Joao Carlos Da Luz Escudeiro (52p)

Man, Född: 1973
Rangordningen antal relationer
Lars Håkan Ingvar Axelsson (3) Arne Reinhold Karlsson (3) Ivar Bjarne Fredriksson (2) Eva Helene Stranne (2) Ulf Göran Karlsson (1) Susanne Succkie E Gunnarsson (1) Britt Irén Carine Wall (1) Sven Alf Tomas Ginsell (1) Jörgen Gunnar Lundgren (1) Annica Jeanette Escudeiro (1) Christopher Franco E Bravo Engström (1) Ruth Sonja Birgitta Albertsson (1) Veikko Larsson (1) Tord Herbert Görling (1) Jack Ronald Hagbert (1) Marianne Erlandson (1) Susanne Eva Marie Bergholtz (1) Gerardo Mallela Alas Alas (1) Kjetil Gardshol (1) Ann Helen Bender (1) Ann Petra Linnea Sundblad (1) Ulf Greger Johansson Längvik (1) Barbro Anette Thärnström (1) Leif Thomas Malm (1) Jose Antonio Da Lux Escudeiro (1) Nils Olof Bengtson (1) Daniel Mattias Nordström (1) Karl-Gunnar Olsson (1) Lars Håkan Andersson (1) Lennart Michael Johansson (1) Kristina Marie Baaz (1) Per Anton Wilhelm Uhlin (1) Caroline Eva Margareta Callerud (1) Jens Patrik Rasmussen (1) John Erland Hilbert Eliasson (1) Rune Lennart Rodin (1) Rolf Roland Mattsson (1) Elving Karl Vilhelm Claesson (1) Claes Håkan Edvard Hansson (1) Claes Lennart Johansson (1) Hans Gavin (1) Jan-Olof Hugo Larsson (1) Ingvar Patrik Henriksson (1) Per Stefan Frifelt (1) Mats Olof Sundberg (1) Per Cristian Mattsson (1) Annika Birgitta Lessmark (1) Cristine Therése Mancini (1) Sven Gunnar Gunnarsson (1) Kerstin Margaretha Johansson (1) Ove Mikael Johansson (1) Sven Magnus Persson (1) Gunnel Kristina Berlin (1) Lars Wolger Svedin (1) Per Niklas Jonsson (1) Mats Ove Svanberg (1) Per Staffan Karnå (1) Johan Gunnar Lundgren (1) Karl Johan Fredrik Liljeholm (1) Stig Arne Douglas Helmersson (1) Rune Lennart Johansson (1) Anne Marie Johansson (1) Kent Vilhelm Östergren (1) Gert Royne Hansson (1) Bengt Ronny Malm (1) Eva Birgitta Abrahamsson (1) Inger Elisabet Eckert (1) Karl Erik Vilhelm Bender (1) Lars Thomas Jakobsson (1) Karl Ove Bender (1) Göran Joachim André (1) Martinho Alves Dos Reis Escudeiro (1) Jan-Ove Henry Gustavsson (1) Carl Gunnar Mattias Jakobsson (1) Jörgen Eric Samuelsson (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Cristian Mattsson (86p) Karl Erik Vilhelm Bender (61p) Jan-Ove Henry Gustavsson (61p) Ann Helen Bender (59p) Karl Ove Bender (59p) Gerardo Mallela Alas Alas (58p) Jack Ronald Hagbert (54p) Claes Lennart Johansson (54p) Susanne Eva Marie Bergholtz (53p) Ann Petra Linnea Sundblad (53p) Elving Karl Vilhelm Claesson (53p) Jan-Olof Hugo Larsson (53p) Rune Lennart Johansson (53p) Kent Vilhelm Östergren (53p) Bengt Ronny Malm (53p) Inger Elisabet Eckert (53p) Lars Thomas Jakobsson (53p) Leif Thomas Malm (52p) Daniel Mattias Nordström (52p) Eva Helene Stranne (52p) Cristine Therése Mancini (52p) Ruth Sonja Birgitta Albertsson (51p) Claes Håkan Edvard Hansson (51p) Per Staffan Karnå (51p) Sven Gunnar Gunnarsson (47p) Rolf Roland Mattsson (43p) Tord Herbert Görling (42p) John Erland Hilbert Eliasson (42p) Ingvar Patrik Henriksson (42p) Stig Arne Douglas Helmersson (42p) Anne Marie Johansson (42p) Eva Birgitta Abrahamsson (42p) Jörgen Gunnar Lundgren (41p) Johan Gunnar Lundgren (41p) Lars Håkan Ingvar Axelsson (39p) Ulf Greger Johansson Längvik (39p) Mats Olof Sundberg (39p) Lars Wolger Svedin (37p) Britt Irén Carine Wall (35p) Christopher Franco E Bravo Engström (35p) Barbro Anette Thärnström (35p) Nils Olof Bengtson (35p) Kerstin Margaretha Johansson (35p) Gunnel Kristina Berlin (35p) Mats Ove Svanberg (35p) Karl Johan Fredrik Liljeholm (35p) Per Anton Wilhelm Uhlin (20p) Sven Magnus Persson (20p) Lennart Michael Johansson (19p) Hans Gavin (16p) Per Stefan Frifelt (16p) Annica Jeanette Escudeiro (14p) Kristina Marie Baaz (14p) Susanne Succkie E Gunnarsson (11p) Jose Antonio Da Lux Escudeiro (11p) Lars Håkan Andersson (11p) Jörgen Eric Samuelsson (11p) Sven Alf Tomas Ginsell (10p) Ove Mikael Johansson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.