Mile Elez (54p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Pär Jonas Bertil Leek (10) Lena Charlotta Sund (9) Klas Gustav Emanuel Gustavsson (7) Ingrid Astrid Margareta Ossbahr (6) Carl Henning Staffan Danielsson (6) Clas Rutger Starwing (5) Gunnel Öman Gennebäck (5) Lena Birgitta Svensk (5) Berit Linnéa M Karlsson Lehnér (5) Karl Henrik Valent (5) Niklas Evald Petersen (5) Anna Karin Zi Lövsén (2) Sofia Elisabeth Wenåker (2) Bill Erland Sjölund (1) Erik Andreas Mauritzson (1) Lars Henrik Bergmar (1) Jan Åke Harald Samuelsson (1) Kerstin Birgitta Johnsson (1) John Thony Andersson (1) Maria Agneta Malmkvist (1) Nils Gösta Gustavsson (1) Nils Henry Daniel Andersson (1) Lars David Hellström (1) Maria Josephine Jalvemo (1) Sofie Lena Gustafsson (1) Tommy Åke Kenneth Ählström (1) Ann-Katrin Elinor Järåsen (1) Pär Lennart Jönsson (1) Johan Martin Löfstrand (1) Carina Elisabeth Färm (1) Agneta Eva Johanna Lantto Forsgren (1) Birgitta Paula Johansson (1) Gunilla Ingeborg Karlsson (1) Ola Peter Palmqvist (1) Anna Jenny Caroline Tenje (1) Gun Monica Christina Gideskog (1) Mats Robin Holmberg (1) Sven Stefan Jakobsson (1) Ulf Gunnar Moberg (1) Eva Helena Joelsson (1) Carl Johan Henrik Zettergren (1) John Torsten Svärdström (1) Ulf Mikael Carlson (1) Markus Erik Wråke (1) Bo Edvin Carl Wilhelm Schånberg (1) Tomas Åke Johansson (1) Lars Evert Persson (1) Karl Per-Erik Johansson (1) Rebecka Elsa-Brita Hovenberg (1) Ulf Thomas Hallberg (1) Solveig Ann-Marie Andersson (1) Maria Katarina Sofia Antonsson (1) Ann-Cathrine Margareta Hjert (1) Carl Johan Anders Algernon (1) Wendla Margareta Thorstensson (1) Hans Erik Hollén (1) Lars Peter Ols (1) Lars Isidor Eklund (1) Lars Ove Kölefält (1) Anna Sofia Landerholm Granberg (1) Ove Jonny Cammerfjord (1) Iris Pernilla Winnhed (1) Hanna Elisabet Paradis (1) Per Edward Philipson (1) Roberth Karl Gunnar Svensson (1) Lars Erik Hagman (1) Steve Örjan Leif Sjögren (1) Lars Gunnar Stjernqvist (1) Tony Ernst Mikael Clark (1) Petter Emil Ragnar Nordström (1) I Lisbeth C Martinsson Skinnar (1) Nils Göran Eriksson (1) Anders Lennart Åström (1) Lena Birgitta Nordenstam (1) Anna Irene Hedlund (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Nils Gösta Gustavsson (84p) Lars Gunnar Stjernqvist (83p) Kerstin Birgitta Johnsson (81p) Tommy Åke Kenneth Ählström (81p) Pär Lennart Jönsson (81p) Johan Martin Löfstrand (81p) Eva Helena Joelsson (81p) John Torsten Svärdström (81p) Rebecka Elsa-Brita Hovenberg (81p) Lars Isidor Eklund (81p) Per Edward Philipson (81p) Lars Erik Hagman (81p) Petter Emil Ragnar Nordström (81p) Maria Katarina Sofia Antonsson (78p) Anna Jenny Caroline Tenje (77p) Jan Åke Harald Samuelsson (68p) Mats Robin Holmberg (67p) Lena Charlotta Sund (67p) Klas Gustav Emanuel Gustavsson (65p) Sven Stefan Jakobsson (65p) Lena Birgitta Svensk (65p) Niklas Evald Petersen (65p) Lars David Hellström (61p) Carl Johan Anders Algernon (56p) Bill Erland Sjölund (55p) Ulf Mikael Carlson (55p) Sofia Elisabeth Wenåker (55p) Lars Ove Kölefält (55p) Lars Henrik Bergmar (54p) John Thony Andersson (54p) Nils Henry Daniel Andersson (54p) Gun Monica Christina Gideskog (54p) Tomas Åke Johansson (54p) Karl Per-Erik Johansson (54p) Hans Erik Hollén (54p) Steve Örjan Leif Sjögren (46p) Carina Elisabeth Färm (45p) Maria Agneta Malmkvist (43p) Maria Josephine Jalvemo (43p) Ulf Gunnar Moberg (43p) Carl Johan Henrik Zettergren (43p) Bo Edvin Carl Wilhelm Schånberg (43p) Iris Pernilla Winnhed (43p) Hanna Elisabet Paradis (43p) Ann-Katrin Elinor Järåsen (41p) Agneta Eva Johanna Lantto Forsgren (41p) Gunilla Ingeborg Karlsson (41p) Lars Evert Persson (41p) Wendla Margareta Thorstensson (41p) I Lisbeth C Martinsson Skinnar (41p) Anders Lennart Åström (41p) Anna Irene Hedlund (41p) Anna Karin Zi Lövsén (38p) Karl Henrik Valent (34p) Lena Birgitta Nordenstam (33p) Ann-Cathrine Margareta Hjert (20p) Pär Jonas Bertil Leek (17p) Ove Jonny Cammerfjord (14p) Markus Erik Wråke (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.