(69p)

Man, Född: -1
Rangordningen antal relationer
(4) (4) Tore Hallersbo (4) Anders Joakim Toivo Taaler (4) Morten Stjern (4) (4) Leif Gunnar Bohman (4) (4) Lars Peter Håkan Gotthardsson (4) Maria Olivia Toftgård (4) (2) (2) Lars Fredrik Pamp (2) Jennie Maria Synnöve Tjernström (2) Hans Thomas Gawell (2) Inga Katarina Elisabeth Gabrielson (2) (1) Karl Anders Torell (1) Nils Mikael Melin (1) (1) Anna Eva Elisabeth Wallenberg (1) (1) Kent Patrik Sund Åvestrand (1) Ye Li (1) Leif Arne Thomas Hansson (1) Jonas Oscar Gustafsson (1) Charlotta Signe Margareta Eriksson (1) Eero Lauri Johannes Lamminen (1) Pasi Petteri Ryynänen (1) (1) (1) (1) Alf Gustav Stefan Älgne (1) Sami Suliman (1) Julian Edward Kames Bamford (1) Björn Dundas Knudsen (1) Nils Magnus Johnsson (1) Ivar Skaaltveit Olsen (1) Lars Jan Willem van der Most (1) Martin Emil Olle Leijongard (1) (1) Ingegärd Kristina Maria Hallberg (1) Carl Jonas Allberg (1) Robert Anders Andersson (1) Fredrik Leonard Haggren (1) Olof Andreas Malmberg (1) Carl-Fredrik Hedenström (1) (1) Sven Thomas Wall (1) André Gustaf Anselm Sjöblom (1) Hans Gustav Anders Lundström (1) Lars Gunnar Widhagen (1) Carl Magnus Svernlöv (1) Antonio Lopez Lopez (1) Valéria Chaves Knudsen (1) (1) Georg Ingvar Gustafsson (1) (1) (1) (1) Gunilla Maria Andersson (1) John Robert Nyholm (1) Karl-Johan Birger Börjeson (1) Lars Christian Jonasson (1) Wenpeng Niu (1) (1) Lili Lu (1) John Ola Mjörnell (1) Kristina Louise Caporicci (1) (1) (1) (1) (1) Leif Gustav Rantatalo (1) Björn Fredrik Sjölander (1) (1) Johan Ralf Blomqvist (1) Anders Jakob Rinzén (1) (1) Jonatan Mattias Hansson (1)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.