Ulf Magnus Rosberg (51p)

Man, Född: 1965
Rangordningen antal relationer
Lars Joakim Thilstedt (4) Allan Lennart Eskil Pettersson (4) Hans Ola Joakim Karlsson (4)Ökend (3) Ingalill K Dahlkvist Evertsson (3) Erik Folke Ydremark (3) Ewa Margaretha Dolk (2) Lars Fredrik Nilsson (2) Sven-Olof Morgan Olsson (2) Eva Margareta Eljans (2) Kurt Roland Blomkvist (2) Torild Tomas Karl-Henrik Thiel (2) Per Håkan Björndell (2) Glenn Lennart Edlund (2) Lars Olof Nilsson (2) Ingrid Kristin Ling (2) Hans Göran Nordström (2) Sven Per Björn Aspling (2) Lars Gunnar Evertsson (2) Lars Erik Westerberg (2) Hans Gunnar Haglund (2) Ulf Göran Näsholm (2) Karl Sören Thunström (2) Carl-Lars Spongberg (2) Lars Håkan Larsson (2) Mats Gustav Jansson (2) Per Gustaf Hammar (1) Knut Fredrik Jochum Arp (1) Sören Singh Babra (1) Lars Robert Stefan Jakobsson (1) Stig Uno Gunnar Tindberg (1) My Elisabeth Lidén (1) Peter Magnus Kangas (1) Ulf Vilhelm Aspenberg (1) Carl-Erik Ridderstråle (1) Per Mårten Forste (1) Kerry Sture Johansson (1) Marie Cecilia Edström (1) Rolf Libert Börjesson (1) (1) Seppo Tapani Järvinen (1) Karl Magnus Fredrik Hildingsson (1) Elin Maria Linnea Herbertsson (1) Lars Magnus Dahlbäck (1) Erik Johan Markman (1) Karl David Norell (1) Karl Adam Samuelsson (1) Karl Anders Valentin Hofstedt (1) Karl-Emil Göran Engström (1) Helén Elisabet Mellgren (1) Roger Andreas Ehrman (1) Bengt Olof Lennart Danielsson (1) Erik Jonas Fredrik Näslund (1) (1) Sven Bertil Evert Johansson (1) (1) Bo Ewert Göran Jacobsson (1) (1) Nils Lennart Samuel Schönning (1) Jonas Fredrik Mårtensson (1) Katarina Rosberg (1) Hans-Erik Peter Backman (1) Christina Thérése Hersch Fagerberg (1) Hans Kristian Åkesson (1) Ludwig Adam Robert Andrén (1) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (1) Alf Sven Wilhelm Svensson (1) Jarl Thomas Berg (1) Håkan Lennart Jeppsson (1) (1) Anders Christer Moberg (1) (1) Johanna Theres Andersson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Knut Fredrik Jochum Arp (93p) Lars Erik Westerberg (93p) Elin Maria Linnea Herbertsson (85p) Anders Christer Moberg (81p) Ulf Göran Näsholm (79p) Per Mårten Forste (78p) Erik Johan Markman (77p) Lars Olof Nilsson (74p) Carl-Erik Ridderstråle (71p) Erik Jonas Fredrik Näslund (71p) (65p) Rolf Libert Börjesson (62p) Eva Margareta Eljans (61p) Lars Fredrik Nilsson (60p) (60p) Karl Magnus Fredrik Hildingsson (60p) Glenn Lennart Edlund (60p) Sven Bertil Evert Johansson (60p) (60p) Hans Gunnar Haglund (60p) (60p) (60p) Johanna Theres Andersson (60p) Karl Sören Thunström (59p) Lars Robert Stefan Jakobsson (58p) Sven-Olof Morgan Olsson (58p) Lars Håkan Larsson (57p) Carl-Lars Spongberg (56p) Marie Cecilia Edström (53p) Ingrid Kristin Ling (53p) Ewa Margaretha Dolk (52p) Kurt Roland Blomkvist (52p) Bo Ewert Göran Jacobsson (52p)Ökend (52p) Seppo Tapani Järvinen (51p) Per Håkan Björndell (51p) Karl Adam Samuelsson (51p) Karl Anders Valentin Hofstedt (51p) (51p) Hans Ola Joakim Karlsson (51p) Mats Gustav Jansson (51p) Karl David Norell (50p) Hans-Erik Peter Backman (50p) Ingalill K Dahlkvist Evertsson (46p) Ingrid Maria M Wadmark Hägerdal (45p) Stig Uno Gunnar Tindberg (40p) Christina Thérése Hersch Fagerberg (40p) Ludwig Adam Robert Andrén (40p) Sören Singh Babra (37p) Lars Magnus Dahlbäck (37p) Nils Lennart Samuel Schönning (37p) Håkan Lennart Jeppsson (36p) Karl-Emil Göran Engström (35p) Allan Lennart Eskil Pettersson (30p) Ulf Vilhelm Aspenberg (24p) Kerry Sture Johansson (23p) Jarl Thomas Berg (23p) Katarina Rosberg (22p) Lars Gunnar Evertsson (21p) Roger Andreas Ehrman (20p) Lars Joakim Thilstedt (19p) Erik Folke Ydremark (19p) Peter Magnus Kangas (17p) Bengt Olof Lennart Danielsson (17p) Jonas Fredrik Mårtensson (16p) Helén Elisabet Mellgren (12p) My Elisabeth Lidén (11p) Hans Göran Nordström (11p) Alf Sven Wilhelm Svensson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.