(67p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
Per Fredrik Sjögren (10) (9) (8) Ami Lauri (4) Mats Fredrik Liedholm (3) Peggy Susanne E Fladda Fagergren (2) Jan Peter Bernhard Rydja (2) (2) Carl Magnus Svernlöv (2) Per Martin Pardell (2) Johan Marcus Stadling (2) Therése Elisabeth Segerberg (2) Erik Anders Fast (2) (2) Eva Mari Blom (2) Andrew Neil Gregory (2) (2) John Poulsen (2) (2) Klas Erik Johansson (2) Regina Marie-Louise Norrby (1) Rune Håkan Nedlund (1) Nils Kenneth Berglund (1) (1) (1) Karin Eva Jonsson (1) (1) Lennart Berndt Vilhelm Elftman (1) (1) Karl Kristian Vincent Hawby (1) Dan Allan Kjällqvist (1) Elisabeth Sundborg Werneman (1) Bengt Robert Engman (1) Carl Magnus Krook (1) (1) Mats Erik Johansson (1) Markus Nils Daniel Lugnet (1) Susanne Louise Huldt Moland (1) Nils Håkan Ahlqvist (1) Ingrid Camilla Charlotta Öberg (1) Per Henrik Backman (1) Bengt Owe Eurenius (1) (1) Nils Göran Jacobsson (1) Karl Robert Wikholm (1) (1) Per-Arne Magnus Carlsson (1) Per Gustaf Johan Gustafsson (1) Jan Gustav Carreman (1) Bo Carl-Gustaf Harling (1) (1) (1) Per Anders Lindahl (1) Kurt Ingvar Edelo (1) Carl Vilhelm Benedict Airas (1) Bo Werner Lindqvist (1) Per Gustaf Sandberg (1) Claire Ruth Arkinger Blackadder (1) Björn Johan Jansson (1) (1) Björn Arne Bäckvall (1) Carl Henrik Ottosson (1) (1) Carl Gunnar Torgny Gunnarsson (1) (1) Marie Anna-Carin Bjelkeby (1) Andreas Kristofer Papamoshos (1) Jan Anders Gruvstad (1) (1) (1) Anna Camilla Jansson (1) (1) Nils Rikard Öberg (1) Maria Therese Åberg (1) (1) Carl Jacob Andreas Berggren (1) Hans Gunnar Svedberg (1) Ulf Joakim Nilsson (1) Rolf Axel Lindskog (1) Jan Petter Dennis Lindmark (1) Per Olof Nils Kullberg (1) Hans Rolf Freddie Nylund (1) (1) (1) Erik Christer Larsson (1) Camilla Roberta Iregren (1) (1) Karin Elisabeth Grauers (1) Hans Lennart Åkervall (1) Sten Lennart Martin Olsén (1) John Harald Abrahamson (1) (1) Per Göte Edmund Thelin (1) (1) (1) (1) Olle Jörgen Sköld (1) Bo David Magnusson (1) Kent Birger Westerlund (1) (1) Anders Mattias Karlsson (1) (1) (1) Marita Elisabet Ahlström (1) Hewar Ali Bedakh (1) Göran Olof Nilsson (1) (1) Björn Einar Håkan Lundstedt (1) Alf Bror Tage Tuvesson (1) (1) Jan Rickard Martin Lundström (1) Johan Martin Rosenblom (1) (1) Joakim Theorén (1) Ali Afsar Nazari (1) Hans Håkan Carrefors (1) Sucdi Adan Jamac (1) Hans Ingemar Bergenram (1) Lena Viola Nordgren (1) Sven Bertil Olsson (1) (1) Anders Börje Rydin (1) Björn Anders Rune Gustavsson (1) (1) Peter Emil Clemedtson (1) (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Per Verner Flodin (1) Carl Johan Månsson (1) (1) Alf Gustav Stefan Älgne (1) (1) Stefan Lars Rune Carlsson (1) Bo Åke Tommy Bergendahl (1) Hans Robert Mårtensson (1) (1) Carl Christer Forsberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(81p) Peter Emil Clemedtson (78p) Björn Einar Håkan Lundstedt (77p) Bo David Magnusson (76p) Hans Lennart Åkervall (73p) Per-Arne Magnus Carlsson (67p) (67p) Kurt Ingvar Edelo (66p) Carl Henrik Ottosson (66p) Andreas Kristofer Papamoshos (66p) (66p) Rune Håkan Nedlund (65p) (65p) Bo Carl-Gustaf Harling (65p) Björn Johan Jansson (65p) (65p) John Harald Abrahamson (65p) Anders Mattias Karlsson (65p) Hewar Ali Bedakh (65p) (65p) Anders Börje Rydin (65p) Per Verner Flodin (65p) Stefan Lars Rune Carlsson (65p) Nils Håkan Ahlqvist (62p) (62p) (62p) Regina Marie-Louise Norrby (61p) Per Gustaf Sandberg (61p) Jan Petter Dennis Lindmark (61p) Hans Robert Mårtensson (61p) Karl Kristian Vincent Hawby (60p) Carl Magnus Krook (60p) Mats Erik Johansson (60p) Markus Nils Daniel Lugnet (60p) (60p) Jan Gustav Carreman (60p) Per Anders Lindahl (60p) (60p) (60p) Per Olof Nils Kullberg (60p) Erik Christer Larsson (60p) (60p) (60p) Marita Elisabet Ahlström (60p) Jan Rickard Martin Lundström (60p) Ali Afsar Nazari (60p) Hans Ingemar Bergenram (60p) Sven Bertil Olsson (60p) (60p) Carl Jacob Andreas Berggren (59p) Marie Anna-Carin Bjelkeby (58p) (57p) Hans Håkan Carrefors (57p) Hans Gunnar Svedberg (56p) (56p) (55p) (55p) Therése Elisabeth Segerberg (54p) (54p) Ingrid Camilla Charlotta Öberg (51p) Sten Lennart Martin Olsén (51p) (50p) Erik Anders Fast (50p) Hans Rolf Freddie Nylund (50p) Camilla Roberta Iregren (50p) (50p) Nils Kenneth Berglund (49p) (49p) Ami Lauri (49p) (48p) Per Henrik Backman (47p) Bo Werner Lindqvist (47p) (47p) John Poulsen (47p) Jan Anders Gruvstad (46p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) Carl Gunnar Torgny Gunnarsson (45p) (45p) (41p) (41p) Claire Ruth Arkinger Blackadder (40p) (40p) (39p) (39p) (39p) Jan Peter Bernhard Rydja (37p) Björn Anders Rune Gustavsson (37p) (36p) (35p) (34p) Carl Magnus Svernlöv (33p) Eva Mari Blom (33p) (31p) (29p) (26p) Alf Bror Tage Tuvesson (26p) (25p) Mats Fredrik Liedholm (24p) Karin Eva Jonsson (23p) (22p) Johan Martin Rosenblom (21p) Nils Rikard Öberg (20p) Björn Arne Bäckvall (19p) Per Gustaf Johan Gustafsson (17p) Carl Johan Månsson (17p) Elisabeth Sundborg Werneman (16p) Maria Therese Åberg (16p) Carl Vilhelm Benedict Airas (15p) (15p) Karin Elisabeth Grauers (15p) Karl Robert Wikholm (14p) Per Göte Edmund Thelin (14p) Kent Birger Westerlund (13p) Sucdi Adan Jamac (12p) Bo Åke Tommy Bergendahl (12p) Ulf Joakim Nilsson (11p) Andrew Neil Gregory (11p) (10p) Rolf Axel Lindskog (10p) Peggy Susanne E Fladda Fagergren (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.