Nils Gösta Christer Sturmark (26p)

Man, Född: 1964
Rangordningen antal relationer
Linda Margareta Sandler (7) John Ragnar Dahlfors (2) Gunilla Katarina Backman (2) Staffan Ingemar Dopping (2) Anna Karin Marika Fond (2) Carl Michael Klingvall (2) Carl Jimmy Oscarsson (2) Carl Anders Alm (2) (1) Ellen Martina Hammarbäck (1) Pierre Eugen Pettersson (1) Emma Eleonora Ulvaeus (1) Erik Gunnar Folkesson (1) Jonas Mikael Johansson (1) (1) Mats Olof Fernlund (1) Hanz Peter Sendelbach (1) Hans Bruno Samuel Niklasson (1) Mathias Robert Klingvall (1) Jan Fredrik Rosenström (1) Håkan Johan Tegner Andreasson (1) Lars-Gunnar Berntson (1) Björn Olov Fredrik Westerberg (1) Rolf Björn Damm (1) Lars Johan Sellström (1) Per-Åke Malmgren (1) Peter Roland Josef Martin (1) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (1) Ulf Peter Burholm (1) Erik Richard Nygren (1) Katarina Helene Engwall (1) (1) Anna Östlund (1) Per Anders Karström (1) Karl Robert Wikholm (1) Albert Öjermark (1) Lars-Åke Fransson (1) Erik Yngve Andersson (1) Jan Erik Lundqvist (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Carl Magnus Bergman (1) Sven Magnus Fredmer (1) Lars Ulf Hartell Borgstrand (1) Bo Christer Eriksson (1) Jeanette Ruzicka Nilsson (1) Nils Henry Mattias Belting (1) Eva Maria Andersson Dverstorp (1) Kent Ola Stefan Lundgren (1) Mikael Andréas Wedberg (1) Johan Richard Kaijser (1) Anette Elisabeth Englund (1) Cons Sten Torbjörn Åhs (1) Alexander Douglas Richards (1) Bengt Göran Albert Wicksén (1) Oscar Gudmund Hedenskog (1) Björn Anders Bragée (1) Nils David Alexander Hagberg (1) Marie-Anne Carin Maxe (1) Hans Chandra Pandeya (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) Hans Magnus Winterman (1) Hans Niclas Göran Lundqvist (1) Carl Oskar Rufus Lidman (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Mats Olof Fernlund (73p) (59p) (55p) Hans Niclas Göran Lundqvist (52p) (44p) Bengt Göran Albert Wicksén (44p) Per-Åke Malmgren (43p) Erik Yngve Andersson (43p) Håkan Johan Tegner Andreasson (41p) Erik Richard Nygren (41p) Per Anders Karström (41p) Bo Christer Eriksson (41p) Hans Bruno Samuel Niklasson (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) Carl Michael Klingvall (35p) Jonas Mikael Johansson (34p) John Ragnar Dahlfors (33p) (33p) Lars-Gunnar Berntson (32p) Björn Anders Bragée (32p) Erik Gunnar Folkesson (30p) Hanz Peter Sendelbach (30p) Ulf Peter Burholm (30p) Eva Maria Andersson Dverstorp (29p) Linda Margareta Sandler (29p) Carl Oskar Rufus Lidman (29p) Mikael Andréas Wedberg (28p) Majken Brigitte Hummel-Gumaelius (27p) Carl Magnus Bergman (27p) Oscar Gudmund Hedenskog (27p) Emma Eleonora Ulvaeus (26p) Mathias Robert Klingvall (26p) Lars Johan Sellström (26p) Anna Karin Marika Fond (26p) Carl Jimmy Oscarsson (26p) Lars-Åke Fransson (26p) Jan Erik Lundqvist (26p) Nils Henry Mattias Belting (26p) Kent Ola Stefan Lundgren (26p) Alexander Douglas Richards (26p) Hans Chandra Pandeya (26p) Hans Magnus Winterman (26p) Rolf Björn Damm (24p) Carl Anders Alm (24p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Björn Olov Fredrik Westerberg (23p) Johan Richard Kaijser (22p) Jan Fredrik Rosenström (21p) Peter Roland Josef Martin (21p) Albert Öjermark (21p) Marie-Anne Carin Maxe (21p) Sven Magnus Fredmer (19p) Jeanette Ruzicka Nilsson (17p) Cons Sten Torbjörn Åhs (17p) Lars Ulf Hartell Borgstrand (16p) Katarina Helene Engwall (14p) Staffan Ingemar Dopping (14p) Karl Robert Wikholm (14p) Gunilla Katarina Backman (12p) Anna Östlund (12p) Pierre Eugen Pettersson (11p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.