Göran Anders Grell (42p)

Man, Född: 1965
Rangordningen antal relationer
Mats Örjan Olsson (9) Fredrik Ingemar Helgesson (6) John Karl Jerker Brolin (4) Per Gunnar Östholm (4) Ulf Greger Johansson Längvik (4) Rolf Torbjörn Wittström (3) Per Bertil Göransson (3) Martin Erik Olof Johansson (3) Karin Cecilia Håkansson (2) Bo Torsten Patrik Nilsson (2) Bo Torsten Nilsson (2) Björn Roger Jörgensen (2) Peter Jonas Michael Carlborg (2) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (2) Jan Mickael Sigvardsson (2) Marie Christina Grell (2) Zeke Sergio Tastas (1) Karl Rickard Falk (1) Bengt-Åke Gustaf Gellerstedt (1) Claes Mårten Hansson (1) Lars Stefan Svensson (1) Anders Harald Thunberg (1) Lars Tobias Ärnekvist (1) Hans Martin Stränggård (1) Rolf Nicklas Kullberg (1) (1) Carl Fredric Alm (1) Sven Göran Gustafsson (1) Marie Elisabeth Gustafsson (1) Mats Anders Hibell (1) Malin Theres Bergendahl (1) Eva Kristina Huerta Lundqvist (1) Anders Kinntorph (1) (1) Caroline Anna Ljungberg (1) Ulla Monica Brandström (1) Hans Magnus Granger (1) Lars Anders Asplund (1) Lars-Ola Jäxvik (1) Leif Ebbe Mauritz Lundqvist (1) Anneli Susanne Maria Ask (1) Tobias Jonatan Palmgren (1) Peter Didriksson (1) Daniel Vilhelm Åberg (1) Peter Christian Leslie Dyer (1) Robert Olof Henrik Carlén (1) Jon Örn Tormodsson (1) Anders Evert Hallgren (1) Ulf Göran Grell (1) Lars Åke Bergkvist (1) Jennie Mari Helgesson (1) Johan Karl Olof Jesper Englund (1) Marielle K E Hansson Andersson (1) Ewert Christer de Flon (1) Per Olof Hansson (1) Karin Maria Ärnekvist (1) Fritz Anders Janson (1) Stefan Patrik Kullgren (1) Maria Elisabeth Svantesson (1) Alf Peter Nyberg (1) Linda Susanne Sävenholt (1) Jan Olof Martin Hamberg (1) (1) Hans Göran Swedérus (1) Pia Margaretha Andersson Ponti (1) Anna Karin Margareta Maxwell (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Robert Olof Henrik Carlén (60p) (56p) (55p) M Helén Charlotte Wiberg Larsson (55p) Bo Torsten Patrik Nilsson (54p) Bo Torsten Nilsson (54p) Peter Jonas Michael Carlborg (54p) Fritz Anders Janson (54p) Peter Christian Leslie Dyer (53p) (50p) Ulla Monica Brandström (49p) Stefan Patrik Kullgren (49p) Lars Åke Bergkvist (46p) Fredrik Ingemar Helgesson (43p) Anders Harald Thunberg (42p) Per Bertil Göransson (42p) Anders Kinntorph (42p) Jennie Mari Helgesson (42p) Johan Karl Olof Jesper Englund (42p) Anna Karin Margareta Maxwell (42p) Anneli Susanne Maria Ask (41p) Per Gunnar Östholm (41p) Hans Göran Swedérus (41p) Ulf Greger Johansson Längvik (39p) Ewert Christer de Flon (38p) Karl Rickard Falk (37p) John Karl Jerker Brolin (34p) Daniel Vilhelm Åberg (33p) Hans Magnus Granger (32p) Zeke Sergio Tastas (30p) Bengt-Åke Gustaf Gellerstedt (30p) Eva Kristina Huerta Lundqvist (30p) Caroline Anna Ljungberg (30p) Marielle K E Hansson Andersson (30p) Linda Susanne Sävenholt (30p) Pia Margaretha Andersson Ponti (30p) Rolf Torbjörn Wittström (28p) Mats Örjan Olsson (28p) Jan Mickael Sigvardsson (28p) Lars Anders Asplund (27p) Mats Anders Hibell (26p) Jan Olof Martin Hamberg (25p) Claes Mårten Hansson (24p) Martin Erik Olof Johansson (24p) Per Olof Hansson (23p) Peter Didriksson (21p) Jon Örn Tormodsson (21p) Karin Cecilia Håkansson (20p) Marie Elisabeth Gustafsson (20p) Malin Theres Bergendahl (20p) Carl Fredric Alm (19p) Karin Maria Ärnekvist (19p) Sven Göran Gustafsson (18p) Alf Peter Nyberg (18p) Rolf Nicklas Kullberg (16p) Lars-Ola Jäxvik (16p) Leif Ebbe Mauritz Lundqvist (15p) Marie Christina Grell (11p) Lars Stefan Svensson (9p) Lars Tobias Ärnekvist (9p) Björn Roger Jörgensen (8p) Ulf Göran Grell (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.