(39p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(3) (3) (3) (3) Charles Asker (3) Daniel Konrad Mytnik (3) Carl Tomas Ekroth (3) Björn Mikael Krasse (3) Håkan Anders Olsson Reising (3) Eric Gunnar Salander (3) Björn Kjell Winström (3) Eva Kristina Lagergren (2) Mathias Jesper Eric Berggren (2) (2) (2) (2) Lars Georg Persson (2) Sven Martin Ericsson (2) Maria Charlotte Ekanger (2) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (2) Henry Oskar Stefan Svensson (2) Jan Daniel Åkeborg (2) Linda Elisabet Andréasson (2) David Martin Egonson (2) Lars Gunnar Nordin (2) Maija-Liisa Sjöberg (2) (1) (1) (1) Per Gunnar Arne Johnsson (1) Karl Stefan Mattsson (1) (1) (1) James Stefan Guter (1) Siv Nina Inger Ollesson (1) (1) Carl Johan Martin Wellander (1) Klas Erik Johansson (1) Kent Erik Hansson (1) Liselotte Maria Fröjd (1) Susanne Kristina Öhrn (1) (1) Karl Bertil Ingmar Edvardsson (1) (1) Uno Roger Nilsson (1) Tony Hans Georgiou (1) Ann Ingrid Frideborg Sörqvist (1) Erik Mikael Patrik Rågmo (1) Ulf Arne Eriksson (1) Claes Herbert Levin (1) (1) Per Erik Norlin (1) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (1) (1) (1) Kjell Magnus Brändström (1) (1) Per Magnus Källström (1) (1) Peter Elon Birgersson Dafteryd (1) Ulrika Elisabeth Garbrant (1) (1) Nebojsa Pavicevic (1) (1) Lars Henrik Nilsson (1) (1) (1) (1) Hans Anders Ivar Castberger (1) (1) Lars Erik Paul Tysklind (1) Per Mikael Jansäter (1) Eva Margareta Pärsson (1) Linus Mikael Nilsson (1) Björn Ronnie Peter Brorsson (1) Thomas Fredrik Gunnar Hedström (1) Lars-Inge Roland Bergheim (1) Jan Roger Wallentin (1) (1) Bijan Zainali (1) (1) Hans Martin Carling (1) (1) Rolf Tore Tolke (1) (1) Eva Berit Carlsson (1) Bengt Gunnar Michael Karlsson (1) Tommy William Johansson (1) (1) (1)
Rangordningen styrning poängvärde
(93p) (82p) Daniel Konrad Mytnik (78p) (78p) Klas Erik Johansson (73p) Charles Asker (71p) (71p) (67p) Tony Hans Georgiou (65p) Carl Tomas Ekroth (64p) (63p) Rolf Tore Tolke (63p) Ingvar Nils-Gustaf Ganestam (59p) Linda Elisabet Andréasson (59p) Ulf Arne Eriksson (56p) Björn Mikael Krasse (56p) (53p) Peter Elon Birgersson Dafteryd (52p) Mathias Jesper Eric Berggren (51p) (50p) Björn Ronnie Peter Brorsson (50p) Kent Erik Hansson (49p) Bijan Zainali (49p) (47p) (43p) (42p) (42p) Per Gunnar Arne Johnsson (41p) Susanne Kristina Öhrn (41p) Eva Kristina Lagergren (39p) Siv Nina Inger Ollesson (39p) (39p) Lars-Inge Roland Bergheim (39p) Lars Gunnar Nordin (39p) (38p) (37p) Nebojsa Pavicevic (35p) David Martin Egonson (34p) (33p) Ann Ingrid Frideborg Sörqvist (33p) (32p) Claes Herbert Levin (32p) Hans Martin Carling (32p) Bengt Gunnar Michael Karlsson (32p) (31p) (30p) (29p) (28p) James Stefan Guter (28p) Erik Mikael Patrik Rågmo (28p) (28p) Per Mikael Jansäter (28p) Carl Johan Martin Wellander (27p) (27p) Per Magnus Källström (27p) Thomas Fredrik Gunnar Hedström (27p) (27p) Eva Margareta Pärsson (26p) Tommy William Johansson (26p) (22p) Linus Mikael Nilsson (22p) (21p) Karl Stefan Mattsson (19p) Kjell Magnus Brändström (17p) Ulrika Elisabeth Garbrant (17p) Lars Henrik Nilsson (17p) (17p) Henry Oskar Stefan Svensson (17p) Sven Martin Ericsson (16p) Håkan Anders Olsson Reising (16p) Eric Gunnar Salander (16p) Maija-Liisa Sjöberg (16p) (15p) (14p) Maria Charlotte Ekanger (14p) Lars Georg Persson (12p) Jan Daniel Åkeborg (12p) (11p) (10p) Lars Jörgen Lennart Edvinsson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.