Carl David Johansson (47p)

Man, Född: 1972
Rangordningen antal relationer
Per Ingemar Kjellström (9) Johan Lennart Pehrsson (9) Per David Alexander Hummerhielm (9) Stig Thomas Skytt (9) Knut Jan-Ove Brandt (8) Sten Torsten Åsbjer (6) Per-Arne Rudbert (6) Lina Charlotta Lundberg (5) Lars Hugo Andersson (5) Johan Olof Sverker Zachrisson (5) Carl Eric Sverker Alfredsson (5) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (5) (3) Ove Olov Oscar Agri (3) John Lennart Nordlund (3) Monica Sofia Bodell (3) Per Magnus Tängerstad (3) Sven Bertil Evert Johansson (3) (3) (3) (3) Lennart Ingemar Rindstig (3) Alf Gustav Stefan Älgne (3) Per Gunnar Lindell (3) Lars Gunnar Möller (3) Sven Thomas Schanning (2) Jan Birger Widlund (2) Hans Hugo Andersson (2) Leif Gustav Andersson (2) Inger Margareta Dahle (2) Sven Gösta Helgesson Rödén (2) Lars Anders Larsson (2) Nils Henry Ingemar Nilsson (2) Stefan George Erik de Hevesy (2) (2) Bengt Junior Niklas Nygårds (2) Kerstin Maj-Britt Lundgren (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Olof Waern (2) (2) (2) Anders Viktor Borgs (2) Anna-Karin Margreta Hag (2) Lars Jonas Wisell (1) Pehr Albert Fahlgren (1) Lars Magnus Staffan Björndahl (1) Åsa Cecilia Önfelt (1) Jürgen Konrad Leonhard Friedrich (1) Anneli Elisabet Jansson (1) Nils Olof Fredrik Sandberg (1) Henning Rickard Strand (1) Sören Nils Gustav Swärd (1) Petra Therése L Ving Engström (1) Marcus Johan Lennart Hansson (1) Knut Jonas Bergh (1) Per Bertil Mikael Wange (1) Peter Robin Jangenhed (1) Anders Mattias Ericson (1) Mats Per Olof Bolin (1) Kjell Erik Torne Selin (1) Karl Peter Nilsson Lind (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Kjell Erik Torne Selin (76p) Marcus Johan Lennart Hansson (70p) Anneli Elisabet Jansson (68p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Petra Therése L Ving Engström (66p) Leif Gustav Andersson (65p) Lars Magnus Staffan Björndahl (65p) (65p) (64p) Knut Jonas Bergh (64p) Inger Margareta Dahle (63p) Ove Olov Oscar Agri (59p) Sten Torsten Åsbjer (57p) Monica Sofia Bodell (57p) Per Bertil Mikael Wange (57p) (57p) Sven Bertil Evert Johansson (56p) Jan Birger Widlund (53p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Olof Waern (51p) Karl Peter Nilsson Lind (51p) Lars Anders Larsson (50p) Johan Lennart Pehrsson (49p) Per Ingemar Kjellström (47p) Per David Alexander Hummerhielm (47p) (47p) Sven Thomas Schanning (45p) Per-Arne Rudbert (45p) Per Magnus Tängerstad (45p) Lina Charlotta Lundberg (44p) John Lennart Nordlund (44p) Lars Hugo Andersson (44p) Johan Olof Sverker Zachrisson (44p) Sören Nils Gustav Swärd (44p) (44p) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (44p) Per Gunnar Lindell (44p) Lars Gunnar Möller (44p) Jürgen Konrad Leonhard Friedrich (41p) Bengt Junior Niklas Nygårds (41p) Anders Viktor Borgs (41p) (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Nils Olof Fredrik Sandberg (39p) (36p) Carl Eric Sverker Alfredsson (35p) Stig Thomas Skytt (27p) Nils Henry Ingemar Nilsson (24p) Pehr Albert Fahlgren (22p) Anna-Karin Margreta Hag (19p) Anders Mattias Ericson (16p) Peter Robin Jangenhed (15p) Sven Gösta Helgesson Rödén (14p) Kerstin Maj-Britt Lundgren (12p) Lars Jonas Wisell (10p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.