Joao Carlos Da Luz Escudeiro (52p)

Man, Född: 1973
Rangordningen antal relationer
Arne Reinhold Karlsson (3) Lars Håkan Ingvar Axelsson (3) Eva Helene Stranne (2) Ivar Bjarne Fredriksson (2) Ann Petra Linnea Sundblad (1) Ulf Greger Johansson Längvik (1) Barbro Anette Thärnström (1) Leif Thomas Malm (1) Jose Antonio Da Lux Escudeiro (1) Nils Olof Bengtson (1) Daniel Mattias Nordström (1) Karl-Gunnar Olsson (1) Lars Håkan Andersson (1) Lennart Michael Johansson (1) Kristina Marie Baaz (1) Per Anton Wilhelm Uhlin (1) Caroline Eva Margareta Callerud (1) Jens Patrik Rasmussen (1) John Erland Hilbert Eliasson (1) Rune Lennart Rodin (1) Rolf Roland Mattsson (1) Elving Karl Vilhelm Claesson (1) Claes Håkan Edvard Hansson (1) Claes Lennart Johansson (1) Hans Gavin (1) Jan-Olof Hugo Larsson (1) Ingvar Patrik Henriksson (1) Per Stefan Frifelt (1) Mats Olof Sundberg (1) Per Cristian Mattsson (1) Annika Birgitta Lessmark (1) Cristine Therése Mancini (1) Sven Gunnar Gunnarsson (1) Kerstin Margaretha Johansson (1) Ove Mikael Johansson (1) Sven Magnus Persson (1) Gunnel Kristina Berlin (1) Lars Wolger Svedin (1) Per Niklas Jonsson (1) Mats Ove Svanberg (1) Per Staffan Karnå (1) Johan Gunnar Lundgren (1) Karl Johan Fredrik Liljeholm (1) Stig Arne Douglas Helmersson (1) Rune Lennart Johansson (1) Anne Marie Johansson (1) Kent Vilhelm Östergren (1) Gert Royne Hansson (1) Bengt Ronny Malm (1) Eva Birgitta Abrahamsson (1) Inger Elisabet Eckert (1) Karl Erik Vilhelm Bender (1) Lars Thomas Jakobsson (1) Karl Ove Bender (1) Göran Joachim André (1) Martinho Alves Dos Reis Escudeiro (1) Jan-Ove Henry Gustavsson (1) Carl Gunnar Mattias Jakobsson (1) Jörgen Eric Samuelsson (1) Ulf Göran Karlsson (1) Susanne Succkie E Gunnarsson (1) Britt Irén Carine Wall (1) Sven Alf Tomas Ginsell (1) Jörgen Gunnar Lundgren (1) Annica Jeanette Escudeiro (1) Christopher Franco E Bravo Engström (1) Ruth Sonja Birgitta Albertsson (1) Veikko Larsson (1) Tord Herbert Görling (1) Jack Ronald Hagbert (1) Marianne Erlandson (1) Susanne Eva Marie Bergholtz (1) Gerardo Mallela Alas Alas (1) Kjetil Gardshol (1) Ann Helen Bender (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Per Cristian Mattsson (86p) Karl Erik Vilhelm Bender (61p) Jan-Ove Henry Gustavsson (61p) Karl Ove Bender (59p) Ann Helen Bender (59p) Gerardo Mallela Alas Alas (58p) Claes Lennart Johansson (54p) Jack Ronald Hagbert (54p) Ann Petra Linnea Sundblad (53p) Elving Karl Vilhelm Claesson (53p) Jan-Olof Hugo Larsson (53p) Rune Lennart Johansson (53p) Kent Vilhelm Östergren (53p) Bengt Ronny Malm (53p) Inger Elisabet Eckert (53p) Lars Thomas Jakobsson (53p) Susanne Eva Marie Bergholtz (53p) Leif Thomas Malm (52p) Daniel Mattias Nordström (52p) Eva Helene Stranne (52p) Cristine Therése Mancini (52p) Claes Håkan Edvard Hansson (51p) Per Staffan Karnå (51p) Ruth Sonja Birgitta Albertsson (51p) Sven Gunnar Gunnarsson (47p) Rolf Roland Mattsson (43p) John Erland Hilbert Eliasson (42p) Ingvar Patrik Henriksson (42p) Stig Arne Douglas Helmersson (42p) Anne Marie Johansson (42p) Eva Birgitta Abrahamsson (42p) Tord Herbert Görling (42p) Johan Gunnar Lundgren (41p) Jörgen Gunnar Lundgren (41p) Ulf Greger Johansson Längvik (39p) Mats Olof Sundberg (39p) Lars Håkan Ingvar Axelsson (39p) Lars Wolger Svedin (37p) Barbro Anette Thärnström (35p) Nils Olof Bengtson (35p) Kerstin Margaretha Johansson (35p) Gunnel Kristina Berlin (35p) Mats Ove Svanberg (35p) Karl Johan Fredrik Liljeholm (35p) Britt Irén Carine Wall (35p) Christopher Franco E Bravo Engström (35p) Per Anton Wilhelm Uhlin (23p) Sven Magnus Persson (20p) Lennart Michael Johansson (19p) Hans Gavin (16p) Per Stefan Frifelt (16p) Kristina Marie Baaz (14p) Annica Jeanette Escudeiro (14p) Jose Antonio Da Lux Escudeiro (11p) Lars Håkan Andersson (11p) Jörgen Eric Samuelsson (11p) Susanne Succkie E Gunnarsson (11p) Sven Alf Tomas Ginsell (10p) Ove Mikael Johansson (9p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.