Nils Gösta Christer Sturmark (26p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Linda Margareta Sandler (7) John Ragnar Dahlfors (2) Gunilla Katarina Backman (2) Staffan Ingemar Dopping (2) Carl Michael Klingvall (2) Anna Karin Marika Fond (2) Carl Jimmy Oscarsson (2) Carl Anders Alm (2) (1) Ellen Martina Hammarbäck (1) Erik Gunnar Folkesson (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Emma Eleonora Ulvaeus (1) Jonas Mikael Johansson (1) Mats Olof Fernlund (1) (1) Hanz Peter Sendelbach (1) Mathias Robert Klingvall (1) Hans Bruno Samuel Niklasson (1) Håkan Johan Tegner Andreasson (1) Jan Fredrik Rosenström (1) Björn Olov Fredrik Westerberg (1) Lars-Gunnar Berntson (1) Lars Johan Sellström (1) Rolf Björn Damm (1) Per-Åke Malmgren (1) Peter Roland Josef Martin (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) Ulf Peter Burholm (1) Erik Richard Nygren (1) Katarina Helene Engwall (1) (1) Per Anders Karström (1) Anna Östlund (1) Karl Robert Wikholm (1) Lars-Åke Fransson (1) Albert Öjermark (1) Jan Erik Lundqvist (1) Erik Yngve Andersson (1) (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Carl Magnus Bergman (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Sven Magnus Fredmer (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) Bo Christer Eriksson (1) Jeanette Ruzicka Nilsson (1) Nils Henry Mattias Belting (1) Eva Maria Andersson Dverstorp (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) Johan Richard Kaijser (1) Mikael Andréas Wedberg (1) Anette Elisabeth Englund (1) Alexander Douglas Richards (1) Cons Sten Torbjörn Åhs (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Bengt Göran Albert Wicksén (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Björn Anders Bragée (1) Hans Chandra Pandeya (1) Marie-Anne Carin Maxe (1) Hans Magnus Winterman (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Carl Oskar Rufus Lidman (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Mats Olof Fernlund (73p) (59p) (55p) Hans Niclas Göran Lundqvist (52p) (44p) Bengt Göran Albert Wicksén (44p) Per-Åke Malmgren (43p) Erik Yngve Andersson (43p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Erik Richard Nygren (41p) Per Anders Karström (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Hans Bruno Samuel Niklasson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Carl Michael Klingvall (35p) Jonas Mikael Johansson (34p) John Ragnar Dahlfors (33p) (33p) Lars-Gunnar Berntson (32p) Björn Anders Bragée (32p) Erik Gunnar Folkesson (30p) Hanz Peter Sendelbach (30p) Ulf Peter Burholm (30p) Eva Maria Andersson Dverstorp (29p) Linda Margareta Sandler (29p) Carl Oskar Rufus Lidman (29p) Mikael Andréas Wedberg (28p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Carl Magnus Bergman (27p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Emma Eleonora Ulvaeus (26p) Mathias Robert Klingvall (26p) Lars Johan Sellström (26p) Anna Karin Marika Fond (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) Lars-Åke Fransson (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Alexander Douglas Richards (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Rolf Björn Damm (24p) Carl Anders Alm (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Johan Richard Kaijser (22p) Jan Fredrik Rosenström (21p) Peter Roland Josef Martin (21p) Albert Öjermark (21p) Marie-Anne Carin Maxe (21p) Sven Magnus Fredmer (19p) Jeanette Ruzicka Nilsson (17p) Cons Sten Torbjörn Åhs (17p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (16p) Katarina Helene Engwall (14p) Staffan Ingemar Dopping (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Gunilla Katarina Backman (12p) Anna Östlund (12p) Pierre Eugen Pettersson (11p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.