Jan Peter Stefan Petersson (69p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Johan Tomas Jörgen Halvardsson (42) Dan Peter Håkan Condrup (32) Anders Olof Linusson (11) Henry Oskar Stefan Svensson (11) Lars Jonas Arvidsson (10) Per Inge Andreas Pettersson (7) Jakob Marek Wojcik (5) Beata Lihammar (4) Lars Boy Dennis Peters (3) Lars Olof Patrik Högström (2) Sara Linnea Emilie Condrup Masior (2) Fredric Christer Kastevik (2) Christian Dan Mattsson (2) Jim Robert Ekstrand (2) Karl Henrik Andreas Thorsson (2) Karl Henrik Bolinder (2) Mikael Göran Gunnar Andreasson (1) Thomas Berndt Magnus Olofsson (1) Lars Erik Peter Lundström (1) Rolf Henrik Andersson (1) Leif Patrik Johnsson (1) John Kristian Vevang (1) Britt Yvonne Henningsson (1) Anders Staffan Ragnar Påhlsson (1) Lars Gunnar Nordlöf (1) Bengt Maunsbach (1) Hans-Fredrik Stefan Liljegren (1) Bengt Stefan Andersson (1) Per Ingvar Andreas Svensson (1) Anders Per-Åke Andersson (1) Björn Lennart Tobias Moberg (1) Sven Stefan Sandström (1) Per Anders Bjurell (1) Anders Fredrik Malmberg (1) Jörgen Kristian Vidström (1) Eva Christina Ulrika Rask (1) Torbjörn Nils Torell (1) Lars Martin Tingvall (1) Karl Axel Kjell Svenningsson (1) Lars Daniel Andreas Boström (1) Oscar Larsson (1) Mattias Per August Ivdal (1) Henrik David Robert Davidsson (1) Leif Johan Olsson (1) Karl Torsten Robert Lagerbielke (1) Barbro Lise-Lotte Strand Petersson (1) Eva Margareta Färnstrand (1) Susanne Elisabet Breitholtz (1) Olof Mikael Hägg (1) Ylva Anita Pekkari (1) Nils Gustav Martinsson (1) Carl Jesper Gustav Jönsson (1) Jonny Hans Olav Karlsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Bengt Maunsbach (79p) Torbjörn Nils Torell (74p) Anders Staffan Ragnar Påhlsson (73p) Nils Gustav Martinsson (73p) Dan Peter Håkan Condrup (72p) Karl Axel Kjell Svenningsson (72p) Johan Tomas Jörgen Halvardsson (72p) Eva Margareta Färnstrand (72p) Olof Mikael Hägg (72p) Lars Jonas Arvidsson (64p) Sara Linnea Emilie Condrup Masior (49p) Bengt Stefan Andersson (41p) Rolf Henrik Andersson (40p) Christian Dan Mattsson (39p) Lars Olof Patrik Högström (37p) Fredric Christer Kastevik (37p) Per Anders Bjurell (31p) Karl Torsten Robert Lagerbielke (29p) Britt Yvonne Henningsson (26p) Lars Gunnar Nordlöf (26p) Eva Christina Ulrika Rask (26p) Susanne Elisabet Breitholtz (26p) Ylva Anita Pekkari (26p) Carl Jesper Gustav Jönsson (26p) Leif Johan Olsson (25p) Thomas Berndt Magnus Olofsson (23p) Björn Lennart Tobias Moberg (22p) Henrik David Robert Davidsson (22p) Hans-Fredrik Stefan Liljegren (20p) Jim Robert Ekstrand (20p) Per Ingvar Andreas Svensson (19p) Lars Daniel Andreas Boström (19p) Lars Boy Dennis Peters (19p) Jonny Hans Olav Karlsson (18p) Leif Patrik Johnsson (17p) Henry Oskar Stefan Svensson (17p) Lars Erik Peter Lundström (16p) Beata Lihammar (16p) Oscar Larsson (16p) Karl Henrik Andreas Thorsson (16p) Lars Martin Tingvall (15p) Mikael Göran Gunnar Andreasson (14p) John Kristian Vevang (14p) Anders Per-Åke Andersson (14p) Jakob Marek Wojcik (12p) Barbro Lise-Lotte Strand Petersson (11p) Sven Stefan Sandström (8p) Mattias Per August Ivdal (8p) Karl Henrik Bolinder (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.