Nils Henrik Lif (58p)

Man, Född: 1972
Rangordningen antal relationer
Rangordningen styrning poängvärde
(83p) Max Mathias Hedlund (79p) Pär Mikael Aru (78p) Bo Magnus Svensson Henryson (76p) Dario Aganovic (75p) Sten Jörgen Centerman (67p) Carl Johan Wilhelm Möllerström (65p) Edvard Sebastian Ehrnrooth (65p) Torbjörn Nils Torell (63p) Bo Ingemar Ingemarson (63p) Karl Lennart Karlsson (63p) Percival Hugo Calissendorff (63p) Marcus Planting-Bergloo (63p) Dan Mikael Roos (62p) Mikael Peter Hellberg (62p) Jan Tobias Örnevik (60p) Eli Nicolaj Kilian Zadruzny (59p) Edwin Lars Anders Uddfors (59p) Cecilia Margareta Safaee (58p) Bo Gabriel Urwitz (58p) Ulf Stefan Jonsson (58p) Sven-Olof Morgan Olsson (58p) Oskar Gabriel Oxenstierna (58p) Marie Anna-Carin Bjelkeby (58p) Ian Frank Peter Carrick (57p) Per Olof Kjell Johansson (57p) Karl Gösta Stefan Lindqvist (54p)Ökend (52p) Mats Peter Sjöberg (52p) Jan Anders Fredrik Lovén (51p) Lars Anders Larsson (50p) Björn Carl Håkan Andersson (47p) (45p) (45p) Sven Erik Gustaf Thornell (45p) Håkan Dahlin (43p) Per Henrik Joelsson (42p) Bo Ingmar Jungner (42p) Jan Olof Richard Carendi (41p) Amund Skarholt (41p) (40p) Karl Ulf Holmlund (40p) Mats Börje Allan Samuelsson (40p) Cecilia Elisabeth Lundberg (40p) Marc Lickfett (40p) Karl Svante Forsberg (35p) Gerhard Lars-Åke Dons (34p) Bengt Niclas Forsman (33p) Allan Lennart Eskil Pettersson (28p) Gunnar Ragnar André Åkerblom (26p) Annika Maria Wedin (19p) Lars Johan Benckert (17p) Johan Emil Telander (16p) Anders Esbjörn Lif (15p) Linda Margareta Lif (15p) Karl Olof Öjerskog (15p) Anton Rickard Esbjörn Lif (14p) Anna Birgitta Svanfeldt (12p)
 

Förklaring styrelsescore:

Styrelsescore är en modell som analyserar din personliga styrelsescore på den svenska marknaden. 100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde. För att erhålla en hög styrelsescore (+50p) måste du sitta i tunga och ansvariga styrelser. Har du en låg eller helt normal styrelsescore (10-50p) då är du förmodligen styrelseledamot i typisk onoterade, små och medelstora företag. Företag som har en styrelsescore 0-10p är ofta nyetablerade företag eller företag med mycket begränsat ekonomiskt ansvar. Styrelsescore modellen analyserar följande: juridiska faktorer, balansräkning, skuld ansvar, komplexitet företagsstruktur, storleks faktorer och styrelsens sammansättning.