(54p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(3) (3) Helén Marita Lyckstedt (2) Fredrik Ingemar Sahlberg (2) Karl Johan Kratz (2) Eric Åke Avestedt (2) Bengt Roland Rudholm (2) (2) Beata Lihammar (2) (2) (2) Bo Eric Svensson (2) Claes JÖRGEN Söderberg (2) (2) (2) Klas-Urban Nils Birger Hilberth (2) Lina Johanna Lindström (2) Karl Krister Yngve (2) (2) Bo Gunne Krister Isaksson (1) Magnus Tommy Nilsson (1) (1) Kenneth Lennart Johnsson (1) (1) (1) Lena Birgitta Herrstedt (1) Emma Maria Dahl (1) Anna Gabriella Hermansson (1) Hans Christian Russberg (1) Karl Ulf Yngve (1) (1) Torsten Lars Åke Johansson (1) (1) (1) (1) Johan Bengt Anders Nordén (1) Birgit Agneta Stattin Norinder (1) Benny Roland Brokvist (1) Stefan Arne Aimer (1) (1) (1) (1) (1) Ulf Arne Wiinberg (1) Lars Gunnar Wicander (1) Eva-Maria Viktoria Joed (1) Maximilian Corbello (1) Kerstin Ulla Margareta Magnusson (1) Anders Olof Östblom (1) Ulla Catrin Heinestam (1) (1) (1) Oscar Sebastian Molin (1) Ulf Arvid Svantesson Rolander (1) Kent Åke Malte Andersson (1) (1) Mats Göran Helmer Björkman (1) Anna-Karin Ulrika Gudmundsson (1) Henrik Gunnar Dahl (1) Gunilla Kristina Rittgård (1) Leif Håkan Albrektson (1) Ingrid Anita Yngve (1) Hans Erik Joakim Paulson (1) Kjell Magnus Olbin (1) Kjetil Gardshol (1) (1) Anders Olof Persson (1) (1) Stina Margareta Gestrelius (1) (1) (1) Thord Gösta Fredrik Axelsson (1) Dan Allan Kjällqvist (1) (1) Tijana Radic (1) (1) (1) Sara Ingrid Angelica Loskog (1) Sean Darren Lindgren (1) (1) (1) Per Michael Christoffer Bondéus (1) (1) (1) (1) Rune Jörgen Gudmundsson (1) Susanne Margareta Fransson (1) (1) Jonas Lennart Lundberg (1) Dan Andreas Johansson (1) (1) Mats Johan Torbjörn Markgren (1) Linda Therese Pålsson (1) Eva Helén Ekholm (1) Lars Åke Stefan Thunberg (1) (1) Lars Tommy Ronald Hedström (1) Anna Elisabeth Adolfsson (1) Gunilla Fatima Smiding (1) (1) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (1) Folke Per-Olof Wallström (1) (1) (1) Olof Karl Gunnar Bergquist (1) (1) Ana Balot Batista (1) Mats Torgny Andersson (1) Pär Daniel Christian Kjellman (1) Anders Bertil Eckert (1) Jonas Ebbe Nihlberg (1) Michael Ryan Wright (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(81p) (77p) (68p) (67p) (65p) Birgit Agneta Stattin Norinder (65p) (65p) Carl Fredrik Johan Gustav Waern (65p) (63p) Mats Göran Helmer Björkman (61p) Ulf Arne Wiinberg (59p) Folke Per-Olof Wallström (59p) (58p) (58p) Sara Ingrid Angelica Loskog (58p) Gunilla Kristina Rittgård (56p) (55p) (55p) (55p) (54p) (53p) (52p) (51p) (51p) (50p) (50p) (49p) (49p) (49p) Fredrik Ingemar Sahlberg (47p) (47p) (47p) Ulf Arvid Svantesson Rolander (47p) (47p) Klas-Urban Nils Birger Hilberth (47p) (47p) Jonas Lennart Lundberg (47p) Lars Åke Stefan Thunberg (47p) Linda Therese Pålsson (44p) Bo Gunne Krister Isaksson (43p) Kenneth Lennart Johnsson (43p) Kent Åke Malte Andersson (43p) Anna-Karin Ulrika Gudmundsson (43p) Leif Håkan Albrektson (43p) (42p) Stefan Arne Aimer (41p) (41p) Stina Margareta Gestrelius (41p) (41p) (41p) (41p) Ulla Catrin Heinestam (40p) Torsten Lars Åke Johansson (39p) Johan Bengt Anders Nordén (39p) (39p) (39p) Bo Eric Svensson (39p) Lars Tommy Ronald Hedström (39p) Olof Karl Gunnar Bergquist (39p) (36p) (33p) (32p) Susanne Margareta Fransson (32p) Eric Åke Avestedt (31p) Bengt Roland Rudholm (31p) Claes JÖRGEN Söderberg (31p) Lina Johanna Lindström (31p) Karl Krister Yngve (31p) Karl Ulf Yngve (30p) Ingrid Anita Yngve (29p) Kjell Magnus Olbin (29p) Helén Marita Lyckstedt (28p) Mats Johan Torbjörn Markgren (28p) Rune Jörgen Gudmundsson (27p) Dan Andreas Johansson (27p) (26p) Anders Bertil Eckert (26p) Hans Christian Russberg (25p) (25p) (25p) Lars Gunnar Wicander (24p) Hans Erik Joakim Paulson (22p) Gunilla Fatima Smiding (21p) Karl Johan Kratz (18p) Mats Torgny Andersson (18p) Anders Olof Persson (17p) (17p) Ana Balot Batista (17p) Michael Ryan Wright (17p) Maximilian Corbello (16p) Henrik Gunnar Dahl (16p) Sean Darren Lindgren (16p) Jonas Ebbe Nihlberg (16p) Eva-Maria Viktoria Joed (15p) Anna Gabriella Hermansson (14p) Beata Lihammar (14p) Per Michael Christoffer Bondéus (13p) (12p) Eva Helén Ekholm (12p) Anna Elisabeth Adolfsson (11p) Kerstin Ulla Margareta Magnusson (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.