Claes Friberg (35p)

Man, Född: 1972
Rangordningen antal relationer
Karl Erik Göran Bringer (12) Hootan Ali Akbar Soheilzad (4) Edvard Christoffer Cederlund (3) Bo Henrik Mikael Malmberg (3) Carl Petrus Petruson (3) Peter Åström (2) Jessica Christina Friberg (2) Nils Staffan Nilsson (2) Björn Olof Eriksson (2) Anna Catarina Engberg (2) Gustaf Sverker Nilius Littorin (2) Snickar Karl Johan Tobieson (2) Johan Fredrik Ståhl (1) Leif Anders Eriksson (1) Sture Olof Mauritz Sundström (1) Kjell Åke Gustaf Gustafsson (1) Dag Peter Zetterling (1) Stig Olof Reinhold Ericsson (1) Carl-Johan Svennewall (1) Lars Göran Ohlsson (1) (1) Kjell Mattias Rask (1) Hans Christian Ehrenborg (1) Rolf Mikael Sellman (1) Hans Peter Viberg (1) Jan Gunnar Kratz (1) Karl Anders Ågren (1) Alexandra Ann Helen Karström (1) Camilla Elisabeth Blixt (1) Erik Håkan Björklund (1) Martin Lars Zetterstedt (1) Katarina Samuelsson Bjursten (1) Humberto De Jesus Skott (1) Bo Morgan Gustafsson (1) Per Åke Oldentoft (1) Christian Lulek (1) Paul Olof Jakob Ekman (1) Gustav Ingemar Kihlström (1) Leif Reidar Schweitz (1) Jan Erik Nordlöv (1) Ulf Peter Henrik Spégel (1) Klas-Göran Thomas Karlsson (1) Tomas Axel Gary Löckert (1) Fredrik Robert Mikael Huss (1) Jenny Christina Margaretha Hedlund (1) Nils Urban Skott (1) Pia Sabina Santesson (1) Erik Ola Samuelsson (1) Hans-Henrik Nicklas Edström (1) Tommy Jan Christer Bladh (1) Bengt Patrik Söderlund (1) Anneli Susanne Sundström (1) Karin Marie Christine Widstrand (1) Johan Koch (1) David Bengt Olof Jern (1) Nils Anders Boman (1) Karin Gullborg Friberg (1) Jan Erik Sjöberg (1) Carl Alexander Löckert (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Johan Koch (60p) Carl-Johan Svennewall (58p) Snickar Karl Johan Tobieson (51p) Per Åke Oldentoft (49p) Gustav Ingemar Kihlström (44p) Martin Lars Zetterstedt (43p) Gustaf Sverker Nilius Littorin (40p) (39p) Tommy Jan Christer Bladh (39p) Johan Fredrik Ståhl (36p) Fredrik Robert Mikael Huss (36p) Jenny Christina Margaretha Hedlund (36p) Nils Urban Skott (36p) Carl Petrus Petruson (36p) Sture Olof Mauritz Sundström (35p) Kjell Åke Gustaf Gustafsson (35p) Hootan Ali Akbar Soheilzad (35p) Edvard Christoffer Cederlund (35p) Katarina Samuelsson Bjursten (35p) Humberto De Jesus Skott (35p) Bo Henrik Mikael Malmberg (35p) Erik Ola Samuelsson (35p) Hans Christian Ehrenborg (32p) Bo Morgan Gustafsson (32p) David Bengt Olof Jern (29p) Camilla Elisabeth Blixt (27p) Klas-Göran Thomas Karlsson (25p) Jan Erik Sjöberg (25p) Stig Olof Reinhold Ericsson (23p) Dag Peter Zetterling (22p) Jan Gunnar Kratz (22p) Anna Catarina Engberg (22p) Bengt Patrik Söderlund (22p) Karin Marie Christine Widstrand (22p) Hans Peter Viberg (21p) Nils Staffan Nilsson (21p) Björn Olof Eriksson (21p) Leif Reidar Schweitz (21p) Ulf Peter Henrik Spégel (21p) Karl Erik Göran Bringer (20p) Erik Håkan Björklund (20p) Nils Anders Boman (20p) Paul Olof Jakob Ekman (19p) Karl Anders Ågren (18p) Pia Sabina Santesson (17p) Peter Åström (16p) Lars Göran Ohlsson (16p) Kjell Mattias Rask (16p) Christian Lulek (16p) Hans-Henrik Nicklas Edström (16p) Tomas Axel Gary Löckert (15p) Carl Alexander Löckert (14p) Jessica Christina Friberg (12p) Karin Gullborg Friberg (12p) Leif Anders Eriksson (10p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.