Henrik Olof Strinning (54p)

Man, Född: 1973
Rangordningen antal relationer
Björn Fredrik Sjölander (7) Per Gustaf Bergman (7) Kent Jonny Olsson (7) Jonny George Capor (7) Björn Carlsson Kinning (7) Fredrik Ernst Göran Brandel (6) Ulrika Maria Bennich (6) Bo Ronnie Michael Wångdahl (4) Stefan Gunnar Eriksson (3) Björn Hugo Willehard Hagberg (3) Jan Erik Kahlin (3) Jan Anders Fredrik Lovén (3) Tony Michael Bevin (3) Johanna Kristina Sällvin (3) Carl Olov Mikael Larsson (3) Jan Totte Dahlin (3) Lars Gunnar Håkan Nilsson (3) Lars Anders Larsson (3) (2) Jeanette Elisabeth Cranning (2) Leif Thomas Johansson (2) Ragnhild Birgitta Johansson Vognsen (2) (2) Britt-Marie Elisabet Flyckt Hagberg (2) Anders Patrik Wirlén (2) Carl Fredrik Halén (2) Lars Johan Albert Schilow (2) Per Gustaf Johan Gustafsson (2) Jesper Göran Kervefors (2) Niklas Gunnar Åberg (1) Hans Göran Nordström (1) Karl-Gustav Giertz (1) Anita Helena Berggren (1) Lars Anders Dahlquist-Sjöberg (1) Klas Richard Blom (1) Karl Petter Erik Elmstedt (1) Pamela Andrea Strinning (1) Hans Manfred Krieger (1) Karl Johannes Cullberg (1) Stefan Lambert (1) Alex Tengvall (1) Jesper Sommar Alexander Bruzelius (1) Sofia Kristina Falk (1) Thomas Erik Berg (1) Birgit Marie-Anne Gustafsson (1) Claes Morgan Sören Isaksson (1) Per Anders Ekstrand (1) Sven Per Björn Aspling (1) Hans Göran Åke Lindqvist (1) Marcus Joacim Sjöholm (1) Karl Folke Axel Wistrand (1) (1) Erik Jesper Neikter (1) (1) Lars Gunnar Magnus Håkansson (1) Herbert Almar Arvidson (1) Nils Henrik Milton Rammer (1) Klas Teferi Tikkanen (1) Joseph Alexander Kennedy (1) Karl Tobias Anglevik (1) Pär Johan Erik Jansson (1) Ulf Thomas Jönsson (1) Roger Olof Karlström (1) Magnus Peter Einar Ros (1) Eva Margareta Eljans (1) Sven Erik Ek (1) Charlotta Maria Grette (1) Per Henrik Westerlund (1) Stefan Malmén (1) Bengt Håkan Olovsson (1) Ulf Anders Selander (1) Ola Hestnes (1) Johan Oscar Lagercrantz (1) Bo Mattias Eriksson (1) Lisa Jenny Farrar (1) Totte Petteri Pikanen (1) Inga-Lill Teresia Lindgren (1) Håkan Fredrik Erholt (1) Catrin Maria Åberg (1) Hans Michael Lindberg (1)
Rangordningen styrning poängvärde
Lars Anders Dahlquist-Sjöberg (79p) Hans Manfred Krieger (79p) Bo Ronnie Michael Wångdahl (79p) Charlotta Maria Grette (75p) Johan Oscar Lagercrantz (75p) Lars Gunnar Magnus Håkansson (73p) Stefan Lambert (67p) Jonny George Capor (67p) Anita Helena Berggren (64p) Eva Margareta Eljans (61p) (60p) Tony Michael Bevin (60p) Fredrik Ernst Göran Brandel (60p) Ulrika Maria Bennich (59p) (56p) Kent Jonny Olsson (54p) Karl Folke Axel Wistrand (54p) (54p) Pär Johan Erik Jansson (54p) Carl Fredrik Halén (54p) Lars Johan Albert Schilow (54p) Catrin Maria Åberg (53p) Niklas Gunnar Åberg (52p) Jan Erik Kahlin (52p) Per Anders Ekstrand (52p) Björn Carlsson Kinning (52p) Magnus Peter Einar Ros (52p) Anders Patrik Wirlén (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Jan Totte Dahlin (51p) Lars Anders Larsson (50p) Birgit Marie-Anne Gustafsson (49p) Claes Morgan Sören Isaksson (49p) (42p) Karl Johannes Cullberg (41p) Alex Tengvall (41p) Sofia Kristina Falk (41p) Klas Teferi Tikkanen (41p) Lisa Jenny Farrar (41p) Björn Hugo Willehard Hagberg (36p) Britt-Marie Elisabet Flyckt Hagberg (36p) Lars Gunnar Håkan Nilsson (36p) Nils Henrik Milton Rammer (34p) Leif Thomas Johansson (31p) Bo Mattias Eriksson (31p) Erik Jesper Neikter (30p) Bengt Håkan Olovsson (30p) Stefan Malmén (29p) Roger Olof Karlström (27p) Jesper Göran Kervefors (27p) Karl Petter Erik Elmstedt (25p) Håkan Fredrik Erholt (25p) Thomas Erik Berg (24p) Inga-Lill Teresia Lindgren (24p) Klas Richard Blom (22p) Carl Olov Mikael Larsson (20p) Ola Hestnes (19p) Björn Fredrik Sjölander (18p) Ulf Thomas Jönsson (18p) Per Gustaf Johan Gustafsson (17p) Joseph Alexander Kennedy (16p) Johanna Kristina Sällvin (14p) Ulf Anders Selander (14p) Hans Michael Lindberg (14p) Herbert Almar Arvidson (6p) Pamela Andrea Strinning (5p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.