdsson (1) Bengt Olof Öhrn (1) Sven-Erik Fältman (1) Ulf Bertil Mossberg (1) Lars Erik Henning Holmvall (1) Lars Sven Ivar Kjellström (1) Sven-Inge Kenneth Linné Svensson (1) Johan Fredrik Westin (1) Lars-Olle Persson (1) Anders Christer Argelius (1) Stig Gunnar Yngve Grönmark (1) Per Olle Elander (1) Lars Ingvar Arnold Gustafsson (1) Martin Paland (1) Claes Ove Peter Johansson (1) Maria Holmström (1) Eva Magdalena Grönmark (1) Ulf Mikael Ulkner (1) Jan Henrik Torsten Andersson (1) Bo Axel Mikael Olsson (1) Lars Magnus Edlund (1) Sven Fredrik Arvidsson (1) Per Ola Andersson (1) Jan Totte Dahlin (1) Per Sune Holmvall (1) Susanne Maria Nilsson (1) Lars-Magnus Bexell (1) Barbro Margareta Andersson (1) Eva Wilhelmina Hedén (1) John Daniel Leander Sjögren (1) Jan-Erik Kvalvik (1) Albin Erik Åke Bäcklund (1) Klas Patrik Israelsson (1) Kjell Åke Vedin (1) Nils-Ingvar Samuel Eksandh (1) Eva Christina Sällfors (1) Ulf Erik Ronny Persson (1) Leif Göran Sune Andersson (1) Per Ola Johnsson (1) Niclas Kenneth Ahlqvist (1) Claes-Göran Lindkvist (1) Cecilia Maria Birgitta Johansson (1) Nils Pontus Jörgen Laurell (1) Ann-Marie Grönmark (1) Lars-Olof Östen Arvidsson (1) Jörgen Sigfrid Cigén (1) Per Stefan Tore Curenstam (1) Elsa Mariann Johansson (1) Stig Olof Bly (1) Lars Niclas Bremström (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Niklas Stenberg (77p) Karl Fredrik Arvid Svensson (77p) Johanna Catharina Åberg (74p) Björn Eskil Olsson (65p) Ulf Lennart Carlsson (63p) Carl Johan Falk (62p) Per Jonas Staffan Jaenecke (62p) Rikard Per-Arvid Svensson (61p) Per Martin Lundberg (59p) Nils Håkan Eksandh (56p) Bo Axel Mikael Olsson (56p) Stefan Valentin Wigren (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Carl Johan Lundberg (49p) Mats Olov Björkman (49p) Gert Bo Anders Karlsson (49p) Carl Peter Matthias Gustafsson (49p) Jan Peder Strandh (48p) Tage Mikael Johansson (47p) Thomas Almqvist (47p) Olof Stefan Lind (47p) Joachim Peter Morath (47p) Sverre Albert Rökaas (46p) Martin Paland (45p) Jan Totte Dahlin (45p) Lars-Magnus Bexell (43p) Johan Fredrik Sandberg (42p) Johan Viktor Ellwén (41p) Johan Åke Sällfors (41p) Gertrud Eva Helena Eksandh (41p) Lars Åke Nilsson (41p) Per-Olof Gunnar Lindvall (41p) Kiki K Annika Maria Johansson (41p) Göran Stefan Augustsson (41p) Erik Torbjörn Eriksson (41p) Ulf Bertil Mossberg (41p) Stig Urban Jacobsson (41p) Nils-Ingvar Samuel Eksandh (41p) Eva Christina Sällfors (41p) Per Ola Johnsson (41p) Karl Viktor Henrik Swegmark (41p) Lars Magnus Edlund (40p) Rolf Stefan Gillberg (39p) Per Håkan Ahlström (39p) Nils Tommy Sjölin (37p) Bo Gunnar Ingberg (37p) Rolf Gunnar Grönmark (37p) Anders Göte Isaksson (37p) Stig Gunnar Yngve Grönmark (37p) Eva Magdalena Grönmark (37p) Susanne Maria Nilsson (37p) Eva Wilhelmina Hedén (37p) Ann-Marie Grönmark (37p) Per Olle Elander (34p) Sven-Olov Lennart Andersson (33p) Nils-Bertil Evert Andersson (33p) Eva Marie Anette Åkerlund (33p) Lars-Olle Persson (33p) Lars Ingvar Arnold Gustafsson (33p) Claes-Göran Lindkvist (33p) Lars-Olof Östen Arvidsson (33p) Jörgen Sigfrid Cigén (33p) Per Stefan Tore Curenstam (33p) Eva Charlotta Forssberg Kihl (32p) Maria Holmström (32p) Jonas Patrik Nilsson (31p) Per Georg Magnus Bergsman (30p) Kjell Åke Vedin (30p) Lars Ingvar Lagesson (29p) Sven Erik Reinholdsson (28p) Erik Arvid Staffan Tyrberg (28p) Bror Dahn Inge Rosenquist (27p) Marcus Lars Henry Fransson (27p) Karin Ingalill Reinholdsson (27p) Sven Krister Reinholdsson (27p) Sven-Erik Fältman (27p) Per Ola Andersson (27p) Barbro Margareta Andersson (27p) Jan-Erik Kvalvik (27p) Leif Göran Sune Andersson (27p) Niclas Kenneth Ahlqvist (27p) Cecilia Maria Birgitta Johansson (27p) Bengt Olof Öhrn (26p) Albin Erik Åke Bäcklund (26p) Jonas Erik Persson (25p) Ingvor Elisabet Eriksson (25p) Johan Sebastian Persson (25p) Håkan Olof Johansson (25p) Sven Åke Pontus Persson (25p) Inga Lisa Persson (25p) Bertil Christer Berntson (25p) Bengt Mathias Persson (25p) Lars Erik Henning Holmvall (25p) Sven Fredrik Arvidsson (25p) Per Sune Holmvall (25p) John Daniel Leander Sjögren (25p) Stig Olof Bly (25p) Jan Henrik Torsten Andersson (24p) Claes Ove Peter Johansson (23p) Lars Thomas Krafft (22p) Jan Peter Michael Andersson (22p) Knut Ola Söderberg (21p) Carl Olov Mikael Larsson (19p) Mats Bertil Christer Ohlsson (19p) Torbjörn Sjöström (17p) John David Bertil Olow (17p) Leif Fredrik Ekelund (17p) Johan Fredrik Westin (16p) Anders Christer Argelius (16p) Leif Peter Sjöberg (14p) Lars Niclas Bremström (14p) Dag Mauritz George Pettersson (13p) Hans Ove Haglund (12p) Eva Ulrika Gårdmarker (12p) Karl Göran Thomas Bohlin (12p) Matilda Maria Axlind (12p) Mats Karl Emanuel Egilsson (11p) Nils Pontus Jörgen Laurell (11p) Ingrid Jeanette Fransson (8p) Rita Lilian Cecilia Zakrisson (8p) Sven-Inge Kenneth Linné Svensson (8p) Elsa Mariann Johansson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.