Jan Peter Stefan Petersson (67p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Johan Tomas Jörgen Halvardsson (40) Dan Peter Håkan Condrup (30) Anders Olof Linusson (11) Henry Oskar Stefan Svensson (11) Lars Jonas Arvidsson (10) Kjell Johan Rickard Andersson (5) Per Inge Andreas Pettersson (5) Beata Lihammar (4) Lars Boy Dennis Peters (3) Christian Dan Mattsson (2) Karl Henrik Bolinder (2) Fredric Christer Kastevik (2) Lars Olof Patrik Högström (2) Sara Linnea Emilie Condrup Masior (2) Jim Robert Ekstrand (2) John Kristian Vevang (1) Anders Staffan Ragnar Påhlsson (1) Eva Christina Ulrika Rask (1) Bengt Maunsbach (1) Bengt Sture Jönsson (1) Hans-Fredrik Stefan Liljegren (1) Bengt Stefan Andersson (1) Per Ingvar Andreas Svensson (1) Anders Per-Åke Andersson (1) Karl Henrik Andreas Thorsson (1) Thomas Berndt Magnus Olofsson (1) Sven Stefan Sandström (1) Anders Fredrik Malmberg (1) Jörgen Kristian Vidström (1) Torbjörn Nils Torell (1) Susanne Elisabet Breitholtz (1) Karl Axel Kjell Svenningsson (1) Lars Martin Tingvall (1) Lars Daniel Andreas Boström (1) Lars Ingvar Henriksson (1) Mattias Per August Ivdal (1) Henrik David Robert Davidsson (1) Leif Johan Olsson (1) Björn Lennart Tobias Moberg (1) Barbro Lise-Lotte Strand Petersson (1) Per Anders Bjurell (1) Eva Margareta Färnstrand (1) Britt Yvonne Henningsson (1) Olof Mikael Hägg (1) Lars Gunnar Nordlöf (1) Ylva Anita Pekkari (1) Gabriel Einar Milton Sjöström (1) Carl Jesper Gustav Jönsson (1) Jonny Hans Olav Karlsson (1) Mikael Göran Gunnar Andreasson (1) Karl Torsten Robert Lagerbielke (1) Leif Patrik Johnsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Eva Margareta Färnstrand (86p) Anders Staffan Ragnar Påhlsson (77p) Bengt Maunsbach (77p) Johan Tomas Jörgen Halvardsson (69p) Lars Jonas Arvidsson (68p) Torbjörn Nils Torell (66p) Gabriel Einar Milton Sjöström (65p) Karl Axel Kjell Svenningsson (64p) Dan Peter Håkan Condrup (64p) Olof Mikael Hägg (64p) Sara Linnea Emilie Condrup Masior (49p) Bengt Stefan Andersson (39p) Lars Olof Patrik Högström (37p) Lars Ingvar Henriksson (36p) Fredric Christer Kastevik (36p) Christian Dan Mattsson (35p) Per Anders Bjurell (33p) Jim Robert Ekstrand (33p) Bengt Sture Jönsson (27p) Eva Christina Ulrika Rask (26p) Susanne Elisabet Breitholtz (26p) Britt Yvonne Henningsson (26p) Lars Gunnar Nordlöf (26p) Ylva Anita Pekkari (26p) Carl Jesper Gustav Jönsson (26p) Per Ingvar Andreas Svensson (25p) Henrik David Robert Davidsson (22p) Leif Johan Olsson (22p) Björn Lennart Tobias Moberg (22p) Karl Torsten Robert Lagerbielke (22p) Hans-Fredrik Stefan Liljegren (20p) Karl Henrik Andreas Thorsson (20p) Kjell Johan Rickard Andersson (20p) Lars Boy Dennis Peters (19p) Lars Daniel Andreas Boström (19p) Jonny Hans Olav Karlsson (18p) Sven Stefan Sandström (17p) Henry Oskar Stefan Svensson (17p) Beata Lihammar (16p) Lars Martin Tingvall (15p) Thomas Berndt Magnus Olofsson (14p) Barbro Lise-Lotte Strand Petersson (14p) Anders Per-Åke Andersson (12p) Mattias Per August Ivdal (12p) Mikael Göran Gunnar Andreasson (12p) Leif Patrik Johnsson (12p) John Kristian Vevang (11p) Karl Henrik Bolinder (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.