Bo Fredrik Klasson (61p)

Man, Född: 1965
Rangordningen antal relationer
Olof Stefan Lind (8) Matilda Maria Axlind (8) Per Jonas Eriksson (7) Per Martin Lundberg (5) Mats Olov Björkman (5) Per Håkan Ahlström (5) Dag Mauritz George Pettersson (5) Rikard Per-Arvid Svensson (4) Karl Fredrik Arvid Svensson (4) Nils Håkan Eksandh (4) Björn Eskil Olsson (4) Björn Erik Sande (3) Niclas Bengtsson (3) Carl Johan Falk (3) (3) Karl Viktor Henrik Swegmark (3) Gunborg Pia-Marie Johansson (3) Kiki K Annika Maria Johansson (3) Lars Bertil Johansson (3) Johan Fredrik Sandberg (3) Joachim Peter Morath (3) John David Bertil Olow (3) Per Jonas Staffan Jaenecke (3) Stig Urban Jacobsson (3) Leif Fredrik Ekelund (2) Tage Mikael Johansson (2) Pål Jesper von Bahr (2) Mats Bertil Christer Ohlsson (2) Sverre Albert Rökaas (2) Karl Göran Thomas Bohlin (2) Bo Gunnar Ingberg (2) (2) Johan Åke Sällfors (2) Lars Åke Nilsson (2) Marcus Lars Henry Fransson (2) Gert Bo Anders Karlsson (2) Carl Peter Matthias Gustafsson (2) Mats Tore Jörgen Lager (2) Ulf Lennart Carlsson (2) Per Olle Elander (1) Lars Ingvar Arnold Gustafsson (1) Nils Tommy Sjölin (1) Claes Ove Peter Johansson (1) Martin Paland (1) Jonas Erik Persson (1) Ulf Mikael Ulkner (1) Jan Henrik Torsten Andersson (1) Maria Holmström (1) Ingvor Elisabet Eriksson (1) Sven Fredrik Arvidsson (1) Per Ola Andersson (1) Bo Axel Mikael Olsson (1) Stefan Valentin Wigren (1) Ingrid Jeanette Fransson (1) Lars-Magnus Bexell (1) Barbro Margareta Andersson (1) Jan Totte Dahlin (1) Rita Lilian Cecilia Zakrisson (1) Juan Enrique Alamos Niechi (1) John Daniel Leander Sjögren (1) Jan-Erik Kvalvik (1) Leif Peter Sjöberg (1) Kjell Åke Vedin (1) Nils-Ingvar Samuel Eksandh (1) Ulf Erik Ronny Persson (1) Niklas Stenberg (1) Eva Christina Sällfors (1) Leif Göran Sune Andersson (1) Per Ola Johnsson (1) Niclas Kenneth Ahlqvist (1) Claes-Göran Lindkvist (1) Carl Oscar Fredrik Setterblad (1) Cecilia Maria Birgitta Johansson (1) Nils Pontus Jörgen Laurell (1) Lars-Olof Östen Arvidsson (1) Jörgen Sigfrid Cigén (1) Rolf Gunnar Grönmark (1) Stig Olof Bly (1) Lars Niclas Bremström (1) Per Stefan Tore Curenstam (1) Inga Lisa Persson (1) Anders Göte Isaksson (1) Rolf Stefan Gillberg (1) Per Georg Magnus Bergsman (1) Carl Olov Mikael Larsson (1) Carl Johan Lundberg (1) Jan Peder Strandh (1) Sven Erik Reinholdsson (1) Jan Anders Fredrik Lovén (1) Erik Torbjörn Eriksson (1) Johan Sebastian Persson (1) Knut Ola Söderberg (1) Johan Viktor Ellwén (1) Bengt Olof Öhrn (1) Lars Tony Grahn (1) Lars Thomas Krafft (1) Hans Ove Haglund (1) Lars Erik Henning Holmvall (1) Kerstin Birgitta Johansson (1) Gertrud Eva Helena Eksandh (1) Johan Fredrik Westin (1) Bror Dahn Inge Rosenquist (1) Per-Olof Gunnar Lindvall (1) Sven-Olov Lennart Andersson (1) Stig Gunnar Yngve Grönmark (1) Nils-Bertil Evert Andersson (1) Göran Stefan Augustsson (1) Thomas Almqvist (1) Lars Ingvar Lagesson (1) Eva Magdalena Grönmark (1) Jan Peter Michael Andersson (1) Eva Marie Anette Åkerlund (1) Lars Magnus Edlund (1) Håkan Olof Johansson (1) Jonas Patrik Nilsson (1) Johanna Catharina Åberg (1) Per Sune Holmvall (1) Susanne Maria Nilsson (1) Sven Åke Pontus Persson (1) Mats Karl Emanuel Egilsson (1) Lars Anders Larsson (1) Eva Wilhelmina Hedén (1) Bertil Christer Berntson (1) Karin Ingalill Reinholdsson (1) Eva Charlotta Forssberg Kihl (1) Albin Erik Åke Bäcklund (1) Klas Patrik Israelsson (1) Bengt Mathias Persson (1) Torbjörn Sjöström (1) (1) Lars Jonas Berg (1) Erik Arvid Staffan Tyrberg (1) Sven Krister Reinholdsson (1) Eva Ulrika Gårdmarker (1) Torbjörn Nils Jonsson (1) Sven-Erik Fältman (1) Ulf Bertil Mossberg (1) Sven-Inge Kenneth Linné Svensson (1) Lars Sven Ivar Kjellström (1) Lars-Olle Persson (1) Ann-Marie Grönmark (1) Anders Christer Argelius (1) Elsa Mariann Johansson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Johanna Catharina Åberg (82p) Niklas Stenberg (75p) Karl Fredrik Arvid Svensson (73p) Per Jonas Staffan Jaenecke (65p) (63p) Ulf Lennart Carlsson (63p) Juan Enrique Alamos Niechi (62p) Carl Johan Falk (62p) Lars Tony Grahn (62p) Gunborg Pia-Marie Johansson (62p) Lars Jonas Berg (61p) Torbjörn Nils Jonsson (61p) Björn Eskil Olsson (61p) Rikard Per-Arvid Svensson (59p) Per Martin Lundberg (59p) Tage Mikael Johansson (58p) (56p) Nils Håkan Eksandh (55p) Gertrud Eva Helena Eksandh (54p) Olof Stefan Lind (52p) Stefan Valentin Wigren (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Carl Johan Lundberg (49p) Mats Olov Björkman (49p) Gert Bo Anders Karlsson (49p) Carl Peter Matthias Gustafsson (49p) Jan Peder Strandh (48p) Joachim Peter Morath (47p) Sverre Albert Rökaas (46p) Thomas Almqvist (45p) Johan Fredrik Sandberg (42p) Lars-Magnus Bexell (41p) Nils-Ingvar Samuel Eksandh (41p) Eva Christina Sällfors (41p) Per Ola Johnsson (41p) Karl Viktor Henrik Swegmark (41p) Rolf Stefan Gillberg (41p) Erik Torbjörn Eriksson (41p) Johan Viktor Ellwén (41p) Johan Åke Sällfors (41p) Per-Olof Gunnar Lindvall (41p) Lars Åke Nilsson (41p) Kiki K Annika Maria Johansson (41p) Göran Stefan Augustsson (41p) Ulf Bertil Mossberg (41p) Stig Urban Jacobsson (41p) Martin Paland (40p) Bo Axel Mikael Olsson (40p) Lars Magnus Edlund (40p) (39p) Per Håkan Ahlström (39p) Pål Jesper von Bahr (38p) Nils Tommy Sjölin (37p) Bo Gunnar Ingberg (37p) Rolf Gunnar Grönmark (37p) Anders Göte Isaksson (37p) Stig Gunnar Yngve Grönmark (37p) Eva Magdalena Grönmark (37p) Susanne Maria Nilsson (37p) Eva Wilhelmina Hedén (37p) Ann-Marie Grönmark (37p) Per Olle Elander (34p) Lars Ingvar Arnold Gustafsson (33p) Niclas Kenneth Ahlqvist (33p) Claes-Göran Lindkvist (33p) Lars-Olof Östen Arvidsson (33p) Jörgen Sigfrid Cigén (33p) Per Stefan Tore Curenstam (33p) Sven-Olov Lennart Andersson (33p) Nils-Bertil Evert Andersson (33p) Eva Marie Anette Åkerlund (33p) Lars-Olle Persson (33p) Maria Holmström (32p) Eva Charlotta Forssberg Kihl (32p) Jonas Patrik Nilsson (31p) Kjell Åke Vedin (30p) Sven Erik Reinholdsson (28p) Erik Arvid Staffan Tyrberg (28p) Per Ola Andersson (27p) Barbro Margareta Andersson (27p) Jan-Erik Kvalvik (27p) Leif Göran Sune Andersson (27p) Cecilia Maria Birgitta Johansson (27p) Bror Dahn Inge Rosenquist (27p) Marcus Lars Henry Fransson (27p) Karin Ingalill Reinholdsson (27p) Sven Krister Reinholdsson (27p) Sven-Erik Fältman (27p) Bengt Olof Öhrn (26p) Lars Ingvar Lagesson (26p) Albin Erik Åke Bäcklund (26p) Jonas Erik Persson (25p) Ingvor Elisabet Eriksson (25p) Sven Fredrik Arvidsson (25p) John Daniel Leander Sjögren (25p) Stig Olof Bly (25p) Inga Lisa Persson (25p) Johan Sebastian Persson (25p) Lars Erik Henning Holmvall (25p) Håkan Olof Johansson (25p) Per Sune Holmvall (25p) Sven Åke Pontus Persson (25p) Bertil Christer Berntson (25p) Bengt Mathias Persson (25p) Claes Ove Peter Johansson (24p) Jan Henrik Torsten Andersson (24p) Per Georg Magnus Bergsman (22p) Lars Thomas Krafft (22p) Jan Peter Michael Andersson (22p) Knut Ola Söderberg (21p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Mats Bertil Christer Ohlsson (19p) John David Bertil Olow (19p) Niclas Bengtsson (17p) Karl Göran Thomas Bohlin (17p) Johan Fredrik Westin (17p) Lars Niclas Bremström (16p) Torbjörn Sjöström (16p) Anders Christer Argelius (16p) Leif Fredrik Ekelund (14p) Leif Peter Sjöberg (14p) Mats Karl Emanuel Egilsson (13p) Dag Mauritz George Pettersson (13p) Ingrid Jeanette Fransson (12p) Hans Ove Haglund (12p) Eva Ulrika Gårdmarker (12p) Nils Pontus Jörgen Laurell (11p) Rita Lilian Cecilia Zakrisson (8p) Sven-Inge Kenneth Linné Svensson (8p) Elsa Mariann Johansson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.