Lena Christina Samuelsson (35p)

Kvinna, Född: 1965
Rangordningen antal relationer
Leni Christina Elisabeth Björklund (7) Hans Erik Salomonsson (7) Fride Jan-Eric Nyberg (6) Johan Tobias Karlsson (6) Helena Karin Cronvall Morén (6) Hans Peters (6) Eva Christina Rapp Lundahl (3) Göran Thesleff Stiernstedt (3) Helena M C Thunander Holmstedt (3) Mikael Sjölander (3) Lars Patrik Emanuelsson (3) Christina Maria Widerberg Söderholm (3) Conny Fredric Hävrén (2) Jenny Sofia Göthberg (2) Anders Lars Göran Rabb (2) Soheila Mellat (1) Karl Gustav Lars-Olof Laurén (1) Maria Cecilia Kristina Wassaether (1) Catarina Marie Louise Scanlan (1) Nina Ingrid Katarina Nelson Follin (1) Petra Hammar (1) Björn Zoéga (1) Örjan Fredrik Ohls (1) Yvonne Birgitta Haglund Åkerlind (1) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (1) Ann-Charlotte Frank Lindgren (1) Eva Camilla Vahlberg (1) Tomas Axel Verner Buxbaum (1) Carl Anders Ifvarsson (1) Marie Susanne Castwall (1) Ragnhild Birgitta Johansson Vognsen (1) Jan Olov Liliemark (1) Lars Richard Lowén (1) Birgitta Charlotta All Eriksson (1) Christian Helin (1) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (1) Johan Ulf Paul Lundgren (1) Kerstin Carina Yvonne Sandström (1) Björn Peter Karlsson (1) Pia Susanna Fooladi (1) Vivi Maria Sofia Appel (1) Jan Crister Mikael Bäckström (1) Svante Fredrik Norgren (1) Christian Gustaf Wiklund (1) Sandra Maria Charlotte Pernkrans (1) Maria Elisabet Wennlund (1) Karin Birgitta Eklund (1) Clas Gunnar Bengt Björkman (1) Berit Margareta Assarsson (1) Inger Cecilia Andersson (1) Mikael Runsiö (1) Nils Anders Boman (1) Lars Johan Rasmusson (1) Frank Hans Mikael Träisk (1) Peter Johan Alm Lindström (1) Barbro Kristina Sjölander (1) Björn Erik Nicklas Muchow (1) Eva Marie Ljung (1) Kent Erik Einarsson (1) Ulrika Rebhan (1) Bo Johan Emil Lyrén (1) Johan Fredrik Sirberg (1) Sven Michael Jesper Nordh Grate (1) Lena Marie Henning (1) Jan Magnus Andreas Elfdahl (1) Hans Fredrik Erntell (1) Daniel Herman Ingemar Muchow (1) Lars Åke Östman (1) Tomas Aron Rudstam (1) Ewa Märta Helena Törngren (1) Ivar Claes Ingemar Hultling (1) Mats Erik Bergquist (1) Yvonne Margaretha Viola Nordlöf (1) Fredrik Rolf Åke Bojerud (1) Karin Johanna Margareta Adami (1) Christophe Roger Pedroletti (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Inger Cecilia Andersson (82p) Göran Thesleff Stiernstedt (71p) Fredrik Rolf Åke Bojerud (71p) Hans Fredrik Erntell (70p) Eva Christina Rapp Lundahl (69p) Eva Camilla Vahlberg (69p) Helena M C Thunander Holmstedt (69p) Lars Patrik Emanuelsson (69p) Karin Birgitta Eklund (69p) Christina Maria Widerberg Söderholm (69p) Mats Erik Bergquist (67p) Kerstin Carina Yvonne Sandström (63p) Pia Susanna Fooladi (62p) Soheila Mellat (61p) Maria Cecilia Kristina Wassaether (61p) Hans Ivar Thorbjörn Ekström (61p) Barbro Kristina Sjölander (61p) Ulrika Rebhan (61p) Christian Helin (57p) Johan Ulf Paul Lundgren (56p) Frank Hans Mikael Träisk (54p) Bo Johan Emil Lyrén (54p) Hans Peters (54p) Jan Olov Liliemark (53p) Birgitta Charlotta All Eriksson (53p) Ivar Claes Ingemar Hultling (53p) Yvonne Margaretha Viola Nordlöf (53p) Karin Johanna Margareta Adami (53p) Maria Elisabet Wennlund (52p) Ann-Charlotte Frank Lindgren (50p) Tomas Axel Verner Buxbaum (50p) Marie Susanne Castwall (50p) Clas Gunnar Bengt Björkman (50p) Tomas Aron Rudstam (50p) Mikael Runsiö (48p) Yvonne Birgitta Haglund Åkerlind (47p) Lena Marie Henning (43p) Björn Zoéga (42p) Nina Ingrid Katarina Nelson Follin (41p) Svante Fredrik Norgren (41p) Sandra Ida Elisabeth Gunneflo (36p) Petra Hammar (35p) Örjan Fredrik Ohls (35p) Björn Peter Karlsson (35p) Sandra Maria Charlotte Pernkrans (35p) Kent Erik Einarsson (35p) Johan Fredrik Sirberg (35p) Carl Anders Ifvarsson (23p) Christian Gustaf Wiklund (21p) Nils Anders Boman (20p) Mikael Sjölander (19p) Lars Richard Lowén (18p) Conny Fredric Hävrén (16p) Johan Tobias Karlsson (14p) Lars Johan Rasmusson (14p) Jenny Sofia Göthberg (12p) Leni Christina Elisabeth Björklund (11p) Sven Michael Jesper Nordh Grate (11p) Jan Crister Mikael Bäckström (10p) Daniel Herman Ingemar Muchow (8p) Björn Erik Nicklas Muchow (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.