Henrik Olof Strinning (54p)

Man, Född: 1973
Rangordningen antal relationer
Björn Fredrik Sjölander (7) Per Gustaf Bergman (7) Kent Jonny Olsson (7) Jonny George Capor (7) Björn Carlsson Kinning (7) Fredrik Ernst Göran Brandel (6) Ulrika Maria Bennich (6) Bo Ronnie Michael Wångdahl (4) Stefan Gunnar Eriksson (3) Johanna Kristina Sällvin (3) Carl Olov Mikael Larsson (3) Jan Erik Kahlin (3) Jan Totte Dahlin (3) Tony Michael Bevin (3) Lars Gunnar Håkan Nilsson (3) Lars Anders Larsson (3) Björn Hugo Willehard Hagberg (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) (2) Britt-Marie Elisabet Flyckt Hagberg (2) Ragnhild Birgitta Johansson Vognsen (2) (2) Jesper Göran Kervefors (2) Anders Patrik Wirlén (2) Carl Fredrik Halén (2) Jeanette Elisabeth Cranning (2) Per Gustaf Johan Gustafsson (2) Leif Thomas Johansson (2) Niklas Gunnar Åberg (1) Sven Per Björn Aspling (1) Karl-Gustav Giertz (1) Karl Folke Axel Wistrand (1) Erik Jesper Neikter (1) Klas Richard Blom (1) Hans Manfred Krieger (1) Herbert Almar Arvidson (1) Stefan Lambert (1) Jesper Sommar Alexander Bruzelius (1) Thomas Erik Berg (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Roger Olof Karlström (1) Per Anders Ekstrand (1) Eva Margareta Eljans (1) Hans Göran Åke Lindqvist (1) Marcus Joacim Sjöholm (1) Charlotta Maria Grette (1) (1) Stefan Malmén (1) Lars Gunnar Magnus Håkansson (1) Klas Teferi Tikkanen (1) Karl Tobias Anglevik (1) Inga-Lill Teresia Lindgren (1) Pär Johan Erik Jansson (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Magnus Peter Einar Ros (1) Hans Göran Nordström (1) Anita Helena Berggren (1) Sven Erik Ek (1) Lars Anders Dahlquist-Sjöberg (1) Per Henrik Westerlund (1) Pamela Andrea Strinning (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Johan Emanuel Alexander Rolf Florén (1) Ola Hestnes (1) Bo Mattias Eriksson (1) Totte Petteri Pikanen (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Catrin Maria Åberg (1) Claes Morgan Sören Angelis Isaksson (1) Hans Michael Lindberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.