Hans Peter Viinapuu (71p)

Man, Född: 1964
Roller

Extern verkställande direktör

Verkställande direktör

Styrelsesuppleant

Rangordningen antal relationer
Jan Christer Ekenstedt (55) Bengt Olof Johan Fransson (54) Nils Andreas Nyberg (42) Thomas Viktor Ekman (20) John Fredrik Winroth (19) Bernth Nils Jörgen Nygren (9) Nils Mikael Berlin (8) Lars Magnus Ingo Asplund (6) Lars Magnus Klintbäck (6) Nils Olov Tommy Edlund (5) Per Erik Håkan Wadstedt (5) Claes Lennart Löfvenberg (4) Carl Michael Steve Harring (3) Nils David Alexander Hagberg (3) Per Håkan Lennart Nilsson (3) (3) Tomas Pira (3) Pernilla Kristina Samuelsson (3) Ann Katarina Stridh Viinapuu (2) Johan Magnus Isaksson (2) Carl Henrik Forzelius (2) Ivar Bjarne Fredriksson (2) Karl Arne Dahlqvist (2) Anna Elisabeth Adolfsson (2) Björn Hjalmar Flink (2) Karl Mikael Kallin (2) Fredrik Magnus Edvard Lundqvist (2) Karl Erik Hjalmar Hellners (2) Barbro Margareta Jönsson (1) Wilhelm Andreas Rosenlew (1) Lars Olof Bull (1) Jan Olof Allan Bosaeus (1) Thomas Silbersky (1) Annica Maria Nygren (1) Richard Örnulf Åkerman (1) Anna Maria Grönlund Krantz (1) Matti Sigfrid Hasse Wennerberg (1) Stig Lars Erik Strömberg (1) Rolf Anders Karlsson (1) (1) Mats Göran Johannesson (1) Kerstin Hillevi Vestin (1) Ulf Mikael Haeger (1) Anna Maria Inga Söderblom (1) Kjell Gunnar Schön (1) Jan Erik Palmqvist (1) Nils Jan Kenneth Johansson (1) Lars Olov Backström (1) Jan Connye Eriksson (1) (1) Dragica Lukic (1) (1) Gunnar Sigvard Roos (1) Natalia E P Espinoza Ceballos (1) Elsa Ingalill Hägglund (1) Glenn Daniel Andersson (1) Lena Irene Larsson (1) Jon Anders Risfelt (1) Ann Maria Margareta Dardai (1) Eva J Charlotte Wäreborn Schultz (1) Magnus Gustaf Samuel Åkerhielm (1) Carl-Johan Erik Sjöberg (1) Hans Olov Peter Kollin (1) Tony Antonio Moros (1) Katarina Helena Janzon (1) Bo Fredrik Damm (1) Stig Michael Malmlöf (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jon Anders Risfelt (88p) Anna Maria Inga Söderblom (77p) Kjell Gunnar Schön (75p) (73p) Natalia E P Espinoza Ceballos (72p) Matti Sigfrid Hasse Wennerberg (71p) Per Håkan Lennart Nilsson (71p) (71p) (71p) Thomas Viktor Ekman (71p) Tony Antonio Moros (71p) Bo Fredrik Damm (71p) Jan Olof Allan Bosaeus (63p) Tomas Pira (61p) Karl Erik Hjalmar Hellners (61p) Bengt Olof Johan Fransson (58p) Jan Christer Ekenstedt (58p) Elsa Ingalill Hägglund (57p) Lena Irene Larsson (56p) Carl Michael Steve Harring (54p) Eva J Charlotte Wäreborn Schultz (54p) (53p) Katarina Helena Janzon (51p) Mats Göran Johannesson (50p) Lars Olov Backström (50p) Dragica Lukic (50p) Thomas Silbersky (49p) John Fredrik Winroth (49p) Wilhelm Andreas Rosenlew (46p) Anna Maria Grönlund Krantz (45p) Lars Magnus Ingo Asplund (43p) Gunnar Sigvard Roos (39p) Lars Magnus Klintbäck (38p) Stig Michael Malmlöf (38p) Glenn Daniel Andersson (37p) Magnus Gustaf Samuel Åkerhielm (36p) Richard Örnulf Åkerman (35p) Fredrik Magnus Edvard Lundqvist (29p) Claes Lennart Löfvenberg (29p) Nils Olov Tommy Edlund (28p) Bernth Nils Jörgen Nygren (28p) Pernilla Kristina Samuelsson (28p) Stig Lars Erik Strömberg (26p) Jan Connye Eriksson (25p) Nils David Alexander Hagberg (24p) Carl Henrik Forzelius (24p) Rolf Anders Karlsson (22p) Björn Hjalmar Flink (21p) Jan Erik Palmqvist (18p) Nils Andreas Nyberg (16p) Karl Arne Dahlqvist (16p) Ann Katarina Stridh Viinapuu (14p) Lars Olof Bull (14p) Carl-Johan Erik Sjöberg (14p) Hans Olov Peter Kollin (14p) Barbro Margareta Jönsson (12p) Anna Elisabeth Adolfsson (11p) Kerstin Hillevi Vestin (9p) Ann Maria Margareta Dardai (8p) Karl Mikael Kallin (7p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.