Carl David Johansson (44p)

Man, Född: 1972
Rangordningen antal relationer
Knut Jan-Ove Brandt (6) Sten Torsten Åsbjer (6) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (5) Lina Charlotta Lundberg (5) Per-Arne Rudbert (5) Lars Hugo Andersson (5) Johan Olof Sverker Zachrisson (5) Sven Bertil Evert Johansson (3) (3) (3) (3) Lennart Ingemar Rindstig (3) Alf Gustav Stefan Älgne (3) Per Gunnar Lindell (3) Lars Gunnar Möller (3) (3) Ove Olov Oscar Agri (3) John Lennart Nordlund (3) Per Magnus Tängerstad (3) Sven Gösta Helgesson Rödén (2) Per Ingemar Kjellström (2) Lars Anders Larsson (2) Per David Alexander Hummerhielm (2) Nils Henry Ingemar Nilsson (2) Stefan George Erik de Hevesy (2) (2) Marcus Johan Lennart Hansson (2) Kerstin Maj-Britt Lundgren (2) Johan Lennart Pehrsson (2) Jan Anders Fredrik Lovén (2) Olof Waern (2) (2) (2) Sven Thomas Schanning (2) Stig Thomas Skytt (2) Jan Birger Widlund (2) Hans Hugo Andersson (2) Leif Gustav Andersson (2) Leif Patrik Adolfsson (1) Henning Rickard Strand (1) Sören Nils Gustav Swärd (1) Petra Therése L Ving Engström (1) Knut Jonas Bergh (1) Bengt Junior Niklas Nygårds (1) Anders Bertil Folke Lundberg (1) Erik Börje Yngve Holmgren (1) Misha Moeremans d'Emaus (1) Lars Fredrik André Johansson (1) Carl Eric Sverker Alfredsson (1) Mats Per Olof Bolin (1) Kjell Erik Torne Selin (1) Anders Viktor Borgs (1) Anna-Karin Margreta Hag (1) Peter Folke Ljung (1) Helena Birgitta Liljedahl (1) Ando Carl Wikström (1) Lars Magnus Staffan Björndahl (1) Åsa Cecilia Önfelt (1) Jürgen Konrad Leonhard Friedrich (1) Inger Margareta Dahle (1) Monica Sofia Bodell (1) Jan Anders Mikael Koskela (1) Carl Per Fredrik Madsén (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Kjell Erik Torne Selin (78p) Petra Therése L Ving Engström (72p) Lars Magnus Staffan Björndahl (71p) Stefan George Erik de Hevesy (68p) Marcus Johan Lennart Hansson (68p) Misha Moeremans d'Emaus (68p) (68p) Sven Bertil Evert Johansson (65p) (65p) Leif Gustav Andersson (63p) Inger Margareta Dahle (61p) Johan Lennart Pehrsson (59p) Ove Olov Oscar Agri (59p) Per Ingemar Kjellström (57p) Per David Alexander Hummerhielm (57p) Monica Sofia Bodell (57p) Ando Carl Wikström (55p) Jan Birger Widlund (53p) Per-Arne Rudbert (53p) Olof Waern (51p) Anders Bertil Folke Lundberg (50p) Jan Anders Fredrik Lovén (50p) Lars Anders Larsson (49p) Jan Anders Mikael Koskela (47p) (46p) Sven Thomas Schanning (45p) Per Magnus Tängerstad (45p) Knut Jonas Bergh (44p) (44p) Anne Charlotte Björnberg Bäcklander (44p) Per Gunnar Lindell (44p) Lars Gunnar Möller (44p) Lina Charlotta Lundberg (44p) Sten Torsten Åsbjer (44p) John Lennart Nordlund (44p) Lars Hugo Andersson (44p) Johan Olof Sverker Zachrisson (44p) (42p) Sören Nils Gustav Swärd (42p) (42p) Jürgen Konrad Leonhard Friedrich (41p) Lars Fredrik André Johansson (40p) (40p) Lennart Ingemar Rindstig (40p) Anders Viktor Borgs (40p) Helena Birgitta Liljedahl (40p) Carl Eric Sverker Alfredsson (39p) Bengt Junior Niklas Nygårds (32p) Erik Börje Yngve Holmgren (30p) Peter Folke Ljung (30p) Stig Thomas Skytt (27p) Leif Patrik Adolfsson (16p) Anna-Karin Margreta Hag (16p) Nils Henry Ingemar Nilsson (15p) Kerstin Maj-Britt Lundgren (12p) Knut Jan-Ove Brandt (10p) Hans Hugo Andersson (8p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.