Nils Gösta Christer Sturmark (26p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Linda Margareta Sandler (5) Staffan Ingemar Dopping (2) Carl Anders Alm (2) John Ragnar Dahlfors (2) Carl Michael Klingvall (2) Gunilla Katarina Backman (2) Carl Jimmy Oscarsson (2) Nils Henry Mattias Belting (1) Katarina Helene Engwall (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) Mikael Andréas Wedberg (1) Johan Richard Kaijser (1) Anna Karin Marika Fond (1) Karl Robert Wikholm (1) Alexander Douglas Richards (1) Albert Öjermark (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Erik Yngve Andersson (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) Hans Chandra Pandeya (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Hans Magnus Winterman (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) (1) Jeanette Ruzicka Nilsson (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Eva Maria Andersson Dverstorp (1) Jonas Mikael Johansson (1) (1) Mats Olof Fernlund (1) Anette Elisabeth Englund (1) Hanz Peter Sendelbach (1) Cons Sten Torbjörn Åhs (1) Mathias Robert Klingvall (1) Bengt Göran Albert Wicksén (1) Håkan Johan Tegner Andreasson (1) Björn Anders Bragée (1) Björn Olov Fredrik Westerberg (1) Marie-Anne Carin Maxe (1) Lars Johan Sellström (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Per-Åke Malmgren (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) Carl Oskar Rufus Lidman (1) Erik Richard Nygren (1) Ellen Martina Hammarbäck (1) (1) Emma Eleonora Ulvaeus (1) Anna Östlund (1) Per Anders Karström (1) Hans Bruno Samuel Niklasson (1) Lars-Åke Fransson (1) Jan Fredrik Rosenström (1) Jan Erik Lundqvist (1) Lars-Gunnar Berntson (1) (1) Rolf Björn Damm (1) Carl Magnus Bergman (1) Peter Roland Josef Martin (1) Sven Magnus Fredmer (1) Bo Christer Eriksson (1) Ulf Peter Burholm (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Mats Olof Fernlund (64p) (63p) (63p) Hans Niclas Göran Lundqvist (56p) (53p) Bengt Göran Albert Wicksén (48p) (42p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Erik Richard Nygren (41p) Per Anders Karström (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Björn Anders Bragée (37p) Mikael Andréas Wedberg (36p) Hanz Peter Sendelbach (35p) Hans Bruno Samuel Niklasson (35p) Jonas Mikael Johansson (34p) Per-Åke Malmgren (34p) John Ragnar Dahlfors (33p) Peter Roland Josef Martin (33p) Lars-Gunnar Berntson (32p) Ulf Peter Burholm (30p) Eva Maria Andersson Dverstorp (29p) Linda Margareta Sandler (29p) Emma Eleonora Ulvaeus (28p) Alexander Douglas Richards (27p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Nils David Alexander Hagberg (27p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Carl Michael Klingvall (27p) Carl Magnus Bergman (27p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Carl Anders Alm (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Mathias Robert Klingvall (26p) Lars Johan Sellström (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) Lars-Åke Fransson (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Rolf Björn Damm (24p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Johan Richard Kaijser (22p) Erik Yngve Andersson (22p) Carl Oskar Rufus Lidman (22p) Albert Öjermark (21p) Marie-Anne Carin Maxe (21p) Jan Fredrik Rosenström (21p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (19p) Cons Sten Torbjörn Åhs (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Katarina Helene Engwall (14p) Staffan Ingemar Dopping (14p) Anna Karin Marika Fond (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Gunilla Katarina Backman (12p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p) Jeanette Ruzicka Nilsson (8p) Pierre Eugen Pettersson (8p) Anna Östlund (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.