Mile Elez (62p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Pär Jonas Bertil Leek (9) Ann-Cathrine Margareta Hjert (7) Lena Charlotta Sund (7) Klas Gustav Emanuel Gustavsson (7) Solveig Ann-Marie Andersson (6) Lars Thomas Peter Forssman (6) Ingrid Astrid Margareta Ossbahr (6) Birgitta Paula Johansson (6) Nils Göran Eriksson (6) Karl Henrik Valent (6) Anna Karin Zi Lövsén (3) Erik Anders Jonsson (3) Lena Birgitta Svensk (3) Per Sigurd Kaller (3) Sofia Elisabeth Wenåker (2) John Thony Andersson (2) Håkan Lennart Eriksson (2) Christina Eva Maria Viktorsson (2) Fredrik Tomas Remneblad (2) Karin Inga Maria Medin (1) Claes Kenneth Olsson (1) Per Niklas Erik Gunnar (1) Benita Johanna Vikström (1) Lena Birgitta Nordenstam (1) Steve Örjan Leif Sjögren (1) Lars Thomas Jönsson (1) Lars Isidor Eklund (1) Per-Olof Ragnar Lindelöf (1) Pär Lennart Jönsson (1) Per Anders Lindholm (1) Nils Gösta Gustavsson (1) Lars-Åke Ingemar Pettersson (1) Carina Elisabeth Färm (1) Christian Björn Skenberg Green (1) Per Edward Philipson (1) Sven Harry Petersson (1) Agneta Eva Johanna Lantto Forsgren (1) Sam Olof Torsten Vävinggren (1) Astrid Ingrid Gunilla Almesåker (1) Lars Ove Kölefält (1) Gunilla Ingeborg Karlsson (1) Carl Johan Olof Irander (1) Karl Patrik Emanuel Nyberg (1) Sofie Lena Gustafsson (1) Anna Jenny Caroline Tenje (1) Claes Göran Karlsson (1) Leif Vilhelm Bodinson (1) Mats Robin Holmberg (1) Bo Kenneth Åsell (1) Nils Henry Daniel Andersson (1) Jenny Jane Maria Ivner (1) Karl Bjarne Öberg (1) Carl Gösta Christer Wånehed (1) Tanja Mitic (1) Ulf Per-Olof Björklund (1) Ulf Tommy Karlsson (1) Hans Mattias Philipsson (1) Alexander Andreas Ukmar (1) Hans Thomas Falk (1) Ola Peter Palmqvist (1) Robert Valdemar Forsman (1) Per Bertil Koman Alm (1) Bill Erland Sjölund (1) Karl Per-Erik Johansson (1) Lars Patrik Valdemar Cantby (1) Gunn Elisabeth Bredstedt (1) Jan-Erik Anders Karlsson (1) Ulf Thomas Hallberg (1) Jan William Harry Andersson (1) Anne Birgit Charlotte Ludvigsson (1) Lars Henrik Bergmar (1) Claes Walther Julius Thunblad (1) Karl David Oscar Oscarsson (1) Stefan Magnus Conny Braun (1) Carl Johan Anders Algernon (1) Carl Gustav Magnus Metander (1) Tomas Åke Johansson (1) Wendla Margareta Thorstensson (1) Sven Pontus Mikael Boström (1) Jan Tony Mikael Borg (1) Mats Erik Olofsson (1) Johan Martin Löfstrand (1) Lars Olof Wallén (1) Sven-Åke Sigvald Conny Berggren (1) Petter Emil Ragnar Nordström (1) Fridolf Mikael Eskilsson (1) Carl Olof Bertil Malgerud (1) Weine Oskar Wiqvist (1) Mats Åke Birger Karlsson (1) Lars Evert Persson (1) Pauli Niclas Filipson Reinikainen (1) Eva Helena Joelsson (1) Krister Per Hugo Schultz (1) Judit Lovisa Alm (1) Britt-Marie Kristina M Fasting (1) Hans Erik Hollén (1) I Lisbeth C Martinsson Skinnar (1) Ylva I M Svärdsén Nordström (1) Gunnel Öman Gennebäck (1) Sven Stefan Jakobsson (1) Anders Lennart Åström (1) Karl Albin Gunnarson (1) Astrid Birgitta Cristina Brissman (1) Ulf Mikael Carlson (1) Åsa Birgitta Leontine Johansson (1) Jan Åke Andhagen (1) Erik Andreas Mauritzson (1) Jon Erik Anders Jonsson (1) Simon Thomas Wolfgang Schütte (1) Bo Richard Joakim Cedervall (1) Lars Peter Ols (1) Rebecka Elsa-Brita Hovenberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Rebecka Elsa-Brita Hovenberg (87p) Lars Isidor Eklund (85p) Per Edward Philipson (85p) Claes Göran Karlsson (85p) Jenny Jane Maria Ivner (85p) Gunn Elisabeth Bredstedt (85p) Sven Pontus Mikael Boström (85p) Eva Helena Joelsson (85p) Britt-Marie Kristina M Fasting (85p) Gunnel Öman Gennebäck (85p) Simon Thomas Wolfgang Schütte (85p) Nils Gösta Gustavsson (84p) Astrid Ingrid Gunilla Almesåker (84p) Tanja Mitic (84p) Anne Birgit Charlotte Ludvigsson (84p) Carl Gustav Magnus Metander (84p) Johan Martin Löfstrand (84p) Petter Emil Ragnar Nordström (84p) Astrid Birgitta Cristina Brissman (84p) Pär Lennart Jönsson (80p) Robert Valdemar Forsman (70p) Carl Gösta Christer Wånehed (67p) Klas Gustav Emanuel Gustavsson (67p) Per Anders Lindholm (65p) Lars Thomas Peter Forssman (65p) Per Bertil Koman Alm (65p) Lars Patrik Valdemar Cantby (65p) Sven-Åke Sigvald Conny Berggren (65p) Pauli Niclas Filipson Reinikainen (65p) Erik Anders Jonsson (65p) Judit Lovisa Alm (65p) Sven Stefan Jakobsson (65p) Lena Birgitta Svensk (65p) Lena Charlotta Sund (65p) Lars Ove Kölefält (63p) Karl Patrik Emanuel Nyberg (63p) Sofia Elisabeth Wenåker (63p) Jan-Erik Anders Karlsson (63p) Ulf Mikael Carlson (63p) Per-Olof Ragnar Lindelöf (62p) Lars-Åke Ingemar Pettersson (62p) Lars Henrik Bergmar (62p) John Thony Andersson (62p) Stefan Magnus Conny Braun (62p) Tomas Åke Johansson (62p) Hans Erik Hollén (62p) Jon Erik Anders Jonsson (62p) Fredrik Tomas Remneblad (60p) Claes Kenneth Olsson (58p) Anna Karin Zi Lövsén (58p) Sven Harry Petersson (58p) Karl Per-Erik Johansson (58p) Christina Eva Maria Viktorsson (58p) Lars Thomas Jönsson (56p) Carl Johan Anders Algernon (56p) Krister Per Hugo Schultz (56p) Fridolf Mikael Eskilsson (54p) Mats Robin Holmberg (53p) Benita Johanna Vikström (51p) Mats Åke Birger Karlsson (51p) Åsa Birgitta Leontine Johansson (51p) Christian Björn Skenberg Green (50p) Hans Thomas Falk (50p) Carl Olof Bertil Malgerud (50p) Nils Henry Daniel Andersson (49p) Ulf Tommy Karlsson (49p) Claes Walther Julius Thunblad (49p) Håkan Lennart Eriksson (49p) Steve Örjan Leif Sjögren (48p) Carina Elisabeth Färm (48p) Agneta Eva Johanna Lantto Forsgren (48p) Gunilla Ingeborg Karlsson (48p) Anna Jenny Caroline Tenje (48p) Wendla Margareta Thorstensson (48p) Lars Evert Persson (48p) I Lisbeth C Martinsson Skinnar (48p) Anders Lennart Åström (48p) Karin Inga Maria Medin (47p) Per Niklas Erik Gunnar (46p) Leif Vilhelm Bodinson (46p) Karl Bjarne Öberg (46p) Ulf Per-Olof Björklund (46p) Jan Tony Mikael Borg (46p) Mats Erik Olofsson (46p) Jan Åke Andhagen (46p) Bo Richard Joakim Cedervall (46p) Hans Mattias Philipsson (37p) Karl Henrik Valent (36p) Per Sigurd Kaller (34p) Lena Birgitta Nordenstam (33p) Karl David Oscar Oscarsson (21p) Ylva I M Svärdsén Nordström (21p) Karl Albin Gunnarson (21p) Jan William Harry Andersson (20p) Ann-Cathrine Margareta Hjert (20p) Pär Jonas Bertil Leek (18p) Sam Olof Torsten Vävinggren (17p) Carl Johan Olof Irander (17p) Alexander Andreas Ukmar (17p) Lars Olof Wallén (16p) Bo Kenneth Åsell (14p) Ingrid Astrid Margareta Ossbahr (11p) Weine Oskar Wiqvist (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.