Mats Herbert Persson (40p)

Man, Född: 1964
Roller

Extern vice verkställande direktör

Rangordningen antal relationer
Conny Fredric Hävrén (86) Leif Ingvar Lindqvist (66) Jonas Mikael Erkenborn (45) Lars Gustav Åkerling (27) Björn Karl Erik Olsson (22) Roger Lars-Göran Johansson (22) Bengt Georg Öqvist (22) Håkan Falk (15) Hans Göran Nordström (9) Sven Per Björn Aspling (9) Eva Margareta Eljans (9) Eva Liselotte Herrlander (7) Nils Thorsten Wanngren (7) Anita Helena Berggren (7) Stig Åke Ingemar Ahlén (6) Kent Åke Tomas Hansson (5) Tomas Vilhelm Karlsson (5) Vanja Marie Lycke (5) Bengt Henrik Birger Zäther (4) Hanna Maria Bladsjö (3) Anders Peter Mild (3) Lena Christina Wahlbäck (3) Sven Magnus Fredmer (3) Lars Erik Mellgren (2) Camilla Christina Brännfors (2) Bengt Gordon Heinestam (2) Berit Maria V Hanson Landberg (2) Eva Lisa Johanna Bucht Berg (2) Göran Thorsten Ericson Sundeman (2) Rolf Matias Lindberg (2) Peter Henrik Skott (2) Eva Carina Marianne Karlsson (2) Karl Sören Thunström (2) Jan Gunnar Torbjörn Wennberg (2) Lars Torbjörn Åkerfeldt (1) Martin Bucht (1) Johny Ingemar Ljungberg (1) Maria Annika Elisabeth Strid (1) Lars Magnus Ekström (1) Lars-Åke Henriksson (1) Jan Ove Henning Johansson (1) Towe Maria Elisabeth Aastrup (1) Anders Henry Svensson (1) Carl-Henrik Joakim Appel (1) Lars Göran Henry Braun (1) Ove Karl Henrik Olsson (1) Karolina Anna Maria Rentzhog (1) Anna Sofia Ljungdahl (1) Linnéa Margareta Aronsson (1) Allan Helge Sörensen (1) Bjarne Alfred Andreassen (1) Hans John Peter Lundin (1) Sune Hans Gunnar Westin (1) Bo Lennart Örenmark (1) Göran Sundin (1) Siv Heléne Frankenberg (1) Mats Erland Johansson (1) Fredrik Olof Björn Olsson (1) Kjell Göran Hansson (1) Tore Hallersbo (1) Sara Elisabeth Cederholm Källeskog (1) Mats Olof Leifland (1) Jan Mikael Vallbom (1) Anna Carola Elisabet Legerstam (1) Ulf Tapper (1) Karin Maria Malmgren (1) Anders Kristian Hylén (1) Anders Erik Joachimsson (1) Niclas Tom Winkvist (1) Ursula Krische (1) Gösta Torbjörn Pehrson (1) Jesper Göransson (1) Ann-Christine Lagerfeldt (1) Hans-Olov David Rådelöv (1) Hans Henrik Karlsson (1) Per Selim Bäckman (1) Claes Birger Lennart Wahlgren (1) Lena Hillevi Gardek (1) Nils Olof Christian Hermelin (1) Joseffa Helen Moritz (1) Paul Axel Olsson (1) Inger Maria Semberg (1) Bengt Tomas Andersson (1) Jan Åke Lennart Persson (1) Camilla Margaretha Suneson (1) Ulf Georg Ingemar Kullén (1) Karl Johan Nilsson (1) Catherina Eleonora Fored (1) Börje Anders Hagdahl (1) Anna Linda Katarina Younes (1) N R Mikael Johansson Elveroth (1) Anders Evert Fransson (1) Erik Gustav Paulsson (1) Anna Jeanette Nordlander (1) Johan Christophe Herrman Lovén (1) Kjell Erik Larsson (1) Hans Tomas Eisner (1) Ulf Göran Westerberg (1) Hans Jonas Stefan Norell (1) Hans Fredrik Gustavsson (1) Marie Jill Engelin (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Jesper Göransson (83p) Niclas Tom Winkvist (81p) Anders Henry Svensson (80p) Lars-Åke Henriksson (78p) Bengt Henrik Birger Zäther (78p) Karolina Anna Maria Rentzhog (78p) Ulf Tapper (78p) Anders Erik Joachimsson (78p) Ulf Georg Ingemar Kullén (78p) Catherina Eleonora Fored (78p) Jan Ove Henning Johansson (75p) Roger Lars-Göran Johansson (75p) Anna Jeanette Nordlander (75p) Lars Magnus Ekström (70p) Tomas Vilhelm Karlsson (69p) Allan Helge Sörensen (65p) Tore Hallersbo (65p) Erik Gustav Paulsson (65p) Ulf Göran Westerberg (65p) Bengt Tomas Andersson (64p) Anders Kristian Hylén (63p) Anita Helena Berggren (62p) Inger Maria Semberg (61p) Eva Margareta Eljans (61p) Karl Sören Thunström (59p) Jan Gunnar Torbjörn Wennberg (58p) Mats Olof Leifland (57p) Bo Lennart Örenmark (54p) Jan Åke Lennart Persson (52p) Sara Elisabeth Cederholm Källeskog (50p) Peter Henrik Skott (50p) Maria Annika Elisabeth Strid (49p) Nils Olof Christian Hermelin (43p) Björn Karl Erik Olsson (42p) Leif Ingvar Lindqvist (41p) Lars Gustav Åkerling (40p) Hans Henrik Karlsson (40p) Bengt Georg Öqvist (40p) Karin Maria Malmgren (38p) Anders Peter Mild (38p) Carl-Henrik Joakim Appel (37p) Lars Erik Mellgren (35p) Mats Erland Johansson (35p) Fredrik Olof Björn Olsson (34p) Jonas Mikael Erkenborn (34p) Göran Thorsten Ericson Sundeman (34p) Johan Christophe Herrman Lovén (34p) Rolf Matias Lindberg (32p) Eva Carina Marianne Karlsson (32p) Stig Åke Ingemar Ahlén (27p) Bengt Gordon Heinestam (27p) Per Selim Bäckman (26p) Hans Fredrik Gustavsson (25p) Martin Bucht (24p) Ove Karl Henrik Olsson (24p) Linnéa Margareta Aronsson (23p) Berit Maria V Hanson Landberg (23p) Eva Lisa Johanna Bucht Berg (23p) Joseffa Helen Moritz (23p) Börje Anders Hagdahl (23p) Anders Evert Fransson (23p) Marie Jill Engelin (23p) Anna Sofia Ljungdahl (22p) Hans John Peter Lundin (22p) Siv Heléne Frankenberg (22p) Jan Mikael Vallbom (22p) Ursula Krische (22p) Lena Hillevi Gardek (22p) Paul Axel Olsson (22p) Hans Tomas Eisner (22p) Göran Sundin (21p) Håkan Falk (21p) Kent Åke Tomas Hansson (20p) Hanna Maria Bladsjö (20p) Nils Thorsten Wanngren (20p) Claes Birger Lennart Wahlgren (20p) Lars Torbjörn Åkerfeldt (19p) Johny Ingemar Ljungberg (18p) Kjell Göran Hansson (18p) Eva Liselotte Herrlander (17p) Gösta Torbjörn Pehrson (17p) Hans-Olov David Rådelöv (17p) Karl Johan Nilsson (17p) Sven Magnus Fredmer (17p) Kjell Erik Larsson (17p) Towe Maria Elisabeth Aastrup (16p) Sune Hans Gunnar Westin (16p) Lena Christina Wahlbäck (16p) Conny Fredric Hävrén (16p) Camilla Margaretha Suneson (16p) N R Mikael Johansson Elveroth (15p) Anna Carola Elisabet Legerstam (14p) Camilla Christina Brännfors (13p) Lars Göran Henry Braun (13p) Hans Göran Nordström (11p) Hans Jonas Stefan Norell (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.