Nils John Roger Linnér (81p)

Man, Född: 1970
Rangordningen antal relationer
Karin Maria Malmgren (9) Niclas Tom Winkvist (8) Anna Marie Vernersson (8) Paul Henrik Viberg Jönsson (7) Jesper Göransson (7) Lars Göran Henry Braun (6) Inga Margareta Ek (6) Dan Allan Kjällqvist (5) Birgit Maria Forsgren (5) Torbjörn Per Nauclér (3) Per Åke Henning Jakobsson (3) Lars Olof Lundgren (2) Per Kristian Hylén (2) Kurt Peter Hårte (2) Maria Hernroth (2) N R Mikael Johansson Elveroth (1) Bjarne Alfred Andreassen (1) Anders Kristian Hylén (1) Anna Linda Ulfsdottir Bjernstål (1) Mats Robin Holmberg (1) Björn Joachim Källsholm (1) Anna Alexandra Johansson (1) Johan André Rönnkvist (1) Karl Gunnar Karlsson (1) Klas Tommy Lenberg (1) Gunnar Olof Hagman (1) Anna Jeanette Nordlander (1) Folke Fredrik Dellström (1) Karl Johan Nilsson (1) Kjell Christer Borkenhagen (1) Marcus Christian Holtz (1) Lars Urban Henningsson (1) Jürgen Lennart Christian Ziese (1) Carl Magnus Wickström (1) Erik Stefan Danielsson (1) Cid Pether Fredholm (1) Tom Johan Petrus Martinsson (1) Peter Jonas Andersson (1) Elin Christina Gyrulf (1) Hans Håkan Jakobsson (1) Karin Ulrika Dolietis (1) Rolf Åke Theblin (1) Claes Mårten Magnusson (1) Paul Axel Olsson (1) Hayar Gohary (1) Per Anders Bergeling (1) Katarzyna Hajdyla (1) Paul Christer Paulsson (1) Karin Annette Melander Berg (1) Lars Erik Nyander (1) Peter Lennart Löfgren (1) Anna Kristina Nordén (1) Charlotta Marie Sandving Brändström (1) Ola Nils Erik Månsson (1) Paola Cristina Frias (1) Catharina Sabine M L Elmsäter Svärd (1) Karl Göran Rickard Linder (1) Per Evert Mattias Johansson (1) Carl-Magnus Rune Jacobsson (1) Ali Sadeghi (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Gunnar Olof Hagman (89p) Jesper Göransson (83p) Torbjörn Per Nauclér (81p) Niclas Tom Winkvist (81p) Erik Stefan Danielsson (81p) Peter Jonas Andersson (81p) Charlotta Marie Sandving Brändström (81p) Per Evert Mattias Johansson (81p) Karl Göran Rickard Linder (77p) Karl Gunnar Karlsson (75p) Anna Jeanette Nordlander (75p) Paola Cristina Frias (73p) Björn Joachim Källsholm (69p) Mats Robin Holmberg (67p) Hans Håkan Jakobsson (64p) Anders Kristian Hylén (63p) Cid Pether Fredholm (62p) Catharina Sabine M L Elmsäter Svärd (58p) Per Kristian Hylén (52p) Anna Marie Vernersson (52p) Klas Tommy Lenberg (47p) Paul Henrik Viberg Jönsson (45p) Lars Olof Lundgren (45p) Tom Johan Petrus Martinsson (43p) Anna Kristina Nordén (43p) Anna Linda Ulfsdottir Bjernstål (41p) Lars Urban Henningsson (41p) Carl Magnus Wickström (41p) Paul Christer Paulsson (41p) Karin Annette Melander Berg (41p) Lars Erik Nyander (41p) Ola Nils Erik Månsson (41p) Jürgen Lennart Christian Ziese (39p) Karin Maria Malmgren (38p) Marcus Christian Holtz (29p) Claes Mårten Magnusson (29p) Anna Alexandra Johansson (28p) Katarzyna Hajdyla (28p) Peter Lennart Löfgren (28p) Maria Hernroth (28p) Rolf Åke Theblin (25p) Kurt Peter Hårte (25p) Paul Axel Olsson (22p) Folke Fredrik Dellström (20p) Carl-Magnus Rune Jacobsson (17p) Karl Johan Nilsson (16p) N R Mikael Johansson Elveroth (15p) Johan André Rönnkvist (14p) Elin Christina Gyrulf (14p) Hayar Gohary (14p) Ali Sadeghi (14p) Lars Göran Henry Braun (13p) Kjell Christer Borkenhagen (13p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.