Patrik Leif Ljungmark (42p)

Man, Född: 1970
Rangordningen antal relationer
Karl Johan Kristian Perlhagen (20) Jeanette Elisabeth Cranning (17) Sven Arne Engvall (7) Jan Kjell Karlsson (6) Lars Fredrik Berggren (3) Jens Olof Martin Rastad (3) Viktor Kurt Sandberg (3) Björn Olov Lagerlöf (2) Maria Christina Wahlström (2) Hans Göran Nordström (2) Eva Margareta Eljans (2) Karl Magnus Gustafsson (2) Sven Per Björn Aspling (2) Laila Astrid Rebecca Hammare (2) Stig Lennart Hansson (2) Karl Sören Thunström (2) Mats Bengt David Hellmark (1) Sven Erik Olof Kjellberg (1) Stig Tore Mellstrand (1) Sten Magnus Precht (1) (1) Per Olov Ingemar Lagerlöf (1) Jonas Göran Ekblom (1) Lars Åke Gunnar Träff (1) Lars Sune Andersson (1) Stanislaw Tadeusz Jan Mikulowski (1) Linda Maria Härsjö (1) Björn Magnus Doverskog (1) Bengt Lars Eric Carlsson (1) Lena Katarina Teresia Kindberg (1) Lars Jörgen Gustafsson (1) Evert Håkan Carlsson (1) Hanna Maria Wesslén (1) Björn Erik Olander (1) John Mikael Kadelburger (1) Stig Bengt Anders Petersson (1) Kjell Stefan Olmarker (1) Mats Gunnar Brink (1) Anders Fredrik Björkenbo (1) Hans Peter Torsten Ekre (1) Mats Anders Lundqvist (1) Francesca Chiodi (1) Ulrika Maria Wennberg (1) Ingrid Charlotta Ljungqvist (1) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (1) Frans Peter Günther Einarsson (1) Susanne Solveig Carlsson (1) Kent Göte Kindberg (1) Mats Bengt Gotthard Ferm (1) Nicklas Nils Josef Granath (1) Klas Ruben Tomas Johansson (1) Conny Börje Bogentoft (1) Erik Bertil Rydevik (1) Hans Thomas Belfrage (1) Gunnar Carl-Gustaf Johansson (1) Erik Ragnar Madeyski Bengtson (1) Samuel Olof Hubert Johansson (1) Alf Thomas Strömberg (1) Margit Mahlapuu (1) Mats Åke Andersson (1) Karl Fredrik Sjövall (1) Karin Anne-Marie Laurell (1) Ulf Christer Sundborg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Karl Johan Kristian Perlhagen (73p) Ingrid Charlotta Ljungqvist (63p) Eva Margareta Eljans (61p) Evert Håkan Carlsson (59p) Karl Sören Thunström (59p) Lars Jörgen Gustafsson (47p) Lars Åke Gunnar Träff (46p) John Mikael Kadelburger (45p) Erik Bertil Rydevik (45p) Conny Börje Bogentoft (43p) Viktor Kurt Sandberg (43p) Stig Lennart Hansson (40p) Jan Kjell Karlsson (32p) Karl Fredrik Sjövall (32p) Jens Olof Martin Rastad (32p) Per Olov Ingemar Lagerlöf (31p) Samuel Olof Hubert Johansson (31p) Stig Tore Mellstrand (29p) Björn Erik Olander (29p) Mats Anders Lundqvist (29p) Erik Ragnar Madeyski Bengtson (29p) Sten Magnus Precht (28p) (28p) Lars Sune Andersson (28p) Kjell Stefan Olmarker (28p) Anders Fredrik Björkenbo (28p) Ulrika Maria Wennberg (28p) Margit Mahlapuu (28p) Sven Erik Olof Kjellberg (27p) Nicklas Nils Josef Granath (27p) Stanislaw Tadeusz Jan Mikulowski (25p) Hans Peter Torsten Ekre (24p) Lena Katarina Teresia Kindberg (23p) Susanne Solveig Carlsson (23p) Gunnar Carl-Gustaf Johansson (23p) Lars Fredrik Berggren (22p) Bengt Lars Eric Carlsson (22p) Francesca Chiodi (22p) Kent Göte Kindberg (22p) Jonas Göran Ekblom (21p) Karl Magnus Gustafsson (21p) Mats Bengt Gotthard Ferm (21p) Klas Ruben Tomas Johansson (19p) Maria Christina Wahlström (17p) Stig Bengt Anders Petersson (17p) Sven Arne Engvall (17p) Mats Bengt David Hellmark (16p) Carl Jonas Stefan Ståhlberg (16p) Laila Astrid Rebecca Hammare (16p) Alf Thomas Strömberg (16p) Björn Magnus Doverskog (14p) Hans Thomas Belfrage (12p) Karin Anne-Marie Laurell (12p) Björn Olov Lagerlöf (11p) Hans Göran Nordström (11p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.